Menu
Městys Kněževes
MěstysKněževes

32_kronika

Kronika městyse Kněževes


1938

Další záložníci | Osmnáctého a 19. září povoláváni ještě další záložníci.

Mnichovská dohoda | Dvacátého prvního září bylo vyhlášeno v rozhlase, že naše vláda na nátlak Anglie a Francie musila přistoupiti na ponižující pakt v Mnichově, mezi těmito mocnostmi a Hitlerem uzavřeným. Dle tohoto ujednání jsou připojeny tzv. Sudety k německé říši. Obě spřátelené velmoci nás opustily, zradily. Přirozeně že i v naší obci vzbudily tyto zprávy veliký rozruch, hloučky lidu se scházely na ulicích a bylo živě a rozčíleně o tom všem debatováno.

Všeobecná mobilizace | Dvacátého druhého září v noci v 11 hodin byla vyhlášena všeobecná mobilizace od 20 do 40 let, rovněž koní a motorových vozidel. Zároveň nařízeno noční zatemňování oken.

Srážky s Němci | Zatím docházely ústní zprávy o prvních srážkách našich vojínů s Němci.

Kryty před školou | V těch pohnutých dnech byly vykopány před školou kryty, a sice hluboké příkopy. Také na jiných místech se měly takové kryty vykopati, ale z toho sešlo.

Ukryté zbraně | V tomto všeobecném rozechvění se po obci roznesla zpráva, že ve statku č. 42 jsou uloženy zbraně pro Němce, a tak tam byla učiněna prohlídka, ale nic nalezeno nebylo a zpráva se ukázala klamná. Podezření bylo vysloveno proto, že jeden příbuzný z tohoto statku byl Němec a stoupenec „bílých punčoch“ a hakenkrajce.

Vojenský provoz | V obci bylo v ty dny velmi živo. Byli zde ubytováni vojáci a přes obec stále jezdila vojenská auta oběma směry, to je na Rakovník i do Sudet.

Nedostatek koní | Ježto bylo mnoho koní odvedeno, scházely zdejším hospodářům potahy na polní práce, a tak 27. září přibylo do obce mnoho párů koní, které byly propůjčeny hospodářům.

Odchod vojska | Dvacátého devátého září odešla část vojska z Kněževsi.

Zábor pohraničí | Třicátého září pak nastal „černý pátek“ našeho národa. V šest hodin večer bylo vyhlášeno připojení německého území k říši německé. Lidé chodili po obci bledí a rozrušení a každý čekal s úzkostí, co se stane dále.

Odchod vojska | Osmého a devátého října odtáhli od nás poslední vojáci zde ubytovaní. Byli to dělostřelci a technická rota.

Obsazení okolních obcí | Desátého října obsadili němečtí vojáci sousední Kolešovice, Hořesedly, Veclov a Svojetín.

Železnice | Dráha jede nyní jen do Kněževsi. Lounská dráha je přerušena zabráním Svojetína s nádražím.

Násilnosti | Mezi ústupem našeho vojska a obsazením německými vojáky uplynul vždy asi 1 den, kdy v těch zabíraných obcích nebylo nikoho, kdo by udržoval pořádek. Toho využili rozzuření němečtí fanatikové a přepadali české lidi žijící v národnostní menšině u nich, týrali je nelidsky, vytloukali okna a jejich příbytky, a mnozí Češi unikli ztýrání a snad i smrti jen tím, že uprchli oknem takřka neoblečeni. Nejhůře se vedlo v Kolešovicích Židům. O týrání těchto lidí byly vyprávěny hrůzostrašné věci. Teprve příchod německých oddílů tam zjednal klid.

Nedostatek uhlí | Ježto byly zabrány hnědouhelné doly na severu, nastal u nás veliký nedostatek uhlí, který trval celou zimu.

Uprchlíci | Devatenáctého října bylo v Kněževsi smutné posvícení. Do Kněževsi se uchýlilo mnoho lidí, kteří uprchli ze zabraného území před Němci. Jsou to většinou Češi, ale i někteří Němci, kteří prchali před Hitlerovými fašisty. Vznikl tak velký nedostatek bytů. Několik dní projížděla nákladní auta a vozy s nábytkem a jiným zbožím naší obcí dále do vnitra Čech. K nám do obce se přistěhovalo asi 65 rodin.

Nové hranice | 23. listopadu určila rozhraničovací komise definitivní hranice. Kněževes se tak rázem stává pohraniční obcí. Byl zde pak zřízen celní úřad a přesídlilo sem mnoho finančních a pohraničních strážníků většinou i s rodinami. Hostinec na „Rozkoši“ byl rovněž zabrán Němci.

Složení komise | Rozhraničovací komise byla z české strany zastoupena těmito pány: Štábní kapitán dělostřeleckého pluku Felix Killmaier, dělostřelecký pluk 301, narozen r. 1903 v Černčicích u Loun. Kapitán dělostřeleckého pluku 301 Stanislav Marpt (?), narozen 1906 v Tavírně, okres Příbram, a inspektor I. třídy finanční stráže Ladislav Tomeš, narozen 15. srpna 1897 v Brodeslavech, okres Královice, příslušný do Kněževsi. Tito pánové se podepsali do zdejší pamětní knihy na památku, kdy naše obec se octla na hranicích republiky.

Slintavka | Na podzim vypukla v obci slintavka a kulhavka, jež sem byla zavlečena patrně česáči v chmelách.

Politické strany | Dvacátého osmého prosince byla rozpuštěna strana komunistická a brzy nato zrušeny všechny politické strany a spolky a zřízeny strany dvě. Národní jednota a Národní strana práce.

MUDr. Topka | Koncem předešlého roku odešel dosavadní státní obvodní lékař MUDr. Fr. Topka na odpočinek.


Kronika v PDF (strany 137-140)

Pokračování

Městys

Informace o koronaviru

Kniha o Kněževsi

Mapový portál - středočeský kraj

mapový portál

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:5
DNES:235
TÝDEN:826
CELKEM:1128811

Překlad (translations)

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Informace od nás

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Chci se zaregistrovat

Projekty
Městys Kněževes

První zmínky o obci jsou asi z 10 až 11. století – podle pověsti o kněžně Libuši, dceři Krokově a její věštbě. Když tudy projížděla kněžna a na místě, kde určila, že bude založena Kněží ves se objevila posvátná žába Rosnička. Proto se také objevuje ve znaku obce uprostřed žába. …Více

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na