Menu
Městys Kněževes
MěstysKněževes

65_kronika

Kronika městyse Kněževes


1955

Úroda | V roce 1955 narostlo mnoho obilí, jež dalo velké množství zrna a neobyčejně mnoho slámy. Slámy je tolik, mnohem více než jindy, než kdykoliv předtím. Obilí bylo z 90 % posečeno žacími kombajny, nejprve sekaly tři, ale v posledních žňových dnech sekalo jich 11. Sekaly také soukromníkům, i na malých kouscích polí. Slámu stlačovaly kombajny většinou v kopkovačích, z nichž se vypouštěla, když byly plné, v množství vážícím tak 150 kg. A zůstala-li sláma v předešlých letech dlouho, třeba až do listopadu, ležeti po strništích, letos byla místní STS stahovači stahána a do stohů vyfoukána.

Sušení obilí | Když pracovalo 11 kombajnů, bylo tolik obilí, že usušiti je na sušícím zařízení v čp. 55 nebylo možno, a proto nákladními auty přivážené, vysýpalo se z aut na asfaltovou silnici mezi domy v Kněževsi, kdež se lopatami přehazovalo, až se vysušilo. Suché se odváželo do skladů Hospodářského družstva v Kolešovicích. Sušení na silnici se osvědčilo, neboť vytrvalé deště v době vzrůstu obilí, v době žní značně ustaly, rovněž tak i v sezoně česání chmele.

Traktorová stanice | Státní traktorová stanice letos slámu skoro všechnu včas stahala. To však neznamená, že i ostatní svoje úkoly pro JZD sjednané dobře splnila. Její organizace práce nebyla dosud na výši potřebné a vyžaduje jistě nápravy. V roce 1955 vedoucím traktorové stanice v Kněževsi byl Jos. Čermák a jako agronom absolvent střední zemědělské školy, kněževeský rolník z čp. 71, nyní člen JZD v Kněževsi, Zdeněk Mráz. STS ještě ani v r. 1955 neprovedla podmítku strnisk, pšenici sela do jedné orby, suchá píce zůstávala na boudách dlouho, až se značně znehodnocovala.

Zemědělská půda | Zemědělská půda JZD obnáší 969,50 ha, soukromníků 150,65 ha, státní statek z Hořesedel 23,09 ha. Orná půda JZD měří 784,70 ha, soukromníků 117,8 ha. Plocha chmelnic Jednotného zemědělského družstva je 174,70 ha, soukromníků 26,80 ha. Celý kněževeský katastr měří 1304 ha. V připojené tabulce uvádíme přehled hospodaření JZD v roce 1955. Hospodaření soukromníků, jsou to jen drobní zemědělci, je poněkud odlišné, má poměrně značně menší dodávkové úkoly. Jen dva ze soukromě hospodařících svoje úkoly neplní.

Tabulka hospodaření
Tabulka hospodaření JZD Kněževes v roce 1955

Sušení obilí
Sušení obilí na dvoře čp. 55


Škola práce
| Pro družstevníky a zájemce zemědělce vůbec pořádal ONV takzvanou Školu práce.  Koná se během zimního obobí vždy ve středu odpoledne od 13-16 hodin ve zdejší škole. V roce 1955 přednášelo se také o pěstování chmele, zajížděli sem odborníci ze Žatce. Jinak přednášejí agronomové a zootechnici z Rakovníka.

Povodně | Za připomenutí stojí i 2 velké povodně v našem okolí v době právě přede žněmi. Před lety regulovaný potok se osvědčil. Jinak by to velké množství vody bylo zatopilo široké prostranství podél potoka. A i tak vysoké hráze potoka usměrnily jen ztěží všechnu tu vodu, již se svých březích poutaly, neboť jen málo chybělo a proudy hučící vody byly by již již přetékaly. A obilí namnoze polehlé, lijavcem, a to hodně prudkým a vydatným, bylo do země přitisknuto a mnohé, které před tím ještě stálo, polehlo, jako by válcem přimáčknuto.

Komunistická strana | Politický a kulturní život v obci, také život hospodářský.
Vedoucí složkou politického života v Kněževsi je Komunistická strana Československa. Předsedou KSČ je František Ledvinka. Je to úsekář II. úseku jednotného zemědělského družstva. Členy výboru jsou:

František Brabec, zedník, člen JZD
Ing. Josef Černohlávek, agronom JZD
František Jiřík, vedoucí opravny strojů, člen JZD
Jaroslav Junek, ředitel osmiletky
František Ledvinka, člen JZD, úsekář
Jan Měkuta, zaměstnanec Chemy
Anna Šrámková, členka JZD
Alois Vrábík, tesař, předseda MNV

Schůze | Výbor se scházívá pravidelně jednou týdně. Členské schůze pořádá měsíčně a veřejné jednou za čtvrt roku. Schůze konávají se v hostinci čp. 102. Bývá přítomno tak padesát procent členů. Strana sleduje život v obci, práci MNV, činnost místních organizací, život JZD, seznamuje členy s potřebami v Kněževsi, s mezinárodní situací, s usneseními ústředního výboru strany a vlády, s pokyny ÚV KSČ k provádění jarních prací, s pokyny ke zvýšení zemědělské výroby, pomáhá všude, kde je toho zapotřebí.

Oslava 1. máje | Komunistická strana uspořádala oslavu 1. máje. Shromáždění občané s hudbou v čele odešli z prostranství před místním národním výborem směrem k Rakovníku, odkud je odvezly autobusy do Rakovníka, po slavnosti je opět přivezly.

Činnost MNV | Předsedou místního národního výboru je Alois Vrábík, tajemníkem Rudolf Vachtl. Členy výboru jsou titíž občané jako roku loňského. Rada místního národního výboru scházívá se vždy ve středu. Schůze místního národního výboru konají se pravidelně jednou za měsíc. Občas bývají schůze veřejné. Schůzí zúčastňují se občas zástpci ONV a KNV.

Zápis ve formátu PDF (s. 213-7)

Pokračování

 

Městys

Informace o koronaviru

Kniha o Kněževsi

Mapový portál - středočeský kraj

mapový portál

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:6
DNES:220
TÝDEN:811
CELKEM:1128796

Překlad (translations)

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Informace od nás

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Chci se zaregistrovat

Projekty
Městys Kněževes

První zmínky o obci jsou asi z 10 až 11. století – podle pověsti o kněžně Libuši, dceři Krokově a její věštbě. Když tudy projížděla kněžna a na místě, kde určila, že bude založena Kněží ves se objevila posvátná žába Rosnička. Proto se také objevuje ve znaku obce uprostřed žába. …Více

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na