Menu
Městys Kněževes
MěstysKněževes

37_kronika

Kronika městyse Kněževes


1942

Smutná nálada | V naší obci panuje stále ještě nálada smutná. Zprávy, jimiž nás pražský rozhlas z rozkazu německého vedení zásobuje, zní stále ještě o velkých a vítězných bitvách na všech frontách i na mořích. Občané ovšem přijímají tyto zprávy s jistou nedůvěrou. Ačkoliv je přísně zakázáno, a to i pod trestem smrti, poslouchati cizí rozhlas, je mnoho lidí, kteří tento rozhlas poslouchají a pak tajně sdělují tyto zprávy ze zahraničí zase dále všem spolehlivým lidem. Naštěstí je v naší obci velmi málo těch nespolehlivých nebo udavačských. O tom bude ještě později psáno.

Víra v osvobození | Přes všechen ten německý tlak a útisk zachovával si lid náš pevnou víru v nové osvobození a porážku Hitlerovských band. Zejména to bylo české vysílání z Londýna a Moskvy, odkud k českému národu promlouvali bývalí členové československé vlády a uprchlí poslanci všech politických stran s Dr. Ed. Benešem v čele, a tak udržovali lid český v nezlomné víře v obnovení republiky a zasloužené porážce Němců. Tito se zatím zmocnili Polska, Belgie, Holandska, Francie, Norska, Dánska, Rumunska, Jugoslávie a vnikli do Ruska až k Černému moři a na Kavkaz. Kolaborantům, kteří přisluhovali Němcům a s nimi drželi, se zdálo, že Němci spolu s Hitlerem jsou již pány světa.

Pusto v ulicích | Zatím na ulicích v naší obci je večer brzy pusto. Krámy obchodů se záhy zavírají a v hostincích bývá tma a nikdo tam není. Pivo se nečepuje, často není i celý týden. Kdo nutně nemusí, tedy na ulici ani nevyjde.

Nedostatek | Také nedostatek všeho se jeví stále více a více. O uhlí a dříví je téměř stále velká nouze. Potravin bude prý v příštím období též méně, mléka se nyní přiděluje na dospělou osobu 1/8, a také jen 1/16 litru denně. Lihoviny, zejména rum, jehož je v zimě a na jaře v době chřipky a rýmy třeba do čaje, nejsou k dostání. Také čaj není a prodává se jen náhražka z různých druhů sušeného listí. O šatstvo a prádlo i obuv je též nouze. Ačkoli se toto vše přiděluje jen na úřední poukazy, není nic k dostání. Když někdy zdejší filiálka Bati dostala trochu zboží, tlačili se tam lidé tak, že vyrazili veliké sklo u výkladní skříně. Taková tlačenice bývala i v rozdělovně mléka denně a dostoupila do takových rozměrů, že musil být při rozdělování mléka přítomen četník, který udržoval lidi v řadě za sebou, jak přišli. Jinak se lidé tlačili, hádali a křičeli a silnější odstrkovali slabší.

Nový zubní technik | Začátkem roku se zde usadil nový zubní technik. J. V. Taufner.

Pracovní kolony | V březnu byly povolány první pracovní kolony na upravování drah do Německa. Od nás odjelo deset mladých lidí, kteří již na trati pracovali.

Konfiskace zvonu | Na úřední rozkaz byl sňat jeden zvon z kostelní věže, a to ten menší. Také z kaple na hřbitově byl jeden zvon vzat. Odvezli je němečtí vojáci.

Smrt Josefa Moravce | Čtvrtého dubna došla telegrafická zpráva rodině Moravcově, že jejich syn Josef Moravec, 27letý, je mrtev. Teprve později se dovídáme, že byl pro ilegální činnost umučen dne 2. dubna v koncentračním táboře v Oranienburgu.

Zpoždění novin | Vlakové spojení je nyní tak špatné, že noviny docházejí o den později.

Odvod koní | Koncem března byl opět odvod koní. Byl odveden toliko jeden kůň.

Kácení stromů | V tomto roce bylo po obci poraženo mnoho velkých stromů, kaštanů, lip, které uschly, neboť k jaru zmrzly. Také hrušková alej k Přílepům vzala za své a velmi staré hrušně u cesty ke hřbitovu byly poraženy.

Králíkáři | Králíkářský spolek, který zde byl loni založen, uspořádal 26. dubna hezkou výstavku králíků na dvoře statku L. Hornofa. Výstavka měla zdařilý průběh.

Atentát | 27. května roznesla se senzační zpráva. V Praze byl spáchán atentát na říšského zástupce protektora Reinharda Heydricha, který 4. června podlehl těžkému zranění. Tato zpráva byla obyvateli různě posuzována a většinou se lidé obávali důsledků, jež Němci z této události vyvodí. Noviny napsaly, že zemřelý Heydrich byl znám svým zvláště dobrým poměrem k dělnictvu, které v něm ztratilo velikého přítele a zastánce. O tomto zastání by hodně mohli říci ti nešťastní čeští dělníci, kteří byli posláni do německé říše na nucené práce.

Následky atentátu | Že obavy lidí z německé msty nebyly bezdůvodné, brzy se ukázalo. Hned po tomto atentátu bylo mnoho lidí popraveno pro schvalování atentátu.

Smrt Zdeňka Černého | A tak také jeden zdejší rodák, šestnáctiletý kupecký učeň v Rakovníku Zdeněk Černý, syn zdejšího řezníka, byl pro schvalování atentátu (neřekl víc než „dobře se mu stalo“) zatčen, a to na udání jisté Majerové, velké ctitelky Hitlera v Rakovníku. Odvezen do Kladna, a tam 10. června gestapáky zastřelen v lese Klinči u Kladna.

Sběr odpadových hmot | Školní děti prováděly po celý rok sběr odpadových hmot jako papíru, hadrů, kostí, kovů a podobně.

Strašná zpráva | Desátého června rozletěla se strašná a neuvěřitelná zpráva nejen po Čechách a Moravě, ale po celém světě, která otřásla každým slušným člověkem. Bylo to mstivé vyhlazení hezké obce na Kladensku, Lidic.

Vyhlazení Lidic| Kladenští gestapáci na rozkaz zvrhlého sudeťáckého chlapa K. H. Franka, který se rychle ujal moci, vnikli do této obce, pochytali všechny muže, postříleli je i se stařičkým farářem, ženy, jimž byly děti odebrány, byly zavezeny do různých koncentračních táborů a celá obec zapálena, rozstřílena i s kostelem a hřbitovem, a tak dokonale do základů vyhlazena, že na tom místě zůstalo jen pole. Čtenáři! Ty, který po letech budeš tyto řádky čísti, nedovedeš si představiti zděšení tehdejších občanů všech českých obcí i měst, a tak také kněževeských. Zdálo se, že rozzuřená německá bestie bude vraždit a pálit donekonečna. Ale poplach, který po tomto činu zachvátil celý vzdělaný svět, přece Němce zchladil a přivedl k sobě. Přesto ale týrání, šikanování a popravy obyvatelstva nepřestaly.

Pátrání | Ježto pachatelé atentátu nebyli dopadeni, bylo po celém protektorátu, ve všech místech pátráno. A tak také všechno zdejší obyvatelstvo, muži i ženy, musili se dostaviti na místní četnickou stanici, kde byli vyslýcháni, neví-li někdo něco o pachatelích.

Smrt Václava Henzla | Brzo nato byl zatčen zdejší mladík Václav Henzl pro poslech cizího rozhlasu a rozšiřování zpráv, dodán do koncentračního tábora  v Mauthausenu, kde byl 25. července umučen.

Smrt Antonína Brabce | Dále byl zatčen zde narozený asi 43letý Antonín Brabec a pro ilegální činnost popraven v Berlíně dne 5. listopadu. Tak tedy i naše obec přinesla krvavé oběti za svobodu národa.

Nemoci | V tomto roce řádily nemoci, zejména mezi dětmi. Škola byla často uzavřena. Byla to spála a záškrt. Ke konci listopadu objevil se i břišní tyfus.
 

Kronika ve formátu PDF (strany 149-152)

Pokračování

Městys

Informace o koronaviru

Kniha o Kněževsi

Mapový portál - středočeský kraj

mapový portál

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:5
DNES:236
TÝDEN:827
CELKEM:1128812

Překlad (translations)

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Informace od nás

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Chci se zaregistrovat

Projekty
Městys Kněževes

První zmínky o obci jsou asi z 10 až 11. století – podle pověsti o kněžně Libuši, dceři Krokově a její věštbě. Když tudy projížděla kněžna a na místě, kde určila, že bude založena Kněží ves se objevila posvátná žába Rosnička. Proto se také objevuje ve znaku obce uprostřed žába. …Více

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na