Menu
Městys Kněževes
MěstysKněževes

94_kronika

Kronika městyse Kněževes

1958

Prověrka | Koncem roku 1958 byla v družstvu na doporučení OV KSČ provedena prověrka efektivnosti hospodaření, a to především v živočišné výrobě. Výsledek prověrky potvrdil, že v živočišné výrobě se šlo správnou cestou zvyšováním výroby na 1 ha a snižováním nákladů na jednotku výroby.

Odpovědnost | Pokud jde o organizaci v živočišné výrobě, podařilo se zvýšiti osobní odpovědnost za ošetřování určitého počtu dojnic mladého dobytka i prasat. Bylo již započato s vážením, zajišťováním váhových přírůstků i u prasat. To všechno znamená, že se ve výrobě postoupilo znovu o hezký kus cesty kupředu.

Dílny | Vedle rostlinné a živočišné výroby jsou v družstvu dílny. Družstvo má své kováře, koláře, zámečníky a tesaře. Nemusí se počítat s dlouhým čekáním na opravy strojů a nářadí.

Výstavba | Provádí se i rozsáhlá výstavba. Je to kravín, sušárny a oprava a rozšiřování parníků u sušáren chmele. V plánu je stavba vodojemu a stavba 2 poroden prasnic.

Upevňování družstva | V roce 1958 byl učiněn podstatný krok v upevňování družstva. Přijato bylo 35 družstevníků, vyloučeno 5. Stav členů k 1. lednu byl 203 členů, nyní ke konci roku bylo 234 členů. Přihlašují se však ještě i jiní. Také členská i nečlenská půda družstva se zvýšila o 30,05 ha.

Mladí lidé | Mladým lidem do 16 let bude se vyplácet 20 % z odpracovaných norem. V příštím roce má družstvo získat 7 mladých lidí ze školy vycházejících pro JZD a do zemědělské učňovské školy. Aby je družstvo spíše získalo, rozhodlo se poskytnouti jim různé výhody. Vedle změkčených norem jim JZD bude dávati obuv, zimní i letní šatstvo, hlavně pracovní oděv, hraditi jim bude učební pomůcky a pro dobu učení jim bude poskytována polední strava zdarma.

Kulturní klub | Na společné schůzi stranické organizace představenstva JZD, revizní komise a rady místního národního výboru bylo rozhodnuto vytvořiti v obci Kulturní klub Jednotného zemědělského družstva, který bude zajišťovat osvětovou a kulturní činnost v obci. V roce 1960 přispěje JZD na tuto činnost 110 000 Kčs. Jde o to, aby mládež v naší obci byla získána k uvědomělé činnosti na dovršení velkého díla dokončení socialistické výstavby u nás.

Kritika | Předseda připomněl družstevníkům, že při odstraňování nedostatků není správné činiti výtky po straně, ale lépe, ba výhradně činiti se tak má jen na členských schůzích, a tak se podílí již každý družstevník na kolektivním rozhodování družstva. Ne snad pomluvami je chápat naši družstevní demokracii. Ukázal i na to, že někteří, třeba úsekáři, zvykli si říkat členům „Jděte na vedení“. To je nesprávný názor, vždyť už úsekář, zootechnik, účetní apod. je člen vedení a není správné dávat řešit to nepříjemné „vedení“ a sami tak unikat součinnosti s vedením. Někdy je ovšem nutné rozhodovat o řešení na družstevních schůzích.

Vyznamenání | V minulém roce 1958 někteří družstevníci a i ne-družstevníci byli vyznamenáni za pracovní úspěchy. Tak u příležitosti oslav dne vítězství 9. května „Za zásluhy o výstavbu“ byl vyznamenán s. Ledvinka a s. Anežka Závorová. Za pracovní úspěchy s. Karel Konvalinka a s. Štěpán Stáník.

Čestná stužka | Později za obětavou a záslužnou činnost v Čs. červeném kříži dostala oprávnění nosit čestnou stužku družstevnice Alena Vachtlová, rozená Amlerová.

Ocenění | „Za zásluhy o výstavbu“ prezidentem republiky na návrh vlády vyznamenáno bylo i kněževeské Jednotné zemědělské družstvo.

Čestné uznání | Zmiňuji se zde i o tom, že kronikář za vzorné vedení kroniky dostal čestné uznání od kulturního odboru rady okresního národního výboru.

Chmel | Jednotné zemědělské družstvo končilo svoji zprávu na výroční schůzi družstevníků za rok 1958 připomenutím, že správné je věnovat maximální pozornost naší hlavní plodině chmelu. Neopomenout žádná agrotechnická opatření. Pečlivým ošetřováním chmele zajistit plánované výnosy i jakost, neboť jenom dobrá práce družstevníků a STS rozhodne o tom, jak zvýšíme svoji životní úroveň a jak přispějeme při zajišťování našich pracujících v městech i na venkově. Jde o to, jak co nejdříve a nejlépe dosáhnout cíle, dovršit socialismus a socialistickou výstavbu, abychom mohli v klidu a míru pracovat a žít.

Poděkování| Předseda družstva Ing. Jos. Černohlávek pak děkoval všechněm družstevníkům, jak mužům, tak ženám, brigádníkům, patronátnímu závodu ministerstva zemědělství, okresnímu národnímu výboru, státní traktorové stanici a zejména komunistické straně a místní organizaci KSČ.

Zápis ve formátu PDF (s. 289-292)

Pokračování

Městys

Informace o koronaviru

Kniha o Kněževsi

Mapový portál - středočeský kraj

mapový portál

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:3
DNES:19
TÝDEN:962
CELKEM:1114869

Překlad (translations)

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Informace od nás

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Chci se zaregistrovat

Projekty
Městys Kněževes

První zmínky o obci jsou asi z 10 až 11. století – podle pověsti o kněžně Libuši, dceři Krokově a její věštbě. Když tudy projížděla kněžna a na místě, kde určila, že bude založena Kněží ves se objevila posvátná žába Rosnička. Proto se také objevuje ve znaku obce uprostřed žába. …Více

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na