Menu
Městys Kněževes
MěstysKněževes

Rezervační systém

PROVOZNÍ ŘÁD

VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ MĚSTYSE KNĚŽEVES

Majitel a provozovatel: Městys Kněževes, Václavské náměstí 124, 270 01 Kněževes, IČ: 00243868

DIČ: CZ00243868, e-mail: knezeves@knezevesko.cz

Objednání termínu pro vstup na víceúčelové hřiště v kanceláři úřadu na tel. č: 313582206 nebo rezervačním systémem na webových stránkách městyse www.mestys-knezeves.cz.

Užívání víceúčelového hřiště je na vlastní nebezpečí!

Majitel nenese zodpovědnost za jakýkoliv úraz způsobený porušením tohoto provozního řádu!

Majitel nenese zodpovědnost za škodu nebo zcizení soukromých věcí návštěvníků.

Provozní podmínky:

 • Na hřiště s umělým povrchem je povolen vstup v čisté obuvi, s hladkou podrážkou (tenisky, botasky, cvičky). Je zakázán vstup v obuvi s kolíky (kopačky, tretry apod.), jízda na kole, na motorových vozidlech, kolečkových bruslích a skateboardu.
 • Dětem mladším 18 let je vstup do areálu povolen jen v doprovodu dospělé osoby.
 • Nošení nápojů do areálu hřiště je povoleno pouze v plastových uzavíratelných lahvích.
 • Osobám pod vlivem alkoholu a omamných látek je vstup zakázán.
 • V době uzavření areálu hřiště je vstup přísně zakázán.

V areálu hřiště je dále zakázáno:

 • kouřit v celém prostoru hřiště,
 • konzumovat alkoholické nápoje a omamné látky,
 • odhazovat odpadky mimo místa k tomu určená,
 • odhazovat žvýkačky na umělý povrch a jeho okolí,
 • poškozovat zařízení areálu a zeleň,
 • vstupovat mimo vyhrazenou provozní dobu,
 • používat otevřený oheň,
 • manipulovat s ostrými předměty, kamením, štěrkem apod.,
 • přinášet do areálu střelné zbraně, výbušniny, pyrotechniku, jedovaté látky, chemikálie či jiné předměty ohrožující zdraví a bezpečnost a jakýmkoli způsobem s nimi manipulovat,
 • lézt po konstrukcích, sítích apod.,
 • přemísťovat pevné i mobilní zařízení hřiště mimo stanovená místa,
 • narušovat veřejný pořádek nadměrným hlukem nebo jiným způsobem,
 • vodit psy a jiná zvířata na hřiště,
 • provádět veřejnou produkci, která by ohrožovala klidné užívání víceúčelového hřiště a klid obyvatel bydlících v nejbližším okolí,

Povinnosti uživatele:

 • Uživatel si při převzetí hřiště a potřebného zařízení zkontroluje jejich stav a případné zjištěné škody neprodleně oznámí správci, který je zapíše do provozní knihy. Pokud tak uživatel neučiní, nese plné riziko odpovědnosti za škody, které budou zjištěny správcem areálu či dalším uživatelem při přebírání hřiště.
 • Po ukončení užívání je uživatel povinen uvést hřiště do výchozího stavu a provést úklid jím používaného zařízení. Případné škody, které uživatel způsobí, je povinen oznámit správci, který provede o události zápis do provozní knihy, včetně jména, adresy a ověření totožnosti uživatele, který škodu způsobil. Náklady na opravy či pořízení nového zařízení hradí v plném rozsahu uživatel, který škodu způsobil.
 • Správce areálu je oprávněn okamžitě ukončit užívání areálu hřiště nebo vykázat z areálu všechny osoby, které nedodržují tento provozní řád, svou činností ohrožují bezpečnost jiných uživatelů či návštěvníků víceúčelového hřiště, nebo poškozují majetek a zařízení sportovního areálu, a to bez nároku na vrácení finanční částky.
 • Poškození hřiště, poškození nářadí nebo ztrátu klíče bude hradit uživatel v plné výši.
 • Míče a jiné sportovní náčiní si zajišťují hráči sami. Hokejky se mohou používat pouze plastové, florbalové.

Při opakovaném porušení podmínek provozu je provozovatel na návrh správce oprávněn vyloučit na dobu neurčitou z užívání sportoviště osoby, případně skupiny (organizace), které toto porušování způsobují či za ně zodpovídají.

Provozní doba víceúčelového hřiště:

 • Hřiště slouží hlavně školní tělovýchově v době vyučování, během provozu školní družiny a pro pořádání sportovních akcí ZŠ, MŠ  a fotbalovému klubu.
 • Doba využití během školního roku: 8:00–15:00 hodin v pracovní dny

Doba využití pro veřejnost + sportovní oddíly:

 • Pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek: 14.00 – 20:00 hodin
 • Sobota: 9:00 – 20:00 hodin
 • Neděle: 9:00 – 20:00 hodin
 • Svátky a doba školních prázdnin: 9:00 – 20:00 hodin
 • V zimních měsících tj. od října do dubna je vstup na víceúčelové hřiště pro veřejnost pouze při venkovní teplotě nad +5°C a bez sněhové pokrývky.
 • Provozní doba může být po posouzení provozovatelem upravena dle světelných a klimatických podmínek.
 • Rezervace pro skupiny je možná nejméně 1 den dopředu. Při rezervaci je objednavatel povinen uvést jméno, příjmení a telefonický kontakt.
 • Nelze-li ze strany objednavatele dodržet předem smluvený čas, je povinen tuto změnu správci neprodleně nahlásit, nejpozději 2 hodiny předem.
 • Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, nebo z bezpečnostních či technických důvodů může být rozhodnutím provozovatele, prostřednictvím správce, provoz omezen či zrušen na dobu nezbytně nutnou.
 • S případným rozhodnutím o omezení (včetně rezervací sportovišť) musí správce objednatele pronájmu neprodleně seznámit.
 • Rezervace a kontakt na správce hřiště je uveden na webových stránkách úřadu

 www.mestys-knezeves.cz

Vstupné na víceúčelové hřiště - osoby starší 18-ti let + sportovní oddíly:

Vstupné na víceúčelové hřiště:

 • 1 hodina/100,-
 • 80,- při předplacení nejméně 5 hodin
 • Turnaj/1 den/1000,-Kč
 • Děti do 18 let s doprovodem zdarma

Platba č.účtu 5829221/0100, VSpříjmení3412

klíče k vyzvednutí:Blecha M: 731518325, Frélich M. 732657831, Malafová Zdenka 775252480 (pokud plánujete využívat hřiště pravidelně, vyzvednete si klíč v kanceláři úřadu oproti podpisu na celou sezonu)

Důležitá telefonní čísla:

Policie ČR 158

Záchranná služba 155

Hasičský záchranný sbor 150

Integrovaný záchranný systém 112

Petr Pisár, místostarosta

Alena Králičková, starostka

REZERVACE

Městys

Informace o koronaviru

Kniha o Kněževsi

Mapový portál - středočeský kraj

mapový portál

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:4
DNES:4
TÝDEN:1419
CELKEM:1141098

Překlad (translations)

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Informace od nás

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Chci se zaregistrovat

Projekty
Městys Kněževes

První zmínky o obci jsou asi z 10 až 11. století – podle pověsti o kněžně Libuši, dceři Krokově a její věštbě. Když tudy projížděla kněžna a na místě, kde určila, že bude založena Kněží ves se objevila posvátná žába Rosnička. Proto se také objevuje ve znaku obce uprostřed žába. …Více

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na