Menu
Městys Kněževes
MěstysKněževes

Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

Městys Kněževes, IČO: 00243868, se sídlem Václavské náměstí 124
270 01 Kněževes, jakožto správce osobních údajů, tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů tímto subjektem, včetně rozsahu práv subjektu údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů Úřadem městyse Kněževes v rámci samostatné i přenesené působnosti.

Městys Kněževes zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“) a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy.

S účinností od 1.4.2022 byl ustanoven podle článku 37 GDPR pověřenec pro ochranu osobních údajů (dále jen „pověřenec“) Zuzana Krausová

Od 1.4.2021 vykonává funkci pověřence pro ochranu osobních údajů Zuzana Krausová

Účel a rozsah zpracování osobních údajů:

Městys Kněževes zpracovává pouze přesné osobní údaje, které získal v souladu s GDPR, přičemž tyto osobní údaje shromažďuje a zpracovává pouze za stanoveným účelem, v níže uvedeném rozsahu, po nezbytnou dobu stanovenou právními předpisy pro stanovení skartačních lhůt.

Základní účely zpracování osobních údajů:

 • plnění povinností vyplývajících ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a souvisejících právních   
 • předpisů
 • plnění dalších právní povinností
 • plnění ze smlouvy
 • poskytování služeb
 • zajištění provozních činností
 • účetní a daňové účely
 • personální účely
 • vymáhání pohledávek
 • ochrana majetku a osob

Rozsah zpracování osobních údajů:

Městys Kněževes zpracovává osobní údaje v následujícím rozsahu:

 • identifikační údaje: titul, jméno, příjmení, datum narození, číslo průkazu totožnosti, rodné číslo, místo narození, pohlaví;
 • adresní údaje: adresa trvalého, příp. přechodného bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, adresa odběrného místa, telefon, emailová adresa;
 • další osobní údaje: číslo bankovního účtu, další osobní údaje plynoucí z konkrétní smlouvy či ze zákona.

Doba zpracování osobních údajů:

po dobu stanovenou právními předpisy stanovenou skartačními lhůtami

Zdroje osobních údajů:

Městys Kněževes získává osobní údaje zejména                                                                           

 • od subjektu údajů v rámci výkonu přenesené a samostatné působnosti podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a souvisejících právních předpisů,
 • z jednání o uzavření smlouvy, příp. od třetích osob,
 • z veřejných evidencí,
 • od orgánů státní správy,
 • na základě zvláštních právních předpisů,

Zpracovatelé a příjemci osobních údajů:

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle městyse Kněževes a jeho zaměstnanců zpracovávány také zpracovateli, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s platnou legislativou.

Zpracovateli osobních údajů městyse Kněževes jsou zejména:

 • Úřad městyse Kněževes,
 • dodavatelé nebo poskytovatelé služeb,
 • jiné třetí strany, které poskytují nebo přijímají služby v souvislosti s plněním smluvních nebo zákonných povinností městyse Kněževes.

Předávání osobních údajů:

Městys Kněževes informuje, že osobní údaje mohou být na základě zákonné žádosti předány třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí předání předmětných osobních údajů vyžadovat.

Práva subjektů údajů:

 • právo na informace o zpracování osobních údajů
 • právo na přístup subjektu k osobním údajům (právo získat od správce osobních údajů potvrzení o zpracování osobních údajů, právo získat kopii zpracovávaných osobních údajů)
 • právo na opravu osobních údajů
 • právo na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“)
 • právo na omezení zpracování osobních údajů
 • právo na přenositelnost osobních údajů
 • právo vznést námitku
 • právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodnutí

Vymezení základních užitých pojmů:

 • osobní údaj– osobním údajem je jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů; subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat;
 • subjekt údajů– subjektem údajů je fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují;
 • správce– správcem je každý subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj;
 • zpracovatel– zpracovatelem je každý subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo pověření správcem zpracovává osobní údaje podle tohoto zákona;
 • příjemce- příjemcem je každý subjekt, kterému jsou osobní údaje zpřístupněny;
 • zpracování osobních údajů - zpracováním osobních údajů je jakákoliv operace nebo soustava operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky; zpracováním osobních údajů se rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace;

Dokumenty ke stažení

Kontrolní záznam zpracování údajů

Kontrolní záznamy zpracování vyvěšení.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 348,02 kB

Směrnice č.1/2018, kterou se vydávají vnitřní pravidla pro nakládání s osobními údaji

Směrnice č.1.2018 GDPR.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 675,02 kB

Úřad

Informace o koronaviru

Kniha o Kněževsi

Mapový portál - středočeský kraj

mapový portál

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:5
DNES:279
TÝDEN:1699
CELKEM:1136361

Překlad (translations)

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Informace od nás

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Chci se zaregistrovat

Projekty
Městys Kněževes

První zmínky o obci jsou asi z 10 až 11. století – podle pověsti o kněžně Libuši, dceři Krokově a její věštbě. Když tudy projížděla kněžna a na místě, kde určila, že bude založena Kněží ves se objevila posvátná žába Rosnička. Proto se také objevuje ve znaku obce uprostřed žába. …Více

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na