Menu
Městys Kněževes
MěstysKněževes

92_kronika

Kronika městyse Kněževes

1958

JDZ | Jednotné zemědělské družstvo v Kněževsi mělo v roce 1958 velké hospodářské úspěchy. Vždyť za 1 pracovní jednotku vyplaceno bylo družstevníkům po 30 Kčs a za jednotky odpracované ve chmelnicích a při chmelové výrobě docela 45 Kčs, totiž 30 korun + 15 korun prémie na jednotku. Počasí v roce 1958 bylo velmi příznivé a chmelu zejména.

Zhodnocení činnosti |A protože tak skvělé byly příjmy družstevníků, je mojí povinností jako kronikáře, abych podrobněji ukázal a vysvětlil, jak si jednotné zemědělské družstvo vedlo, že takových úspěchů dosáhlo.

Funkcionáři |Uvádím: předsedou JZD byl Ing. Jos. Černohlávek, agronomem Karel Konvalinka, vedoucím I. úseku Miroslav Ulrich, vedoucím II. úseku František Ledvinka.

Po boku SSSR |Nejprve uvádím některé úryvky z výroční zprávy JZD, konané 10. února 1959. Jeden takový odstavec zprávy zní: Naše malá československá republika zujímá po boku SSSR význačné místo, zaujímá je i v boji za mír v mezinárodním měřítku. To je umožněno také proto, že náš stát je na jedné straně ekonomicky silný a na straně druhé, že naše komunistická strana a vláda naší republiky svá mezinárodní hlediska podřizuje základnímu hledisku, a to je zachování světového míru.

Hospodářská situace |V minulém roce podstatně vzrostl národní důchod. Byl učiněn významný krok v socialisaci vesnice. Socialistický sektor dosáhl naprosté převahy. Ukazatele plánu průmyslové výroby byly vysoko překročeny.

Vliv KSČ |Protože jsme vedeni komunistickou stranou, zkušenou bojovnicí za mír a socialismus, která nám ukazuje směr a cestu i jakým způsobem zajišťovat zvyšování životní úrovně a jak na to jít, proto i hospodářské výsledky našeho družstva jsou příznivé. V našem družstvu vyrostly takové kolektivy lidí, kteří již v mnohých případech povýšili společný zájem nad zájmy osobní. A v tom je klíč i k našim hospodářským úspěchům.

Mezinárodní situace |Je možno říci, že od základu mění se mezinárodní situace. Ekonomické prvenství světové socialistické soustavy bude mít obrovský vliv na upevnění mírumilovných sil. Ještě před úplným vítězstvím socialismu ve světě bude vyloučena válka jako prostředek řešení mezinárodních otázek. Vždyť všem poctivým lidem světa jde především o zajištění míru, aby mohli v klidu pracovat, těšit se ze svého života i svých nejbližších a také z rychlého rozvoje své země. Nemohou proto pochopit stanovisko kapitalistických států a jejich lpění na trvání studené války.

Chyby |Nechť jsme měli značné úspěchy, dopustili jsme se i různých chyb a je na místě ukázat si tyto nedostatky a chyby, protože když o nich víme, můžeme je rychle odstraňovat. Z toho vyplynou velké perspektivy rozvoje našeho družstva.

Rostlinná výroba |Všimněme si nejprve rostlinné výroby z připojené tabulky:

Rostlinná výroba
Tabulka ve větším rozlišení

Komentář |Tato čísla nám jasně dokazují, že jdeme správnou cestou. Opravňují nás k tomu, abychom potvrdili, že úkoly na rok 1960 budou beze zbytku již v roce 1959 splněny, protože již v roce 1958 byly vysoko překročeny. Úkoly v roce 1960 měly se zvýšit o 30 %.

Plodiny |Vysoké překročení projevuje se u pšenice, oz. řepky, oz. ječmene, ale i krmné řepy, cukrovky a kukuřice. Skutečného rekordu bylo dosaženo ve výrobě chmele. Musíme však věnovat daleko více péče výrobě brambor a pícnin na orné půdě, abychom lépe zajišťovali krmnou základnu. Musíme si odůvodnit, proč na jednom lánu nám dal ječmen na 1 ha 30 q, na jiném jen 20 q. Vždyť na oba lány svítilo jedno slunce a na celém katastru stejně pršelo. Z toho musíme vyvodit naučení a i důsledky.

Postřik |Letošního roku jsme vysoko vyzkoušeli účinek postřiku proti plevelům, neboť byl velmi účinný a znamenal značné zvýšení sklizně našich obilovin. Proto v příštím roce tohoto způsobu boje použijeme v míře ještě větší, a to u všech obilovin a na celé ploše. I zde vidíme, že nejenom počasí, ale my sami často rozhodujeme o výnosech.

Sklizeň jednotlivých druhů obilovin |Rozdělení obilovin ze sklizně r. 1958:
Celková sklizeň zrnin činila 9726 q (100 %)
Na povinnou dodávku dodáno 2072 q (21,30 %)
Na státní nákup 1 312 q (13,40 %)
Do fondu osiv bylo přiděleno 952 q (9,79 %)
Do fondu krmiv 3558 q (36,58 %)
Vydáno na pracovní jednotky 1722 q (17,70 %)
Prodáno nečlenům 110 q (1,14 %)

Povinné dodávky |V roce 1958 jsme se dobře vypořádali s plněním povinných dodávek i státního nákupu. Se zajištěním krmeného fondu je to však horší. Proto nelze vydávat krmivo na pracovní jednotky bez ohledu na krmnou potřebu. Proto jsme se dohodli vydávat každému družstevníkovi 8 q zrnin a na každou nezaopatřenou osobu 3 q zrnin. Větší nárok na zrno podle odpracovaných jednotek bude proplacen. Tím způsobem se krmná bilance poněkud zlepší, ač nebude plně odstraněna, protože každým rokem se úkoly státního nákupu zvyšují.

Zápis ve formátu PDF (s. 285-288)

Pokračování

Městys

Informace o koronaviru

Kniha o Kněževsi

Mapový portál - středočeský kraj

mapový portál

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:5
DNES:282
TÝDEN:1702
CELKEM:1136364

Překlad (translations)

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Informace od nás

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Chci se zaregistrovat

Projekty
Městys Kněževes

První zmínky o obci jsou asi z 10 až 11. století – podle pověsti o kněžně Libuši, dceři Krokově a její věštbě. Když tudy projížděla kněžna a na místě, kde určila, že bude založena Kněží ves se objevila posvátná žába Rosnička. Proto se také objevuje ve znaku obce uprostřed žába. …Více

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na