Menu
Městys Kněževes
MěstysKněževes

15_kronika


Kronika městyse Kněževes


1904

V tomto roce bylo velice suché počasí, téměř 3 měsíce nepršelo. Ozimy byly slušné, však jařiny trpěly suchem. Rozšířili se v polích hraboši. K vyzvání c. k. okresního hejtmanství pořízen soupis suchem poškozených pozemků a odhadnuta škoda u všech plodin od 25 % až do 75 %.

Vypěstovalo se v obci 1072 balíků chmele. Cena chmele se pohybovala od 200 K do 260 K za 50 kg. Za 50 kg červeného chmele se platilo 100 K.

Hráze rybníků kolem kostela byly upraveny, hřbitovní zdi poraženy a upraven kol kostela sad a ohrazen drátěným plotem. Kosti vykopané při těchto pracích byly uloženy na stranu severní od kostela a místo označeno černým železným křížem s pískovcovým podstavcem. Všechny tyto práce vyžádaly si nákladu as 3000  K. Od kříže na stranu západní stávala stará márnice. Obraz její jest ve farní kronice. Když se zvětšoval hřbitov u sv. Jana – snad 1873, byla postavena v rohu nová márnice a stará v obci zbořena. Na podstavci u kostela jest nápis „Hřbitov kolem chrámu Páně zrušen 1721. Sad zřízen 1904“.

Kostel
Kostel po odstranění hřbitovní zdi
 

K staré márnici u kostela se váže zvláštní příhoda, kterou mi vyprávěla moje matka a v paměti mi ji obnovil stařec osmdesátiletý Rudolf Mikš z čísla 25. Za představeného Františka Cédla, č. 38, v letech 1865 až 1867 zemřel švec Švácha z čísla 20, zvaný Lauterbach. Fraňkové, říkají jí Husopaska, nařízeno, aby vložila mrtvolu do nové rakve. Tato uložila nebožtíka do truhly zásobní, která jest v každé márnici a nepřendala do nové truhly. V den pohřbu vynesli prázdnou rakev na hřbitov a tuto vložili do hrobu. Nosiči byli Matěj Palkoska, Václav Holm, Cédl Josef a Kant, krejčí. Bývalo zvykem s mrtvolou odpočívati, ale tentokráte nosiči s chutí vykračovali a pravili: „Co budeme odpočívati, vždyť jest švec vyschlý“. Asi po půl roce našel mrtvolu ve strašném již rozkladu kaplan František Zrubek.

Poněvadž již minulého roku se počalo vyučovati na nově zřízené měšťanské škole a I. ročník prozatím umístěn v budově obecné školy, bylo nutno postaviti novou budovu měšťanské školy. Byly různé úvahy, kde stavěti budovu, též prostor, kde stojí nyní sokolovna. Konečně rozhodnuto přistaviti novou budovu ke staré škole. Proto koupena stará usedlost číslo 100 od Františka Fojtíka za 13 000 K a tato byla rozbořena. Fotografie usedlosti jest ve škole. V sousedství usedlosti stála jednopatrová obecní kovárna a kůlny na stříkačky. Práce v kovárně v těsné blízkosti budovy školní by rušily vyučování, a proto jednalo se o přestavbu kovárny na budovu obytnou. Když pak stavitel Fischmeister z Rakovníka žádal za přestavbu 13 082 K 51 h, bylo v bouřlivé schůzi obecního zastupitelstva odhlasováno kovárnu rozbourati, což vyvolalo mezi občany mnoho nesvárů. Přikročeno ke stavbě měšťanské školy a stavba zadána staviteli Fischmeistrovi. Vypůjčeno ve spořitelně v Rakovníce 80 000 K.

Statek
Fojtíkův statek, na jehož místě vyrsotla budova měšťanské školy
 

V září započalo se jezditi na trati Rakovník – Louny. V obci zřízeny nové lihové svítilny k osvětlování náměstí a ulic.

Opravena úmrtní komora na hřbitově, postaveny nové pilíře u vrat hřbitovních, zasazena vrata, která bývala u vchodů na hřbitov kol kostela.

Cesta na Štrosovic zahradou byla prodloužena až k cestě žatecké.

Obec zavázala se dáti příspěvek 1600 K, bude-li do obce zaveden telefon. Ačkoli již tolikráte se usilovalo o zřízení telefonu, byla i tato finanční oběť marná.

Do sboru učitelského přibyli noví členové: Josef Zeman za odešlého Františka Sutnera, a Josef Pravda.

Dvacátého srpna o 10 hodině večer shořela stará stodola Emanuela Patráka, č. 56.

Zemřelo 20 mužů a 26 žen, narodilo se 33 hochů a 31 děvčat.

Rozpočet na rok 1905: Předepsané daně jsou 15 934 K 17 h.
Schodek se uhradí 157 % obecní přirážkou a 40 % školní.

1905

V neděli 2. a v pondělí 3. července přihnaly se nad obec bouřky s lijavcem a krupobitím. Polovina chmelnic a úrody byla zničena. Z nařízení vlády bylo přikázáno odepsati 80 % daní. K dovršení katastrofy přišla nízká cena chmele, neboť prodáváno 50 kg chmele za 50 K až 80 K. V obci sklizeno 1906 balíků chmele. Rozprodány byly dvě usedlosti, a to číslo 22 a 44.

Josef Šídlo byl  jmenován definitivním obecním strážníkem.
K budově obecního úřadu č. 121 přistaveny kůlny pro pohřební vůz a stříkačky.

Zavedena obecní dávka z porážky dobytka, a to od 40 h do 1 K.

Kníže Jiří Lobkovic zvolen byl jednomyslně čestným občanem městyse Kněževsi pro své zásluhy o rozvoj českého národa, neboť 25 roků zastával úřad nejvyššího maršálka ke spokojenosti všech občanů.

Konány všemožné kroky, aby dosaženo bylo podpory postiženým krupobitím. Místodržitelství poukázalo malorolníkům, krupobitím postiženým 4497 K k zakoupení semen.

Dostavena byla budova měšťanské školy, kterážto stavba vyžádala si nákladu 85 881 K 74 h. Vícepráce při stavbě činila 38 000 K.

Škola
Budova měšťanské školy
 

Dvacátého září v 10 hodin večer vypukl oheň v nové stodole Františka Touška, číslo 75.

Třiadvacátého prosince shořelo obytné stavení a stodůlka Jakuba Tůmy u rybníka za branou.

Na počátku školního roku dosazena na obecnou školu Marie Cozlová a na měšťanskou školu nastoupil Josef Dufek.

V prosinci resignuje starosta obce Laun na svůj úřad a tato se přijímá. Rezignace I. radního Ludvíka Wachtla se zamítla a vyzván byl, aby jako první radní zastával funkci starosty až do nových voleb.

Zemřelo 12 mužů a 19 žen. Narodilo se 25 hochů a 37 dívek.

Rozpočet na rok 1906: Předepsané daně činily 15 726 K 30 h. Schodek se uhradil 140 % obecní přirážkou a 24 % školní.


Kronika ve formátu PDF (strany 77 - 81)

Pokračování

Městys

Informace o koronaviru

Kniha o Kněževsi

Mapový portál - středočeský kraj

mapový portál

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:3
DNES:3
TÝDEN:1418
CELKEM:1141097

Překlad (translations)

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Informace od nás

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Chci se zaregistrovat

Projekty
Městys Kněževes

První zmínky o obci jsou asi z 10 až 11. století – podle pověsti o kněžně Libuši, dceři Krokově a její věštbě. Když tudy projížděla kněžna a na místě, kde určila, že bude založena Kněží ves se objevila posvátná žába Rosnička. Proto se také objevuje ve znaku obce uprostřed žába. …Více

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na