Menu
Městys Kněževes
MěstysKněževes

16_kronika


Kronika městyse Kněževes


1906

V roce tomto byla v naší obci uspokojivá úroda chmelní. Avšak kraj žatecký byl postižen neúrodou. Odváženo bylo 2420 balíků chmele a cena se pohybovala od 180 K do 210 K za 50 kg.

K návrhu okrašlovacího spolku byly pojmenovány v obci ulice a náměstí. Předem byly vyloženy názvy ulic a náměstí k veřejnému nahlédnutí v obecním úřadě. Po dobré úvaze bylo nazváno první náměstí Václavské a druhé Husovo, kdež později byl postaven památník Husův. Ulice pojmenovány jsou následovně: Pražská, Libušina, Žižkova, Krokova, Třebízského a Wachtlova podle Františka Wachtla staršího v Hořesedlích, poněvadž věnoval nadaci pro místní chudé a polovinu pro školní dítky. Nadace byla 3950 K.

Správa obecné a měšťasnké školy byla sloučena a řídící učitel František Hůlka odešel na trvalý odpočinek a bratr jeho Karel Hůlka, dosavadní ředitel měšťanské školy byl pověřen správou obou škol. Na obecní školu nastoupil Aleš Uldrych. Kaplan Ludvík Hnitka odešel a namísto něho nastoupil František Šírek.

Do obecního zastupitelstva konány volby a jsou zvoleni:
Starosta: Josef Stehlík, č. 66
První radní: František Patrák, č. 38
Druhý radní: Josef Klůc, č. 10
Třetí radní: Ludvík Wachtl, č. 80
Výboři: Josef Hocký, č. 46, Josef Pravda, učitel, č. 124, Dr. František Topka, č. 97, Jan Parák, č. 65, František Tunshorn, č. 209, Jakub Štros, č. 124, Adolf Kučera, č. 44, František Štros, č. 108, Jakub Štis, č. 79, Oldřich Amler, č. 67, František Šíma, č. 42, Metoděj Fojtík, č. 239, Alois Ibl, č. 93, Frant. Jar. Cédl, č. 157.
Náhradníci: Antonín Kučera, č. 102, Alois Brůha, č. 92, Adolf Tůma, č. 222.

Zasláno 40 K postiženým povodní na Benešovsku. Ženskému spolku Vlasta v Žatci věnováno 5 K.

Dlouholetý obecní tajemník František Ransdorf k vlastní žádosti šel do penze s roční odměnou 500 K. Poté vypsán byl konkurs na uprázdněné místo tajemnické v denních listech. Roční služné 1000 K, 200 příbytečné a kvinkvenálky 100 K.

Zemřelo 16 mužů a 15 žen a narodilo se 36 hochů a 19 dívek.

Rozpočet na rok 1907: Předepsané daně jsou 16 088 K 59 h.
Schodek 26 887 K 37 h uhradí se 167 % obecní přirážkou a školní schodek 3 772 K hradí se 24 % školní přirážkou.

1907

Sklizeň obilná i chmelní byla letošního roku příznivá. Poněvadž v cizině byla neúroda, doznaly ceny obilí netušené výše. Platilo se za 100 kg žita 24 K, ječmene 19 K. I ceny chmele byly přiměřené. Chmel na počátku sklizně se prodával lehký cent za 80 K a cena stoupala, takže ke konci roku se prodávalo za 152 K.

Založena byla u nás Tělocvičná jednota Sokol přičiněním rakovnického Sokola. Pilně se počalo cvičiti, takže někteří borci brzy vynikali. 28. července již uspořádal nově založený Sokol veřejné cvičení, k němuž obecní zastupitelstvo přijalo protektorát.

Velice rozvířilo občany jednání o zavedení všeobecného hlasovacího práva do říšské rady ve Vídni. Mnoho se o této otázce hovořilo, až konečně bylo všeobecné hlasovací právo zavedeno a od něho mnoho slibováno.

Na uprázdněné místo obecního tajemníka došlo 30 žádostí a zvolen byl 10 hlasy Ludvík Ešner, obecní tajemník ve Škvrňanech. Tento však na místo nenastoupil do 1. března a proto uděleno místo Bohumilu Reimovi, posavadnímu účetnímu u firmy Urban v Rakovníce.

V obci zřízena opatrovna pro dítky ve stáří od 3 let do šesti.

Usneseno v obecním zastupitelstvu zakoupiti hospodářské stavení i se záhumenicí čp. 21 od Soukupů. Poněvadž žádáno za usedlost 8400 K bez záhumenice, tedy zamítnuta byla koupě.

Místo před budovou měšťanské školy bylo pusté. Okrašlovací spolek dal vysaditi na prázdné místo stromy a tak ozdoben střed obce.

Do místní školní rady jsou zvoleni: František Patrák, Jakub Štis, František Šíma, František Štros a Adolf Kučera. Náhradníci: Josef Hocký a Alois Brůha.

V obci umístěno 6 nových svítilen, protože dosavadní nedostačovaly.

Koupeny žulové mezníky se značkou OK k omezníkování obecních cest.

Otevřena 5. třída pro dívky, protože v obci byla jen měšťanská škola pro hochy. Na obecnou školu byl dosazen František Klouček a Otakar Pochman za Jaroslava Tichého, který měl v tomto roce dovolenou.

Místní farní úřad žádal, aby obecní zastupitelstvo opatřilo svým nákladem dřevěnou podlahu do kostela. Žádost tato byla zamítnuta.

Usneseno, aby v příštím roce dala se válcovati silnice k Rakovníku.

Zemřelo 19 mužů a 27 žen. Narodilo se 25 hochů a 21 děvčat.

Rozpočet na rok 1908: Předepsané daně jsou 15 935 K 40 h. Schodek obecní jest 21 308 K 22 h a uhradí se 134 % přirážkou a školní schodek 3 791 K uhradí se 24 % přirážkou.

Agrární organizace byla založena v prosinci na popud ústřední organizace agrární v Praze v rozmachu politického hnutí po českém venkově.


Před sálem
Před sálem
 

1908

Tento rok byl velice suchý, a proto neurodila se píce a byl nedostatek obilí. Za to byl velice úrodný rok pro chmel, jehož se urodilo značně u nás i v cizině. Počalo se česati v polovici měsíce srpna. Vypěstováno v obci 2820 balíků chmele a prodávalo se na počátku za 80-90 K 50 kg chmele. Potom ceny klesaly,  poklesly až na 18 K.

V nové budově měšťanské školy vyskytla se v trámoví houba, a proto pozván z Kladna profesor Krotký, aby podal dobrozdání. Tento pán radil, by se dřevěná stropní konstrukce nahradila železnou. Počala důkladná oprava s výměnou nových trámů, která si vyžádala obnos 19061 K 51 h. Přestavbu vedl František Donát, stavitel z Rakovníka.

Aby dorostu živnostenskému poskytla se možnost dále se vzdělávati, zřízena v obci živnostenská škola pokračovací.

Silnice k Rakovníku, a to v katastru obce, byla válcována a při té příležitosti uválcována silnice v severní části náměstí.

Povolen obecním zastupitelstvem potřebný náklad na zakoupení nových hadic ke stříkačce.

Z peněz kontribučenského fondu koupen funkcionáři domek
čís. 19 i s pozemkem od Josefa Hendrycha a domek věnován obci, která před tím pro nedostatek peněz koupi odmítla. Na místě se zřídí ulice projektovaná. Pozemek za obecním domem č. 19 ponechá se co tržiště pro dobytek a podniknou se kroky, aby se výroční trhy obnovily.

Na jaře byly na náměstí školními děti vysazovány okrasné stromy za vedení učitelů, při čemž dítky pronášely různá hesla a proslovy.

Bohumil Raim, prozatímní tajemník jmenován byl definitivně (dodatečně připsáno: dle prot. ob. z r. 1910 viděti, že defin. nedostal).

K zemskému sněmu poslána žádost, aby bylo povoleno při zdejší měšťanské škole společné vyučování chlapců a dívek.

Všechny rybníky vyloveny a ryby rozprodány.

Husovu fondu věnováno 10 K, spolku Vlasta 5 K.

Vypsán konkurs na uprázdněné místo pěstounky v opatrovně.

Na obecné škole vyučovalo se v 6 třídách. Za odešlou učitelku Marii Cozlovou nastoupila Marie Hübnerová a ještě přibyla Leontina Kubátová.

Zemřelo 18 mužů a 23 žen. Narodilo se 23 hochů a 33 dívek.

Rozpočet na rok 1909: Předepsané daně činí 16 075 K 41 h. Schodek 14 963 K 40 h uhradí se 94 % obecní přirážkou a školní 3291 K uhradí se 21 % školní přirážkou.


Kronika ve formátu PDF (str. 81 - 85)

Pokračování

Městys

Informace o koronaviru

Kniha o Kněževsi

Mapový portál - středočeský kraj

mapový portál

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:3
DNES:275
TÝDEN:1695
CELKEM:1136357

Překlad (translations)

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Informace od nás

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Chci se zaregistrovat

Projekty
Městys Kněževes

První zmínky o obci jsou asi z 10 až 11. století – podle pověsti o kněžně Libuši, dceři Krokově a její věštbě. Když tudy projížděla kněžna a na místě, kde určila, že bude založena Kněží ves se objevila posvátná žába Rosnička. Proto se také objevuje ve znaku obce uprostřed žába. …Více

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na