Menu
Městys Kněževes
MěstysKněževes

38_kronika

Kronika městyse Kněževes


1942

Nucené práce | Stále víc a více doléhá válka na lidstvo. Bylo povoláno z naší obce 22 mladých lidí k lékařské prohlídce a všichni byli uznáni schopnými a posláni do říše na práci. Byli to hoši 20 – 21letí.

Nouze | Chléb není dobrý, paliva je málo, mnoho věcí není vůbec k dostání. Příděly uhlí byly malé, nedostatečné.

Sbírky | V lednu byla sbírka zimního šatstva a prádla pro německou armádu. Dále bylo vybubnováno, aby občané darovali pro německé vojáky harmoniky a gramofony. Panovaly tehdy na ruské frontě ukrutné mrazy. Všichni Židé museli odevzdati své kožichy a na ostatním obyvatelstvu se rovněž žádalo, aby odevzdalo kožichy a kožešiny. Neuspokojí-li sbírka, budou provedeny domovní prohlídky. Nastalo velké pronásledování Židů.

Prapory | 15. března musily býti prapory vyvěšeny, a to na oslavu výročí protektorátu.

Filmaři | 1. září se zde filmovalo česání a sklízení chmele a dočesná. Také pro rozhlas se zde nahrávaly desky pro vysílání: doba práce, události; pod tímto titulem se tehdy po zprávách vysílaly různé aktuality.

Ředitel školy penzionován | Prvního května byl dán Josef Hauner, ředitel měšťanské školy, na trvalý odpočinek. Na jeho místo byl jmenován Vítězslav Plechatý, bývalý ředitel školy v Jesenici. Na hlavní škole působila po Františku Vydrovi učitelka Anna Lukášová, která byla vystřídána uč. Bož. Holou. Onemocnělou uč. M. Kovářovou zastupovala uč. Z. Plzáková.

Vzpomínky | V příslušných výročních dnech bylo vzpomenuto Komenského, Dvořáka, Mozarta.

Tuhá zima | Od 13. ledna panovaly kruté mrazy až 28 stupňů pod nulou. Napadlo velmi mnoho sněhu a ještě v únoru hodně sněžilo a mrzlo. 14. února bylo tolik sněhu a závějí, že byli povoláni muži k prohazování silnic. 17. února opět napadlo mnoho sněhu a byl silný vítr, který zavál silnice a cesty. Mrzlo a bylo stále ještě mínus 15 stupňů mrazu. Bylo podruhé nařízeno prohazování sněhu na silnicích. Práci tuto konali muži od 15 do 55 let. V březnu bylo jasno, stále mrzlo v noci až do poledne. Po celý srpen bylo vedro a sucho, nepršelo. Podzim byl mírný, první mráz se dostavil až po polovině listopadu. Byl mínus 8 stupňů, rybník zamrzl natolik, že se děti na něm klouzaly. První sníh napadl na sv. Martina, ale nezůstal ležeti. Od 30. listopadu pak padal sníh hodně.

Sklizeň chmele | V tomto roce bylo sklizeno 2 774 celních centů. Jeho cena se pohybovala mezi 2000 – 2600 K.

Narození, úmrtí | Narodilo se u nás 24 dětí, 15 chlapců a 9 děvčat. Zemřelo 24 lidí, z těch 14 mužů a 10 žen.

Rozpočet | Obecní rozpočet na tento rok: Úhrn řádné potřeby 298 870 K, úhrn řádné úhrady 152 813 K, schodek 146 057 K se uhradí 130 % přirážkou k dani činžovní, která vynese 11 887 K a 400 % přirážkou k ostatním daním přímým 98 769 K, celkem 110 656 K, neuhrazeno zbývá 35 401 K, o jejichž úhradu bude požádán Zemský úřad z vyrovnávacího fondu.

1943

Rezignace | Pátý rok války a našeho ujařmení. Našim lidem, našemu obyvatelstvu se zdá, že toho trápení nebude konec. Různá úřední nařízení sbírky peněz a odpadků a jiné, mnohdy jen duševní týrání, tíží český lid. Žije se zamlkle a v tiché rezignaci. Všichni poslouchají cizí rozhlas, z kterého slyší povzbuzování k naději ve vysvobození. Náš rozhlas i všechen tisk přinášejí zprávy jen o stálých vítězstvích Němců.

Situace | Zatím se válka rozšířila i do severní Afriky, a i odtud přicházejí zprávy o vítězném tažení německé armády. Německý režim se u nás stále přiostřuje. Pověstný K. H. Frank byl jmenován státním ministrem, a tak vložena do jeho rukou veliká moc v protektorátě, kterou tento povedený bývalý kupec v Sudetech ve velké míře uplatňoval. Také byl jmenován nový říšský protektor Dr. Frick, který se svého úřadu ihned ujal.

Odstranění rozhlasových krátkých vln | Tyto povedené vládce nemálo rozčiloval český zahraniční rozhlas. Již dříve byl vydán přísný zákaz poslechu tohoto rozhlasu a přistižení trestáni vysokými tresty. Nyní byl vydán rozkaz k odstranění krátkých vln. Do naší obce přijeli dva takoví „odborníci,“ kteří v hostinci u Horáků prováděli tyto operace a odstraňovali zařízení pro poslech krátkých vln. Každý majitel radioaparátu musel rádio přinésti a po odstranění krátkovlnného zařízení obdržel o tom potvrzení. Mnohé přijímače pak nehrály vůbec.

Hračkářství | V této době se chytali lidé různých příležitostných výdělků, a tak se rozmohl v naší obci hračkářský průmysl. Byly to hlavně hračky dřevěné, protože o jiný materiál byla nouze. S touto výrobou začali společně občané Červený, Bradáč, Blažek. Po nich dvojice Hamršmíd, Kameník. Truhlář Bradáč počal vyráběti koloběžky. Také strojník Fr. Kreisl vyráběl hračky. Zhotovovali dřevěné panáky, koně a jiná zvířata, pěkně barvami omalovaná. Hračky se posílaly do říše.

Zatčení Jana Hlaváčka | 30. dubna byl zatčen šedesátiletý ředitel zdejších škol Jan Hlaváček. Vězněn na Kladně, v Praze – Pankráci, v Budyšíně, Drážďanech a Waldheimu, od 30. IV. 43 do 4. 5. 1945, celkem 2 roky a 10 dní. Byl odsouzen v Drážďanech na 3 roky káznice. Koncem války se vrátil s podlomeným zdravím.

Zatčení Stanislava Launa | Také zdejší odborný učitel na měšťanské škole Stanislav Laun byl pro ilegální činnost dne 7. května, právě když byl návštěvou u svých rodičů v Lužné, zatčen, odvezen do Kladna a vězněn v Praze, v Drážďanech, celkem 10 měsíců, načež byl propuštěn domů a pracoval pak jako lesní dělník.

Smrt Františka Urbana | 15. září byl zdejší rodák, 23letý Frant. Urban pro útěk z nucené práce z Německa umučen v koncentračním táboře v Mauthausenu.

Smrt bratrů Reichových | Také dva synové Izraelity J. Reicha, který se uchýlil do Kněževsi z Kolešovic i s rodinou, 22letý Burghard Reich a 19letý Karel Reich, byli odvezeni do koncentračních táborů v Německu. Burghard zahynul v Dachau v plynové komoře r. 1945, Karel na pochodu smrti v transportu dne 20. února 1945.

Odstranění pomníku | Bylo nařízeno odstraniti pomník Fr. Palackého, který stál v parku na náměstí.

Kronika ve formátu PDF (strany 151-154)

Pokračování

Městys

Informace o koronaviru

Kniha o Kněževsi

Mapový portál - středočeský kraj

mapový portál

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:3
DNES:23
TÝDEN:966
CELKEM:1114873

Překlad (translations)

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Informace od nás

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Chci se zaregistrovat

Projekty
Městys Kněževes

První zmínky o obci jsou asi z 10 až 11. století – podle pověsti o kněžně Libuši, dceři Krokově a její věštbě. Když tudy projížděla kněžna a na místě, kde určila, že bude založena Kněží ves se objevila posvátná žába Rosnička. Proto se také objevuje ve znaku obce uprostřed žába. …Více

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na