Menu
Městys Kněževes
MěstysKněževes

70_kronika

Kronika městyse Kněževes


1956

Natření oken | Ve škole byla letos natřena okna lakýrníkem Františkem Kučerou z čp. 13. Dvojí nátěr každého okna i špalety uvnitř oken provedl za 36,70 Kčs. Celkový náklad činil 2348 Kčs (dodatečně připsáno: a 1931 Kčs). Okna nebyla natřena již více než 20 let. Okna na straně jižní, východní a západní tuto péči velmi potřebovala.

Natření okapů | Klempíři Jos. Votava a Jos. Vyšohlíd obarvili plechová koryta a roury na obecních domech čp. 124, 121, 102, 138 a 304.

Oprava výtahu | Ve škole byl opraven výtah na uhlí, který zbytečně již více než rok zahálel. Uklízečky musily mezitím nositi uhlí v rukách.

Nový ředitel školy | Ředitelem školy od 1. září 1956 je Bohumil Altera, učitel z Lužné, místo Jaroslava Junka, který byl ředitelem 3 roky. Sbor učitelský je tentýž jako roku loňského.

Školní kuchyně | Ve školní kuchyni jako vedoucí je opět Miluše Haunerová z čp. 184, pomocnice Anna Trčková. Na hospodaření v kuchyni byla během roku dvakrát provedena revize finančním odborem rady ONV. Vařilo se průměrně pro 35 dětí, tj. dětí z mateřské školy, žáků národní školy a z osmiletky, a průměrně pro 12 dospělých.

Roury | Do Štrosovy ulice od sokolovny v západní polovině ulice byly navezeny cementové roury z Lužné a bude tam zřízen kanál pro odpad vody, zejména za bouří. Majitelé domků slíbili, že roury sami proti svým domkům zakopají. Do části ulice od sokolovny na východ navezen byl štěrk a písek na úpravu ulice.

Účetnictví | Účetnictví při místním národním výboru bylo za poslední 3 roky revidováno finančním odborem při ONV v Rakovníku, revisorem Jaroslavem Hrdličkou.

Výbor žen | Při místním národním výboru je čtrnáctičlenný výbor žen. Jeho předsedkyní je s. A. Kulovaná. Výbor pořádal jako jindy nadílku Dědy Mráze k velké radosti všech dětí. Při MNV se utvořil letos Aktiv pro občanské záležitosti. Je čtyřčlenný: Alena Vachtlová, Marie Pertlová, Růž. Palkosková a Bož. Ransdorfová. Výbor tento se dobře osvědčil při narození dětí, uzavírání sňatků a pohřbívání občanů. Vedoucí aktivu je Alena Vachtlová.

Sociální péče | Sociální péče při místním národním výboru pečlivě plnila svůj úkol, starala se, aby se finanční výpomoci dostalo těm, kteří mají důchody nejmenší a výpomoci zvlášť potřebují.

Družstevní škola práce | V zimních měsících zahájena byla ve škole Družstevní škola práce, hlavně pro družstevníky. Přednáší se tam vždy ve středu odpoledne.

Dojíždění | Mnoho mužů a žen dojíždí do práce do Rakovníka, zejména do továren. Pracuje se na tři směny. Pro pracující přijíždějí autobusy, sedmkrát denně tam a zpět. V neděli se nepracuje a průvodčí autobusů mají nedělní klid.

Finance | Finančí komise svědomitě plnila svoje úkoly. Přijala během roku 197 652,81 Kčs, vydala 195 044,41 Kčs. Zůstatek ve státní bance československé byl 2 941,06 Kčs.

Knihovna | Knihovna dobře plnila svůj úkol. Zaznamenala 934 návštěv čtenářů a 2628 výpůjček během roku. Je vzorně upravena a knihovníku Františku Loudovi pomáhají žáci zdejší školy.

Spořitelna | Spořitelna zdejší v r. 1956 otevřela se ke službám místních občanů třikrát týdně dopoledene v úterý, ve čtvrtek a v sobotu.

Žhář | Nedaleko čp. 304 byly dva veliké stohy slámy. Byla to sláma JZD. JZD v r. 1956 mělo neobyčejně mnoho slámy v několika stozích z roku 1955. V noci (datum neuvedeno) kolem 13 h (?) vypukl požár, shořelo tam na 70 vagonů slámy. Žhář byl ještě v noci dopaden, byl to Eduard Rakovec. Žil v Kněževsi asi 7 měsíců a pracoval jako družstevník, zaměstnanec družstva v živočišné a rostlinné výrobě. Jevil se jako výstřední člověk. Soud dal prozkoumati jeho duševní stav, aby byl snad dodán do ústavu pro duševně choré. Byl odsouzen k 6 letům vězení.

KSČ | Výbor Komunistické strany Československa v r. 1956 má tyto členy: Ledvinka Frant. jako předseda, Ing. Jos. Černohlávek, Frant. Brabec, čp. 54, Frant. Jiřík, Jos. Kučera, požárník, Jan Měkuta, Bohumila Rolcová, Rudolf Vachtl, Zdeňka Votýpková, Josef Trčka, Kar. Konvalinka. Komunistická strana důsledně konala jednou týdně výborové schůze, členské jednou za měsíc a veřejné čtvrtletně. Schůze bývaly pravidelně alespoň na 60 % navštěvovány, ale občas bývalo přítomno až na 80 % členů. Jedné takové schůze zúčastnil se předseda okresního národního výboru s. Václav Opat a několika schůzí byl přítomen vedoucí tajemní KSČ s. Hlaváček. Prvního května 1956 uspořádala strana průvod na slavnost do Rakovníka. Z Kněževsi zúčastnilo se průvodu 260 osob. Průvod doprovázela kapela. Komunistická strana pečovala o chod a úspěchy jednotného zemědělského družstva a o zdar všeho počínání v Kněževsi.

Osvětová beseda | Činnost osvětové besedy se v roce 1956 zvýšila. To byla divadla, taneční zábavy, přednáškové večery – celkem 68 osvětových podniků s návštěvou 14 700 osob.

Sokol | I činnost Sokola se zvýšila, divadelní odbor a hokejový odbor byl pilný. Divadelní činnost vedl Frant. Klaban a Václav Hocký. Hokej zejména Leo Urban. V Kněževsi pořádaly divadelní zájezdy i cizí divadelní soubory a hokejový odbor konal zájezdy mimo Kněževes, kupř. do Chomutova.

Sklizeň chmelu | Nejvíce kulturních podniků bylo jako jindy uspořádáno v sezoně chmelové pro osvěžení česáčů chmele. Takřka každý večer dávalo se něco – buď hudební koncert před kancelářemi družstva nebo film v kinu nebo tanec na parketu v parku apod.

Měsíc ČSP | Podobně na kulturní podniky byl bohat Měsíc československo-sovětského přátelství za předsednictví s. Václav Hejdy. Členy výboru ČSSP jsou: Václav Hejda, čp. 33, předseda, Jos. Pavlovič, jednatel, Frant. Procházka, pokladník, Václav Brabec, Anna Dlouhá, Jos. Závora, Jar. Junek. V Měsíci československo-sovětského přátelství byly uspořádány četné kulturní podniky – přednášky, filmy, divadla. Velmi zajímavá přednáška o střední Asii byla pozoruhodná. ČSSP koná pravidelně měsíčně výborové schůze a četné schůze veřejné.

Zápis ve formátu PDF (s. 229-231)

Pokračování

Městys

Informace o koronaviru

Kniha o Kněževsi

Mapový portál - středočeský kraj

mapový portál

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:3
DNES:14
TÝDEN:957
CELKEM:1114864

Překlad (translations)

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Informace od nás

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Chci se zaregistrovat

Projekty
Městys Kněževes

První zmínky o obci jsou asi z 10 až 11. století – podle pověsti o kněžně Libuši, dceři Krokově a její věštbě. Když tudy projížděla kněžna a na místě, kde určila, že bude založena Kněží ves se objevila posvátná žába Rosnička. Proto se také objevuje ve znaku obce uprostřed žába. …Více

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na