Menu
Městys Kněževes
MěstysKněževes

39_kronika

Kronika městyse Kněževes


1943

Vyklízení půd | Dále bylo nařízeno vyklizení půd, aby na nich nebyly hořlavé věci jako sláma, starý nábytek, truhly apod. Také vnitřní okna musela býti odstraněna a bezpečně ukryta, aby se v případném náletu nerozbila skla. O sklo byla veliká nouze.

Návštěva ministra | 26. dubna byl v Kněževsi návštěvou ministr zemědělství Ad. Hrubý a prohlédl si statky čís. 55 a 56.

Opatrovna | V červenci byla zřízena na 4 měsíce opatrovna pro malé děti.

Úrazy | Dne 7. srpna se staly dva těžké úrazy v jednom dni. U mlátičky pomáhal pracovat dělník Ludvík Kotrba, který neopatrně sáhl do stroje, a byla mu utržena pravá ruka. V rakovnické nemocnici mu byla ruka v samém rameni odejmuta. To se stalo dopoledne. Večer pak, při svážení obilí do stodoly, pomáhal výměnkář Ludvík Černý z čís. 77 a byl při vjezdu do průjezdu nešťastnou náhodou zachycen a přišel pod kola plně naloženého žebřiňáku. Byl přejet a zakrátko potom skonal.

Požár | 19. března, právě v den sv. Josefa, vypukl z důvodů dosud nezjištěných odpoledne v 5 hodin požár ve stodole patřící Ant. Patrákovi, řediteli školy t. č. v Mutějovicích: Došková střecha rychle vzplanula a s ní též sousední stodola, rovněž došková Václava Englickýho, čís. 28. Obě stodoly shořely do základů a ve stodole p. Englickýho též dosti hospodářských strojů. Škoda asi 150 tisíc K částečně kryta pojištěním. Okolní budovy byly hasičským sborem z Chrášťan, Rakovníka, Přílep, Olešné, Kolešovic a Hořesedel zachráněny. Za 2 hodiny byl oheň lokalizován.

Nouze o tabák | Také kuřáci byli na tom špatně. Cigaret a tabáku bylo velmi málo. Příděly byly malé, po kuřáky dýmky někdy žádné. Kuřáci si vypomáhali, jak se dalo. Kouřili sušené listí, tabákový prach smíchaný s chmelem, usušenou kávovou náhražku (kávovinu) apod. Kdo měl zahrádku, pěstoval tabák doma. Domácí tabák se sušil, připravoval (pajcoval) a mnohdy se i dost vydařil.

Kulturní nečinnost | Kulturní a spolk. činnost úplně ustala. Nebyla žádná nálada. To, co chtěl hrát lid, bylo zakázáno, a co chtěli hrát Němci, to nechtěl hrát lid. Sokol byl rozpuštěn a zakázán a ostatní spolky, pokud zbyly, neměly chuti k podnikání. Taneční zábavy Němci vůbec zakázali.

Počasí | Počasí bylo v lednu hezké, jakoby jarní, v únoru a březnu padal sníh a mrzlo, duben byl stále ještě chladný. Polní práce byly zdrženy. Později bylo sucho a chladno, ve dne slunečno. Nic nerostlo. Léto bylo chladné, přes stálé, málo vydatné přepršky suché.

Sklizeň chmelu | Chmel se začal česat po 20. srpnu. Počasí ve chmelách teplé. Vedra až 53 stupňů na slunci.  Na česání chmele přijelo mnoho školních dětí v průvodu učitelů a učitelek. Mnoho jich bylo ubytováno ve školách. 27. srpna zde byla úřední kontrola od ministerstva z Prahy přehlížet jak jsou děti ubytovány.

Učitelský sbor | Učitelský sbor: Ředitel V. R. Plechatý. Na obecné škole: Mil. Högrová, Kamila Voříšková, Jar. Pavlis, Hana Chalupová, uč. dom. nauk, a Jan Voříšek, výp. uč. jaz. německého. Na hlavní škole: Ant. Spurný Jos. Prchal, Frant. Štrossová, Stan. Laun, Fr. Buchberger, Jiří Blahna, uč. něm., Alois  Zlatohlávek, uč. něm., Alois  Mejstřík, pro IV. odb., a Jiř. Janoušková, uč. dom. nauk. Učitel Jan Voříšek přeložen na obecnou školu v Chrášťanech a místo něho dosazen Václ. Košťál. Uč. Blahna přeložen na obec. školu do Senomat. 5. 4. nastoupil výp. uč. Buchberger do práce k válečným úkonům do Glogau v Dol. Slezku. 21. bř. ustanovena na zdejší školu uč. Marie Krobová z Rakovníka místo uč. Buchbergra. 8. V. zatčen uč. Stan. Laun, místo něho nastoupil uč. K. Kindl. 2. VI. byl uč. Kindl přeložen do Šanova a místo něho nastoupili M. Kovářová. 1. X. byl na hlavní škole ustanoven uč. Vlad. Vaidiš a na obec. škole uč. Václ. Černý. 22. října byl zahájen kurs němčiny pro učitele. Z Kněževse a okolí se zúčastnilo 19 učitelů.

Epidemie | Od 5. XI. byla škola uzavřena pro epidemie spály a záškrtu.

Prodloužené prázdniny | Pro veliké zimy a pro nedostatek uhlí trvaly vánoční prázdniny od 22. prosince do 3. března. Bylo až -29 stupňů.

Kurs němčiny | Třetího listopadu zahájen kurs německého jazyka pod vedením místního osvětového sboru pro občanstvo. Dochází 22 účastníků.

Německé úřadování | Výnosem ministerstva zavedeno ve styku okresního úřadu se školami německé úřadování. Vnitřní úřadování se zatím nemění.

Výuka němčiny | Ve školách zavedeno vyučování němčině, a to 4 až 8 hodin týdně. Zavedeno též vyučování ručním pracím a vaření.

Oslavy | 15. III. oslaveno ve škole čtyřleté trvání protektorátu. Učitelstvo a žactvo se shromáždilo v kreslírně a vyslechlo slavnostní rozhlasové projevy prezidenta Dra. Emila Háchy, stát. sekretáře K. H. Franka, min. školství a osvěty E. Moravce a gen. řed. spolku pro výchovu mládeže Dra. Frant. Teunera. 20. 4. slaveny naroz. vůdce Hitlera.

Dar pro Červený kříž | 5. X. poslal uč. sbor na něm. válečný Červený kříž 276 K. 25. X. na týž účel vybráno žactvem 948,60 K.

Připomínka prezidentského výročí | 30. XI. vzpomenul český národ pěti let od zvolení Dr. E. Háchy státním prezidentem.

Nová školní rada | 21. října složila do rukou řed. škol slib nová školní rada. Předsedou zvolen Leo Hornof, místopřed. Jos. Rudolf.

Nemoci | Za účelem česání chmele sem poslal úřad práce mnoho studentů. Mezi dětmi vypukla spála. Některé třídy byly zavřeny. Též záškrt se objevil a skosil život žačky Jindřišky Cajthamlové.

Kampelička | Velkým příznivcem školy je místní kampelička, která poskytla škole palivo a více jiných potřeb.

Chmel | V tomto roce bylo u nás sklizeno 2 758 celních centů a 7 kg chmele. Cena byla 2 000 až 2 100 K.

Narození, úmrtí | Přirozená změna obyvatelstva. V naší obci se narodilo tento rok 42 dětí. Z těch 23 chlapců a 19 děvčat. Zemřelo 20 lidí. Z toho 9 mužů a 11 žen.

Rozpočet | Rozpočet na rok 1943: Úhrn řádné potřeby 425 388 K, úhrn řádné úhrady 151 957 K, schodek řádného rozpočtu 273 431 K, který bude uhrazen 132 % přirážkou k dani činžovní a 400 % přir. K ostat. daním přímým. Neuhrazeno zůstává 153 468 K, o jichž úhradu bude požádán zemský úřad z vyrovnávacího fondu. Mimořádné potřeby činí 50 000 K.

Ponocný | Tento rok byl dán dlouholetý ponocný Josef Němeček na odpočinek. Novým ponocným jmenován Rudolf Kameník.


Kronika ve formátu PDF (str. 153-156)

Pokračování

Městys

Informace o koronaviru

Kniha o Kněževsi

Mapový portál - středočeský kraj

mapový portál

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:4
DNES:236
TÝDEN:827
CELKEM:1128812

Překlad (translations)

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Informace od nás

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Chci se zaregistrovat

Projekty
Městys Kněževes

První zmínky o obci jsou asi z 10 až 11. století – podle pověsti o kněžně Libuši, dceři Krokově a její věštbě. Když tudy projížděla kněžna a na místě, kde určila, že bude založena Kněží ves se objevila posvátná žába Rosnička. Proto se také objevuje ve znaku obce uprostřed žába. …Více

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na