Menu
Městys Kněževes
MěstysKněževes

28_kronika


Kronika městyse Kněževes

1936

Bylo to v únoru roku 1931, když byl založen a začal pracovati místní odbor Čsl. ochrany matek pod vedením obvodního lékaře MUDr. F. Topky. Ve výboru byly: pí. Jos. Hofmanová, choť poštmistra, předsedkyní, dále pí. B. Popperová, choť zubního technika, a sl. Bož. Haunerová, učitelka.

Poradna ochrany matek a dětí se stará a pečuje o zdárný vývoj dítěte, zachování zdraví, předcházení nemocem atd. Lékař děti vyšetřuje, váží, a matkám dává pokyny a rady, což se děje úplně zdarma. V některých případech obdrží matky i léky a jiné potřeby k výchově dětí.

Od počátku bylo ošetřeno na 200 dětí od nemluvňat do 4 let. Od r. 1935 jest lékařem poradny MUDr. Ferdinand Janoušek, který svou funkci zastává s největším porozuměním. V tomto roce jsou ve výboru: pí. J. Hofmanová předsedkyní, a paní Růž. Trešlová, choť materialisty, jednatelkou. Místní Kampelička daruje této akci 150 Kč ročně.

Dne 17. května konala se zde za velikého účastenství slavnost složení slibu věrnosti Církvi československé. Příslušníci církve se shromáždili v parku u kostela, odkud šli v mohutném průvodu obcí do sokolovny. Bylo přítomno množství stoupenců čsl. církve též z dalekého okolí.

Obřady vykonal patriarcha církve čsl. Dr. Procházka za spoluúčasti pěti duchovních z okolních obcí náboženských. Po složení slibu církvi čsl. Ddo rukou člena rady starších Jos. Hofmana vykonal patriarcha obřad a každý biřmovanec obdržel na památku obrázek.

Občanstvo sledovalo obřady s velikým zájmem a v následujícím čase začal větší vstup nových členů do církve československé.

V neděli 14. června, za krásného počasí, oděla se Kněževes ve sváteční roucho. Od rána vlály ze všech domů prapory a na ulicích panoval nebývalý ruch. Sjížděly se k nám sokolské jednoty ze sokolské župy rakovnické i z dalšího okolí. Tohoto dne pořádala místní TJ Sokol velikou slavnost a okrskové veřejné cvičení na oslavu třicetiletého výročí založení zdejšího Sokola. Od rána hrála po obci hudba (budíček), dopoledne byl koncert v parku u kostela, odpoledne vyšel od sokolovny veliký průvod sokolů, členek, dorostenců, dorostenek, žáků a žákyň, který prošel v dlouhých řadách obcí, za veselého vyhrávání hudby se vrátil do sokolovny.

Tam na letním cvičišti konalo se pak veřejné vystoupení všech složek sokola. Průvodu se zúčastnilo na 1200 krojovaných osob. Byl to největší podnik župy v tomto roce. Cvičení zahájil starosta sokola Dr. Topka proslovem.

Dopoledne konala se slavnostní valná hromada. Starosta Dr. Topka promluvil ke shromážděným členům, vzpomněl založení jednoty za listopadového večera roku 1906 a o další práci zdejší jednoty, která vyvrcholila postavením vlastního stánku, prostorné sokolovny.

Této valné hromady zúčastnilo se mnoho významných hostů ze župního náčelnictva a městské zastupitelstvo se starostou městyse p. J. Vrábíkem v čele. V tomto roce bylo 21 proslovů pro členy, dorost i žactvo 28. října zúčastnil se sokol oslavy státního svátku, pořádané místní osvětovou komisí. 25. prosince byla dětská nadílka, 26. prosince divadelní představení pro mládež „O Tomáškovi“.

A ještě jednou v tomto roce rozhlaholila se Kněževes. Bylo to v neděli 20. září, kdy uspořádaly zemědělské organizace na Rakovnicku ve zdejším městysi slavnost „Staročeská dočesná“ spojenou s manifestací zemědělců pod záštitou předsedy poslanecké sněmovny Jana Malypetra. Do Kněževsi sjely se tisícové zástupy zemědělského lidu z celého okresu. Mohutnému průvodu jela v čele selská jízda, následovaly alegorické vozy, krojované družiny, mnoho oficiálních hostů a nepřehledné davy lidu.

Průvod se zastavil u pomníku padlých ve světové válce, kde položena kytice a přednesena báseň. Hudba zahrála píseň „Hoši od Zborova“. Po tomto projevu táhl průvod obcí do městského parku, kde se konala slavnost předání spolkového praporu okresní organizaci Odborové jednoty republikánských zaměstnanců.

Slavnostním řečníkem byl pan Čeněk Torn ze Slaného, další řečníci – okresní důvěrník pan Reček ze Senomat a jiní. Pak předán krásný prapor odborové jednotě. Jedna strana praporu nese malý státní znak, druhá veliký čtyřlístek s vyšitými ornamenty. Při té příležitosti četní význační činovníci okresu přibili na žerď pamětní hřeby a proslovili různá hesla.

Starosta našeho městyse pan Jos. Vrábík pronesl heslo: „Jakou je obec, takovým je stát.“

Kmotrami praporu byly pí. Jarmila Ransdorfová, pí. Marie Hornofová, obě z Kněževsi, dále pí. Melčová, předsedkyně okres. ob. žen, a sl. Marie  Haunerová z Chrášťan. Kmotry připjaly na prapor stuhy v barvách bílé, modré, červené a zelené. Potom byla sehrána scéna „Staročeská dočesná“ a ukázky výcviku selské jízdy. Mnohé z těchto scén byly zfilmovány.

Celá slavnost se vydařila, film byl pak v místním sokolském biografu promítán a těšil se pozornosti publika, neboť mnozí z místních občanů měli příležitost viděti sami sebe na plátně. Počasí po celou neděli bylo krásné, takže měla nejlepší průběh.

Chmele bylo letos sklizeno 3432 balíky, cena chmele se pohybovala mezi 600 Kč – 950 Kč za lehký cent (50 kg).

Tohoto roku zemřelo u nás 12 osob, a narodilo se 13 dětí.

V obecní knihovně byly půjčovány knihy v zimě dvakrát týdně, v létě jednou týdně. Všech výpůjček bylo 6380 od 174 osob. Knihovna měla letos knih 2372, přibylo 50 knih. Nových knih bylo zakoupeno za 950,30 Kč.

Z učitelského sboru obecné školy odešli: František Svítek, který byl ustanoven definitivním učitelem na obecné škole v Paračově, okres Strakonice, a Vlasta Lehoučková na školu měšťanskou chlapeckou v Rakovníce.

Do učitelského sboru obecné školy vstoupili: učitelka Kamila Voříšková, která dostala definitivní místo na zdejší obecné škole, vypsané konkursem, a učitel Ladislav Procházka.

Do učitelského sboru měšťanské školy vstoupil kand. prof. Václav Hlinomaz, který vyučoval po 2 léta na zdejší měšťanské škole.

V roce 1936 vyučovalo se na obecné škole v 5 třídách, na měšťanské ve 4 třídách; při I. ročníku byla zřízena pobočka.

V měsíci listopadu sehráli žáci divadelní hru se zpěvy „Jano“, jejíž čistý výtěžek věnován byl ošacovací akci chudé školní mládeže.

Při vánoční nadílce bylo poděleno 53 dětí novou obuví.

Obecní rozpočet. Potřeba: 196 276 Kč, úhrada: 110 259 Kč, schodek: 86 017 Kč. Schodek bude uhrazen 132 % přirážkou k dani činžovní a 300 % přirážkou k ostatním daním přímým.

Pokračování

Kronika ve formátu PDF (strany 125-128)
 

Městys

Informace o koronaviru

Kniha o Kněževsi

Mapový portál - středočeský kraj

mapový portál

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:4
DNES:232
TÝDEN:823
CELKEM:1128808

Překlad (translations)

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Informace od nás

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Chci se zaregistrovat

Projekty
Městys Kněževes

První zmínky o obci jsou asi z 10 až 11. století – podle pověsti o kněžně Libuši, dceři Krokově a její věštbě. Když tudy projížděla kněžna a na místě, kde určila, že bude založena Kněží ves se objevila posvátná žába Rosnička. Proto se také objevuje ve znaku obce uprostřed žába. …Více

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na