Menu
Městys Kněževes
MěstysKněževes

49_kronika

Kronika městyse Kněževes


1948

Nové pozemky místního národního výboru | Při pozemkové reformě získal místní národní výbor pozemek ve výměře 3 ha. Je při silnici ke Kolešovicům, na pravé straně silnice, asi 500 m od mostu nad Hájevským potokem. Kromě toho bylo místnímu národnímu výboru přiděleno pole při silnici k Rakovníku po levé straně, hned za Kněževsí, na levém břehu potoka, v němž tekou vody z Chrášťan do Přílep podél jižní strany Kněževsi, výměra tohoto pozemku obnáší 5 ha. Je to od můstku nad potokem, díváme-li se k Rakovníku, na levé straně. Proti přes silnici na levé straně potoka, hned vedle silnice, je pila, která dobře prosperuje. Majitelem je Karel Kuklík. Pila zpracovává dřevo na prkna, nejvíce však na pražce a dřevění v uhel. dolech. Pracuje tam 16 lidí.

Směna vítězství | Na neděli dne 21. května 1948 vyhlášena byla směna vítězství, dobrovolná pracovní směna. Měla na starosti úklid po celé Kněževsi, pomoc na stavbě kanalizace a odstranění zahrádky před domem čp. 124. Zahrádka sahala asi 4 m do veřejného prostoru po celé délce domu, měla pevný železný plot. Této brigády zúčastnilo se 380 občanů, mužů i žen.

Domek čp. 19 prodán | Podle rozhodnutí místního národního výboru ze dne 11. 6. 1948 prodán byl obecní domek čp. 19 místnímu holiči Josefu Králičkovi za 85 000 Kčs.

Volby | Ve volbách konaných v r. 1948 nebyl odevzdán ani jeden bílý lístek – prázdný. Vítězství proto bylo stoprocentní. Na slavnostní schůzi konané v Rakovníku dne 16. 7. 1948 za to, že Kněževes měla stoprocentní úspěch v těchto volbách do Národního shromáždění, dostal místní národní výbor jako odměnu kameninovou sošku žnečky.

Kanalizace | Ve stavbě kanalizace se pokračuje. Přivážejí se cementové roury i ze Žatce z velkého znárodněného podniku na výrobu cementového zboží. Jsou mnohem lepší než ty, které se přivážejí z Lužné.

Kanalizace se rozšiřuje o kanál z rybníka od kostela podél čp. 102 do hlavního kanálu. V rybníce na pokraji staví se cementové šachtice pro regulaci odtoku vody. Až dosud vytékala přebytečná voda z rybníka kanálem z kamenů přes silnici mezi čp. 67 a 68 do potoka otevřenou strouhou. Do této strouhy také kamenným kanálem tekly vody pod silnici z prostory před čís. pop. 101, 100 a 99. Tento kanál se stal nyní zbytečným.

Zřizuje se také kanál podél silnice před čp. 106, 153 a 160, neboť tam doposud byla otevřená strouha.

Prádelna | Na veřejnou prádelnu poskytuje ministerstvo zemědělství částku 20 tisíc Kčs. Zakupuje se za ně materiál, dlaždice a cihly potřebné ke stavbě prádelny.

Rozhlas | Podle usnesení zdejšího místního výboru ze dne 16. října 1948 zadává se stavba rozhlasové stanice a vedení po obci a rozhlasový stroj se zakupuje od pražské firmy Tesla. Zařízení veřejného rozhlasu je rozpočteno na částku 200 000 Kčs.

Vodárna | Dne 24. 11. 1948 zakoupena byla automatická vodárna do čís. pop. 124 za 15 000 Kčs, je jí potřeba pro vodovod v domě čp. 124.

Úroda | Úroda na polích a chmelnicích byla v roce 1948 lepší než v roce 1947, ač i letos nebylo dešťů nadbytek. Chmele se sklidilo 2 328 žoků o váze brutto 187 574 kg; čistá váha činila 171 519 kg. Cena chmele v r. 1948 byla 4 500 Kčs – 5 000 Kčs za 50 kg.

Účetní závěrka | Účetní přehled za rok 1947 ukazuje, že příjem národního výboru byl celkem 563 383 Kčs, výdej 459 760 Kčs.

Narození v r. 1948 | Během roku 1948 se v Kněževsi narodili: Ludvík Ransdorf z čp. 37, Renata Amlerová v čp. 5, Milan Belak v čp. 65, Jaroslav Schneiberg v čp. 229, Bohuslav Vápeník v čp. 276, Jana Fráňová v čp. 321, Zbyněk Gregor v čp. 64, Jitka Vrábíková v čp. 55, Ivanka Amlerová v čp. 117, Jaroslav Votýpka v čp. 230 (jméno, příjmení a číslo popisné škrtnuto), Lada Frýbertová v čp. 23, Jiří Panoška v čp. 32, Adolf Gregor v čp. 320, František Merkl v čp. 156, Rudolf Fiala v čp. 51, Miloš Panoška v čp. 292, Miloslava Nováková v čp. 22, Zdeněk Růžička v čp. 279, Jaroslava Šímová v čp. 236, Miloslav Řivnáč v čp. 49.

Zemřelí v r. 1948 | V roce 1948 zemřeli: Anna Havránková v čp. 223, Milada Kučerová v čp. 210, Marie Slivoňová v čp. 184, Jan Modr v čp. 43, Iva Hornofová v čp. 158, Jos. Němeček v čp. 167, Kateřina Korfová v čp. 271, Ferdinand Mach v čp. 206, Jindřich Matouš v čp. 316, Josef Kunc v čp. 300, Václav Slivoň v čp. 110, Josef Sloup v čp. 267, Anna Vrábíková v čp. 181, Marie Trešlová v čp. 30, Magdalena Hendrichová v čp. 168, Miloslav Kühnel v čp. 91, Františka Fraňková v čp. 56.

Funkcionáři | Ředitelem střední školy v Kněževsi je Josef Hauner, vedoucím na poštovním úřadě Jirkovský Rudolf, na katolické faře farářem je Koula Bohumil, na československé Klaban Frant., předsedou místního národního výboru je Hauner Jos., ředitel zdejší střední školy, předsedou výboru KSČ je s. Václavík Josef, na zdejší pile vedoucím je s. Karel Kuklík.

Zhodnocení | Rok 1948 je významný rok v nové úpravě lidově-demokratického státu, je dovršením revoluce z roku 1945, je velkým vítězstvím pracujícího lidu Československé republiky, dovršuje nové poměry v zatlačování starého kapitalisticko-buržoazního řádu. Kněževeským občanům přinesl nové sebevědomí, hrdost, upevnil přesvědčení většiny obyvatel místních, že plně vítězí a zvítězí nový řád, marxisticko-leninský. Všichni začínají chápat, jak blahodárné a mocné je přátelství Sovětského svazu pro naše poměry, pro utvoření rovnosti všechněch a pro vytvoření blahobytu pracujících a pro zatlačení starého režimu, který dával jen bohatým, mocným, kteří dosud vykořisťovali lid. Poměry v Kněževsi se dále silně mění, přetváří v nový svět, svět rozmachu a síly lidu, svět radosti, síly, úspěchů a nadšení.

Nedostatek pracovních sil | Letos je ještě patrnější nedostatek pracovních sil v zemědělských usedlostech a vzniká přesvědčení, že proto statky 50, 30 a více hektarové, také řada statků o výměře více než 20 ha a řada statků skoro dvacetihektarových nedá se dělati postaru, poznává se, že jen pomocí velkých mechanizačních strojů na velkých scelených lánech lze zvládnouti obdělání vešeré půdy, že by jinak zůstalo mnoho půdy neobdělané a k tomu by mnoho půdy bylo obděláno špatně.

Členové MNV | V roce 1948 členy místního národního výboru jsou tito členové národní fronty: 1. Hauner Josef, 2. Panoška Vojtěch, 3. Jiřík František, 4. Staněk Václav, 5., Brabec Frant., 6. Konvalinka Karel, 7. Hocký Josef, 8. Kounovská Žofie, 9. Pelc Adolf, 10. Šála František, 11. Fraňková Marie, 12. Havránek Emil, 13. Václavík Josef, 14. Koutecký Josef, 15. Hendrich Josef, 16. Šindler Václav, 17. Klaub Emil, 18. Vostrý Rudolf, 19. Spurný Antonín, 20. Englická Anna, 21. Štechmiler Rudolf, 22. Reiser Václav, 23. Vaněk Jaroslav, 24. Cédl Vladimír

Kronika ve formátu PDF (s. 175-178)

Pokračování

Městys

Informace o koronaviru

Kniha o Kněževsi

Mapový portál - středočeský kraj

mapový portál

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:2
DNES:17
TÝDEN:1432
CELKEM:1141111

Překlad (translations)

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Informace od nás

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Chci se zaregistrovat

Projekty
Městys Kněževes

První zmínky o obci jsou asi z 10 až 11. století – podle pověsti o kněžně Libuši, dceři Krokově a její věštbě. Když tudy projížděla kněžna a na místě, kde určila, že bude založena Kněží ves se objevila posvátná žába Rosnička. Proto se také objevuje ve znaku obce uprostřed žába. …Více

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na