Menu
Městys Kněževes
MěstysKněževes

53_kronika

Kronika městyse Kněževes


1950

Obdělávaná plocha | V roce 1950 ve společném obdělávání je již 412 ha zemědělské půdy s chmelnicemi včetně (ve výměře 112 ha).

Stáje pro dobytek | Dobytek svádí se do společných stájí. Nejprve do stáje v čp. 82 a v čp. 8, kde je umístěno 37 a 28 dojnic. Zařizují se i společné stáje pro vepře.

Chmelnice | V roce 1950 zakládají se velké chmelnice o prvořadé chmelové sádi ve velmi dobré půdě drenážními trubkami a kanálky odvodněné ve výměře 9 ha. Sloupy konstrukcí jsou impregnované. Tyto chmelnice jsou na jihozápad podél levé strany potoka od mostu přes Hájevský potok počínaje.

Slavnostní zahájení sklizně chmele | Letošní česání chmele zahajuje se slavnostně, a to 13. srpna 1950. Je to v neděli, a tato neděle je jako velký svátek. Na zahájení česání přijel sám předseda vlády Antonín Zápotocký. S ním přijeli ještě jiní zástupci vlády: minstr Dr. Gregor, ministryně Lud. Jankovcová, viceministři. Předseda vlády a zástupci vlády sami první začali s česáním chmele za přítomnosti vekého množství občanů. Slavnosti byli přítomni pozvaní zástupci obcí a jednotných zemědělských družstev rakovnického okresu, také vysokoškolští studenti, i Korejci, Číňané a jiní, také zástupci chmelařských organizací.

Pohoštění | Pro zástupce vlády a pozvané hosty dávalo pohoštění zdejší jednotné zemědělské družstvo, dalo 140 obědů.

Průvod | Průvod s předsedou vlády šel obcí do parku, odkud z tribuny k občanům promluvil předseda vlády a někteří vládní činitelé.

Česáči | V sezoně česání chmele přicházejí česati chmel do Kněževsi ponejvíce studenti se svými učiteli a také zaměstnanci některých závodů. Do Kněževsi přichází jich na 3000. Jsou ubytováni slušně, čistě ve škole, na prostorných sýpkách, v bytech a podobně.

Zdravotní středisko | Pro ně v sezoně zřizuje se zdravotní středisko. Zdravotní sestry prochází po chmelnicích, aby byly k dispozici onemocnělým. Pracovní morálka česáčů bývá většinou dobrá a také velmi dobrá. Jednotné zemědělské družstvo vypisuje soutěžní odměny pro ty skupiny, které mají nejlepší pracovní výsledek. Vyskytují se skupiny studentů s průměrným výkonem 11 i více čtvrtek. Stravování česáčů je vemi dobré: snídaně, přesnídávka, oběd, svačina a večeře, vždy masitá.

Plnění dodávek | Plnění kontingentů pro státní potřebu bylo pozorouhodné: do konce září bylo již odevzdáno na 108 % dodávek, mléka na 112 %. Sklízelo se 99 ha žita, 92,5 ha pšenice. Na zvláštní vyzvání bylo dobrovolně na dodávku přidáno 3750 l mléka.

Sklizeň chmele | Letos bylo celkem sklizeno 2073 žoků chmele. Cena chmele podle jakosti je 4500-5000 Kčs. Čistá váha chmele byla 150 677 kg.

 

1951

Poměry | Celý rok 1951 liší se velmi od předchozích let, od celé doby staré v letech nedávných i od těch již hodně vzdálených. V našem státě, v Československé republice, kde socializace je v plném proudu rozvoje, zvláště v průmyslu a v obchodě, zahajuje také zemědělství nový způsob zemědělského hospodaření, totiž kolektivní obhospodařování polí a společné obhospodařování dobytka. Některé vesnice založily již jednotná zemědělská družstva, jiné je zakládají a další se připravují k jich založení. V Kněževesi, jak již bylo zaznamenáno v této kronice za rok 1950, je již založeno a dále se rozvíjí. Kolektivní obhospodařování ve výrobě rostlinné i živočišné je nový úkaz velkého dosahu a významu a slibuje zemědělcům snadné obdělávání polí a také větší výtěžek a pohodlnější a blahobytnější život vesnických lidí.

Traktorová stanice | Proto se zakládají státní traktorové stanice. Kněževes patří zatím, než bude míti stanici samostatnou, k pobočce STS v Kolešovicích. STS mají provádět orbu, setbu, sekání píce a obilí, sázeti a vyorávati brambory a řepu apod.

Situace v družstvu | Všichni rolníci v Kněževsi, střední rolníci, kromě jednoho, Adolfa Vaice, se zapojili všichni do JZD. Odevzdávají vozy, nářadí k společnému používání a dobytek ke společnému ustájení. Velké a větší stroje předávají se pro STS. Někteří menší nebo docela drobní zemědělci vyčkávají ještě. Ovšem, a to je přirozené, vyskytují se jednotlivci, kteří zatím s novým způsobem obhospodařování nesouhlasí, zvláště ti, kteří mají svoje pole, jako tovární dělnící a železničáři, k získání vedlejšího, druhého příjmu.

Nedostatek pracovních sil | V roce 1951 zvládá se těžce obhospodařování pozemků, zejména chmelnice, vyžadují mnoho úsilí a mnoho pracovních sil, a těch není dostatek. Vždyť továrny pracují naplno, Kněževeských na 160 dojíždí do práce mimo Kněževes, do Rakovníka a na státní statek do Hořesedel a jinam, na 60 lidí pracuje ve stájích a jedna třetina, těch mladších, v r. 1945 se vystěhovala do pohraničí. K tomu všemu STS není dosud zcela vypravena potřebnými stroji, nářadím a traktory a tak STS nemůže  obdělati všechnu půdu, a tak dobře, jak by měla býti obdělána.

Brigádníci | Zatím vypomáhají pracovní brigády, dojíždějí do Kněževsi zaměstnanci z rakovnických továren a studenti ze škol, přijíždějí také brigády z Prahy. Nejnaléhavěji je brigád zapotřebí v době řezu chmele, natahování drátku, zavádění prutů chmelných, v době žní, v době česání chmele a též v době sklizně brambor a řepy.

Družstevní kuchyně | Pro brigádníky a pro družstevníky zřizuje se v čp. 8 kuchyně se skladištěm a jídelnou. Vždyť v době česání chmele vaří se pro více než 3000 lidí. První družstevní kuchyně v čp. 55 ukázala se v r. 1950 jako velmi malá pro potřebu tolika lidí.

Ústředí družstva | V r. 1951 upravují se i stáje pro společné ubytování koní, hovězího a vepřového dobytka. Statek čp. 55 stává se ústředím, kde se soustřeďuje veškeren život JZD v Kněževsi. Jsou tu sýpky s velkými skladovacími plochami pro obilí a zejména chmel. Po přestěhování majitele z čp. 55 do čp. 75, jehož majitelem je syn jeho Milan, kdež také v jednom bytě bydlí, ubytovává se v čp. 55 6 párů koní, též ve stájích, kde předtím bývalo 12 krav. Statek čp. 55 míval 45 ha polí, 1 traktor, 2 páry koní, 12 krav. I v čp. 45 zřizuje se ze stáje doposud nepoužívané stáj rovněž pro 6 párů koní, v čp. 38 také pro 6 párů, v čp. 76 pro 5 párů, ve statcích čp. 65, 66 a 67 spojených dvory rovněž pro 6 párů.

Ustájení dobytka | Hovězí dobytek je společně ustájen v čp. 82 a v čp. 8, v čp. 32 je 38 krav, v čp. 8 je jich 27. Přestavují se stodoly v čp. 76, 75, 74, 73, 72 a 71, jsou stáje na 160 krav. Ta stáj je dlouhá (údaj chybí) m. Do stáje je zavedeno strojové dojení, napáječky, je tam řezárna a míchárna krmiva.

Vepříny | Upravují se vepříny, a to v čp. 64 a 65, 46 a 74, předělávají se většinou ze stájí dříve používaných pro hovězí dobytek a koně.

Stodoly | Za družstevním skladištěm a stodolami v čp. 55, kde je velká zahrada, chovají se slepice, jejich kolem dvou set. Slepice jsou také v čp. 76, je tam 300 slepic. Slepice ošetřuje M. Jelínková, odchov kuřat je svěřen A. Balašové. Mezi slepicemi se rozšířila infekční choroba (slepičí mor), mnoho jich onemocnělo a uhynulo. Kontingent vajec v r. 1951 se proto nesplnil.

Kronika ve formátu PDF (str. 185-8)

Pokračování

Městys

Informace o koronaviru

Kniha o Kněževsi

Mapový portál - středočeský kraj

mapový portál

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:2
DNES:20
TÝDEN:1435
CELKEM:1141114

Překlad (translations)

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Informace od nás

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Chci se zaregistrovat

Projekty
Městys Kněževes

První zmínky o obci jsou asi z 10 až 11. století – podle pověsti o kněžně Libuši, dceři Krokově a její věštbě. Když tudy projížděla kněžna a na místě, kde určila, že bude založena Kněží ves se objevila posvátná žába Rosnička. Proto se také objevuje ve znaku obce uprostřed žába. …Více

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na