Menu
Městys Kněževes
MěstysKněževes

45_kronika

Kronika městyse Kněževes


1946

Nové poměry | Začíná rok 1946. Nové poměry, nový lidově demokratický režim, odstranění kapitalistického řádu, přátelství s SSSR a všechno to nové, lidu tak blízké přináší radost, uspokojení a nadšení. Dlouho dožadoval se lid spravedlivého řádu, práva na práci, odstranění těch, kteří lidstvo vykořisťovali pro plnění své kapsy, kteří přinášeli nezaměstnanost, hlad a často nezměrnou bídu, strádání všeho druhu, podvýživu, kteří pro svoje zisky stále hnali lidstvo do válek a pak do nových útrap. Proto na všech stranách je vidět radost. První komunistický ples byl navštíven takřka všemi občany a také hosty z okolních vesnic, příjem v pokladně činil 28 000 Kč při vstupném 25 Kč za osobu.

Splátka | Nadšení z nových poměrů vzniklé jeví se i v tom, že když občané byli jen upozorněni, že by dobrovolnými příspěvky mohli splatiti dluh národního výboru (totiž bývalého obecního zastupitelstva) v částce 360 000 Kč, přispěli všichni a během několika dnů dluh splatili.

Nový předseda | Dne 28. února 1946 konala se volba nového předsedy místního národního výboru za odstoupivšího předsedu soudruha Aloise Tvrze. Zvolen byl soudruh Josef Hauner, ředitel kněževeské školy.

Velký ruch | Nové poměry, konfiskace půdy po Němcích a kolaborantech, odsun Němců, znárodňování velkých majetků, zásobování obyvatel, přesídlování přináší velký ruch a mnoho práce v kanceláři místního národního výboru.

Přidělování půdy | Podle zásady „půda patří těm, kteří na ní pracují“ pokračuje rolnická komise s přidělováním půdy. Předsedou komise je Rudolf Fojtík z čp. 307.

Odsun | Odsun Němců pokračuje. Z Kněževsi odsunují se ti Němci, kteří sem byli přiděleni na práci k sedlákům. Vlastních, kněževeských Němců není. Na výpomoc do statků byli přiděleni Němci ponejvíce z měst, kupř. z Brna.

Reakce | Rodiny reakčně zaměřené byly po revoluci v r. 1945 na oko spokojeny, v roce 1946 je však patrno, že pomalu zdvihají hlavu, neboť to vidí u československé buržoazie, u ministrů politické strany českých socialistů a lidové strany, kteří začínají výbojně si počínat. Nepochopili vážnost lidově demokratického zřízení a bláhově se domnívají, že pracující lid opět politicky ošidí, jako to učinili v r. 1920. Začínají odsuzovat odsun Němců, souzení kolaborantů a zrádců, znárodňování továren a klíčového průmyslu vůbec, vraceli by fabriky jejich majitelům atd.

Komunisté vítězí | Komunistická strana vedená soudruhem Klementem Gottwaldem je vedoucí politickou stranou. Na její návrh přikračuje se k volbám. Volby konaly se v červnu 1946. V Kněževsi konaly se v sokolovně. Byly úspěšné pro pracující lid. Mocně zapůsobil jejcih příznivý výsledek, neboť pro komunistickou stranu v Kněževsi, bývalé baště agrárníků, hlasovalo 61,4 % voličů. Lid tím vyjádřil, že si nepřeje, aby o jeho osudu, jeho práci a jeho snahách dále rozhodovali kapitastické vrstvy tak, aby práci lidu mohli vykořisťovati dále.

Odpůrci | Avšak i přes všeobecné úspěchy volební strany komunistické, ostatní politické strany pokoušejí se o houževnatý odpor proti, chtějí brzditi vývoj k lepšímu a vyvolati i odpor v r. 1946 proti lidovým silám, jako se jim podařilo to v roce 1920. V Kněževsi se tento odpor také jeví, nejpatrněji ve schůzích místního národního výboru u některých členů, kupř. Jos. Taufnera a Čeňka Najče. Dožadují se i pocty reakčních ministrů Stránského a Ripky.

Polní práce | Práce na polích snadně se zvládla, neboť na pomoc přidělovány jsou různé skupiny, třeba Maďaři z pohraničí, dobrovolně přicházejí skupiny Poláků a Rumunů. Rok byl poměrně suchý, úroda však i přes to byla dobrá, i sklizeň chmele úspěšná. Odevzdává se 48 vagonů obilí a 30 vagonů bramborů. Kněževes má 500 kusů hovězího dobytka a 500 kusů vepřů, koní 50 párů. Chmele v r. 1946 urodilo se méně než v roce 1945, jak patrno z tohoto přehledu:

Chmel | V roce 1946 sklidilo se celkem 1451 žoků chmele o váze: brutto 120 222 kg, tara 8 706 kg, netto 111 516 kg. Cena chmele byla 4 000 – 4 500 Kč za 50 kg.

Podzimní práce | Podzimní práce konaly se těžce v půdě naprosto suché, neboť od jara nepršelo. Podzimní obilí se zaselo do tak suché půdy, že sotva vzešlo, a z dálky se jeví pole jako ornice, obilí se vůbec nezazelenalo.

Předseda | Předsedou komunistické strany v roce 1946 je dále s. Jos. Václavík.

První máj | Projev lidu k 1. máji byl okázalý. Kněževeští, 301 občanů, jdou za hudby pochodem přes Chrášťany a Olešnou do Rakovníka. Obyvatelé z Chrášťan a Olešné se připojují v mohutný a nadšený průvod. Odpoledne vracíme se za doprovodu hudby zpět. Večer koná se nadšená taneční zábava za účasti z Chrášťan i Olešné.

Národní výbor | Místní národní výbor doposud je ubytován v čp. 121, kdež dříve až do roku 1883 byla ubytována dvoutřídní obecná škola. Budova je nízká, místnosti poměrně malé, požadavkům MNV dobře nevyhovuje. Tajemníkem je Pavel Kaut, předsedou Jos.  Hauner.

Škola | Za protektorátní doby pod tlakem Němců byla národní škola čtyřtřídní a střední pětitřídní. V roce 1946 vracíme se k bývalému našemu uspořádání. Obecná je opět pětitřídní a střední zase čtyřtřídní. Učitelský sbor tvoří: Hauner Jos., Patrák Ant., Procháza Fr., Procházová Mil. Seifrt Jos., Štrossová Fr., Voříšková Kamila.

Sokol | Starosta Sokola je doposud sedlák František Stehlík z čp. 80. Činnost Sokola je slabá.

Hasiči | Předsedou Spolku dobrovolných hasičů je Václav Pichrt; činnost spolku je normální.

Divadlo | Divadelní spolek je dosti pilný, režisérem je Václav Hocký.

Zájezdy | V létě pořádají se zájezdy po Čechách vlakem a více autobusy.

Výročí | Během roku bylo vzpomenuto i významných výročí různých vynikajících osob jako V. I. Lenina, J. V. Stalina, Velké říjnové revoluce a výročí 9. května 1945.

Nový domek | V roce 1946 vystavěn byl jako nouzový domek domek Arnošta Koubka, kterýž dostal uvolněné číslo 91.

Pila | V Kněževsi je také pila na dříví, jež dobře prosperuje. Pracuje v ní sice jen 7 osob, ale zpracovává mnoho dřeva, jež dováží se z okolních lesů bližších i vzdálenějších koňmo nebo traktorem, ale dováží se vlakem třeba až z Šumavy. Umístěna je vedle nádraží. Vyrábí pražce pro Čs. dráhy a také ostatní stavební řezivo a prkna. Řezivo zasílá i do Ostravy pro uhelné doly.

Půda | Během roku 1946 po rozdělení konfiskované půdy vznikla malá hospodářství o 2 až 5 ha půdy při domcích, kde bývalo dříve kolem 1 ha zemědělské půdy.

Velké sucho | Rok 1946 končí za velkého sucha, neboť ani podzimní a zimní vláha nepřišla.

Narodili se | V r. 1946 se narodili: Jar. Šindler, Hana Tvrzová, Jar. Kameníková, Milan Krejza, Jiří Dlouhý, Jar. Englický, Václav Frýbert, Naďa Jelínková, Jiří Fojtík, Miroslav Fišer, Vlastimil Bradáč, Vladimír Cédl, Eva Horáková, Věra Brabcová, Iva Klaubová.

Zemřeli | V r. 1946 zemřeli: Frant. Modrová, Marie Vágnerová, Josef Franěk, Cecilie Palkosková, Al. Dolejšová, Frant. Milfait, Adolf Kameník, Vojtěch Kotík, Havel Kopřiva, Anna Tůmová, Rudolf Moár, Jiří Dlouhý.

Kronika ve formátu PDF (str. 167-70)

Pokračování

Městys

Informace o koronaviru

Kniha o Kněževsi

Mapový portál - středočeský kraj

mapový portál

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:2
DNES:286
TÝDEN:1706
CELKEM:1136368

Překlad (translations)

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Informace od nás

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Chci se zaregistrovat

Projekty
Městys Kněževes

První zmínky o obci jsou asi z 10 až 11. století – podle pověsti o kněžně Libuši, dceři Krokově a její věštbě. Když tudy projížděla kněžna a na místě, kde určila, že bude založena Kněží ves se objevila posvátná žába Rosnička. Proto se také objevuje ve znaku obce uprostřed žába. …Více

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na