Menu
Městys Kněževes
MěstysKněževes

50_kronika

Kronika městyse Kněževes


1949

Splácení koupeného domu čp. 124 | Slečně Marii Štrosové dána 1. splátka na 1. pololetí 1949. Tím je splaceno na koupený dům č. 124 již 150 000 Kčs. Za dům čp. 124 splácí se kupní cena 650 000 Kčs. Tuto částku vypůjčil si místní národní výbor u zdejší Kampeličky. Tehdy vypůjčil si místní národní výbor ještě 100 000 Kčs na úpravu koupeného domu, takže tehdejší celá výpůjčka obnášela 750 000 Kčs. Řečených 100 000 Kčs potřebovalo se zejména na výlohy vzniklé se zřízením kanceláří místní pošty. Odstraňovala se jedna příčka, aby vznikla ze 2 pokojů pohodlná prostorná úřadovna pošty. Z bývalého bytu byly dány pro kanceláře pošty celkem 3 pěkné větší pokoje. Z bývalé kuchyně a velké spižírny zřídily se kancelářské místnosti pro místní národní výbor, to jsou 2 místnosti jako kanceláře. Pro místní národní výbor upraveny byly ještě 3 místnosti v 1. poschodí, jedna pro zemědělské záležitosti, druhá pro zásobovací a třetí používati se bude jako zasedací síň. Pro Marii Štrosovou nedoplatek peněz za dům, totiž ještě 500 000 Kčs, jež si místní národní výbor vypůjčil, uložen jest u místní Kampeličky, nyní spořitelny a záložny v Kněževsi, aby si je vybírala po 50 000 Kčs za každé pololetí.

Vysílací rozhlasové zařízení ve škole | Na zřízení silnějšího přijímacího a vysílacího stroje ve škole povolil místní národní výbor částku 25 000 Kčs.

Kanalizace | Stavba kanalizace pokračuje. Na stavbě pracují ponejvíce Jan Někut (?) a Zdeněk Bradáč.

Úprava prostranství před farou | Rada místního národního výboru se rozhodla pro odstranění zahrádky před farou. Tato zahrádka je ohrazena zdí z bílých cihel a sahá až k samotnému chodníku. Překáží chodcům po chodníku jdoucím, vždyť mezi sochou před farou a řečenou zahrádkou je jen úzký chodník, překáží i přehledu po Kněževsi, zejména směrem kolem celé severní řady domů od čp. 6 a 7 až k čp. 35 a 38. Zabraňuje i možné frekvenci kolem domů a samotná zahrádka je nevkusným předmětem v prostoru náměstí. Farní úřad byl upozorněn, že by mohl sám nabídnouti cihly z ní na stavbu veřejné prádelny. Když se tak nestalo, dal ji místní národní výbor odkliditi sám, protože byla postavena na veřejném prostranství a cihel dal použíti ke stavbě veřejné prádelny. Zahrádka nebyla majetek farní. Veřejnost s úpravou plně souhlasila, s touto změnou před farou. Jen několik babiček, návštěvnic kostela, v počtu 3-4, jaksi zareptala.

Zahrádka před faro
Zahrádka před farou kolem roku 1905.
 

Vodovod v čp. 124 | Vodní automat zakoupený od Františka Kreisla, zámečníka v Kněževsi, napojuje se i na zásobování vodou veřejné prádelny vedle v čp. 123, kterýžto dům je rovněž majetek místního národního výboru v Kněževsi. Roury vodovodu vedeny jsou od studny vedle čp. 123 umístěné do domu čp. 124 a odtud šikmo přes dvůr do prádelny. Stavba čp. 123, čp. 124 a čp. 69 mají společný dvůr. Dvůr tento je ohraničen těmito třemi stavbami, na jižní straně vysokou zdí a velkou stodolou. Na západní straně hraničí se stavbou čp. 68.

Zájemce o stodolu a pole | Rada místního národního výboru nevyhověla žádosti majitele čp. 68, kterýž chtěl koupiti od místního národního výboru stodolu v jižní části dvora čp. 124 a pole za stodolou až k potoku, proto, že nelze zkracovati veřejný majetek, majetek sloužící všechněm občanům, ve prospěch jednotlivce.

Vybírání dávek z lihovin a zmrzliny | Podle předpisu platiti se mají dávky z lihovin a zmrzliny. Tyto dávky obchodníci většiou platí zcela přesně, jen s cukráři při vybírání dávek ze zmrzliny jsou potíže, ač v ceně zmrzliny je zahrnuta i dávka ze zmrzliny, přece platiti dávku odmítají. Nejpřesněji si při odvádění dávek z nápojů a zmrzliny vede hostinský Engelbert Vágner.

Úprava prádelny | Ve veřejné prádelně se pokračuje v úpravě prádelny, stěny se obkládají dlaždicemi. Kladení dlaždic provádí Václav Brůha.

Plnění kontingentů v roce 1948 | Konstatuje se, že plnění dodávek obilí, masa, mléka, vajec za předchozí rok plnilo se takto: V obilí na 116,5 %, sena a slámy na 75 %, vajec na 92 % a masa na 100 %. 18 zemědělců za dobré plnění obdrželo odměnu, za neplnění byli pokutováni jen 3 zemědělci.

Čerpání podle rozpočtu | Celkový příjem podle řádného i mimořádného rozpočtu na r. 1948 jevil se následovně: Příjem 2 265 403,80 Kčs, výdej 2 204 199,40 Kčs, pokladní hotovost 61 204,40 Kčs k 31. prosinci.

Obhospodařování opuštěného statku | Někteří majitelé velkých statků, zejména ti, kteří sami nepracovali, mají velké potíže s obděláváním polí a s řádným plněním kontingentů. Tak držitel statku čp. 22 v Kněževsi, kterýž je jako národní správce 2 hotelů v Karlových Varech, oznámil, že dále nebude již obhospodařovati svůj statek a předává jej do péče místního národního výboru. Dobytek, nářadí a ostatní inventář převedl již dříve předtím na statek své ženy, držitelky statku čp. 64 v Kněževsi. I lepší pozemky ze statku čp. 22 vyměnil za horší ze statku čp. 64, čímž statek čp. 22 (o 16,5 ha) ochudil. Národní výbor, aby snadněji obstaral chod statku, dal naň národní správu.

Nucená správa na čp. 22 a čp. 38 | Podobně nájemkyně statku čp. 38 o 24 ha výměry špatně statek obshospodařuje, pole se zanedbávají, stavby pustnou a jeho majitelé Jar. Laun a sestra jeho Chmátalová se o statek nestarají. Proto i na tento statek dal místní národní výbor národní správu. Když MNV po delším hledání nenašel národního správce, dal statek čp. 22 obdělávati pro rok 1949 na základě výhodné smlouvy Ludvíku Kaslovi a Františku Jerlinkovi z Veclova. Statek čp. 38 nechal ještě do konce roku 1949 obhospodařovati Anně Malinové. Pak předány byly oba, to je od 1. ledna 1950, státním statkům v Hořesedlích. Národní správa byla odvolána.

Kronika v PDF (stránky 179-181)

Pokračování - připravujeme

Městys

Informace o koronaviru

Kniha o Kněževsi

Mapový portál - středočeský kraj

mapový portál

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:7
DNES:244
TÝDEN:835
CELKEM:1128820

Překlad (translations)

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Informace od nás

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Chci se zaregistrovat

Projekty
Městys Kněževes

První zmínky o obci jsou asi z 10 až 11. století – podle pověsti o kněžně Libuši, dceři Krokově a její věštbě. Když tudy projížděla kněžna a na místě, kde určila, že bude založena Kněží ves se objevila posvátná žába Rosnička. Proto se také objevuje ve znaku obce uprostřed žába. …Více

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na