Menu
Městys Kněževes
MěstysKněževes

25_kronika


Kronika městyse Kněževes

1932

Proti roku předcházejícímu, skoro ze stejného počtu kop chmelnic, 24 380 kop, sklizeno bylo málo chmele, jen 1912 žoků, ač platilo se za 50 kg chmele průměrně 600 Kč. Chmel platil trochu více než loni, ale bylo jej málo.

Stavěno bylo málo: vilka čp. 344 (p. Šitína).
Odešel řím. katol. administrátor pan P. dr. Kabourek a na zdejší faru byl dosazen farář p. P. Josef Sychra.

Ve školním roce 1932-33 začalo poslouchati žactvo naší školy školský rozhlas; přijímací radioaparát byl zakoupen místní školní radou. Školský rozhlas byl vysílán každého pátku po dvě hodiny (od 10 do 12) pro školy národní.

Z učitelského sboru odešli: Konštacký a Šťáralová, přišli: Fr. Hůla, Ant. Leitner, Jos. Hendrichová a Fr. Procházka.

Odstěhoval se do Rakovníka pan J. Amler, mecenáš zdejší knihovny. Počet osob vypůjčujících si knihy byl 183, a sice 116 mužů a 67 žen.

Taneční zábavy byly jako každoročně v sokolovně; začalo se už o Silvestra, potom přišly plesy sokolský, hasičský, agrární atd. Aby zdejší tančící mládež dobře ovládala i tance moderní (t. č. tango, walz, wanstep) uspořádalo čilé Sdružení republikánského dorostu taneční kurs za vedení tanečního mistra Herinka z Kladna; kurs byl oblíben a dosti navštěvován.

Zemřelo 26 osob, narodilo se 40 dětí.

Jednota ovocnická v Rakovníku spolu se Sdružením dorostu republikánského venkova v Kněževsi uspořádala dne 4. prosince dopoledne přednášku pana prof. J. Malocha, o. š. i., na téma: Zásady novodobého ovocnictví, doprovázenou filmem Chlouba rodu Krušinova (ref.: Rakovnické noviny 1932, prosinec). K přednášce pojila se výstavka ovoce. Na ní bylo zastoupeno 11 pěstitelů z Kněževsi a okolí, kteří vystavovali 55 ukázek odrůd jablek (některé odrůdy zastoupeny několikrát) a 3 ukázky odrůd hrušek. Prof. Maloch přednášel zde letos také již 11. března o filozofii, náboženství a vědě (ref.: Rakovnické noviny, 1932, březen).

Drogerii po p. Formanovi převzal od 1. května p. Ant. Trešl.

1933

V červnu pořádána přednáška pro pěstitele chmele (přednášel odborník ing. agronom ze Státního výzkumného ústavu z Deštnice).

Tu a tam na můstku přes potůčky a stružky v obci čteme vyrytý nápis: „Nouzová práce 1933“, což svědčí opět o dobré vůli mírniti nezaměstnanost.

Sokolský biograf zřízen od 15. října na promítání zvukových filmů. Dosud byl promítán jen film němý. První zvukový film v Kněževsi měl název Psohlavci.
Léto bylo poměrně velmi suché, ztrácela se i voda ve studnách.

Okrašlovací spolek zasadil alej kulovitých akátů v Pražské ulici.

Všechny spolky a korporace společně pořádají oslavy 15letého trvání naší samostatnosti. V předvečer svátku hrála hudba v sadech a vypáleny ohňostroje. V sobotu 28. října ubíral se průvod korporací, občanstva a školní mládeže od sokolovny k památníku padlých a k obecnímu úřadu, kde promluvil odborný učitel Jar. Bříza. Vztyčena státní vlajka, hrány hymny. Po oslavách byl koncert v sadech.

K narozeninám pana prezidenta Masaryka promluvil v sokolovně slavnostní řeč p. poštmistr Hofman.

Letos 21. května skončilo funkční období místní školní rady. Proto vykonány nové volby. Předsedou zvolen pan Jakub Kučera, místopředsedou p. Čeněk Najč a pokladníkem i jednatelem p. odb. uč. Jos. Hauner.

Místní osvětová komise uspořádala v sokolovně 29. listopadu přednášku učitele a cestovatele Fr. Svítka o Africe.

V dubnu byla uspořádána zdařilá sokolská akademie.

Dne 2. října ztratila naše obec p. Aloise Krejzu, majitele pekařství, dlouholetého starostu Spořitelního a záložního spolku v Kněževsi a dlouholetého pokladníka Sokola.

Od 15. prosince jezdí pouze 2x denně autobus z Kolešovic přes Kněževes do Rakovníka a zpět. Místo poštovních autobusů jezdí nyní autobusy státních drah. Za cestu autobusem z Kněževsi do Rakovníka se platí 3 Kč 50 h.

Od 15. září ordinuje v Kněževsi druhý praktický lékař MUDr. Ferd. Janoušek.

Zahradník Rubeš odstěhoval se a zahrada jeho u silnice k Přílepům byla zrušena.  Nové zahradnictví u nádraží zakládá zahradník Nágl.

Z učitelského sboru odešli: Leitner a Hendrichová. Na obecnou školu přišel Frant. Svítek a na měšťanskou ob. uč. Jar. Bříza.

Četné zprávy o Kněževsi bývají otisknuty v týdeníku „Rakovnické noviny“. Také měsíčník „Vlastivědný sborník“ přinese někdy článek vztahující se k naší obci (roč. 1933, str. 67: O teplotě vzduchu v Kněževsi). Zprávy o Kněževsi z Rakovnických novin vystřihuji, vkládám do obálek nadepsaných letopočtem. Obálky mohou býti základem neb součástí archivu, dokladového materiálu.

1934

Podle úředního sčítání pěstoval se letos chmel na 21 009 kopách plodících chmelnic (drátěnkách). Na jaře nyní bylo u nás vysázeno 1476 kop nových chmelnic, avšak stejný počet kop chmelnic starých musí býti zrušen do jara 1935 nejpozději, neboť byl vydán zákaz zakládání nových chmelnic vládním nařízením č. 56/34 Sb. z. a n. Ze sklizně 1934 bylo v naší obci sklizeno a úředně odváženo 1131 žoků chmele za cenu od 1 200 Kč, která do konce ledna 1935 stoupla na 2 100 Kč za 50 kg. Do konce roku 1934 zůstalo neprodáno asi 10 žoků, tak celkem se letos sklidilo 1141 žoků. Jak slabá byla letošní sklizeň, vidíme ze srovnání:

Rok: 1930, počet kop: 30 657, počet žoků: 4123
1931: 25 702 / 3 474
1932: 24 380 / 1912,
1933: -/-
1934: 21 009 / 1141

Tato velmi slabá sklizeň byla způsobena několika činiteli, z nichž hlavní jsou dva: 1) Letošní katastrofální sucho a za 2) peronospora. Letos měla vliv na sklizeň i doba kopání chmelnic; velmi slabou sklizeň bylo možno pozorovati u chmelnic příliš brzy na jaře okopaných. K zákazu zakládání nových chmelnic vydalo ministerstvo zemědělství výnos č. 38 442 – IV. A/1934. Výnosem tím jsou určeny směrnice okresním úřadům k provádění vládního nařízení č. 56/34 Sb. z. a n. (Ref.: Rakovnické noviny). Dne 21. června vykonal prohlídku chmelnic ing. agronom z Deštnice.

Na jaře bylo počasí pěkné, ale suché, půda rozpukaná, obilí špatně vycházelo. Počátkem dubna počasí „aprílové“, 3. a 4. silně se ochladilo, byl studený západní vítr, a 5tého napadlo na šest cm sněhu. Sníh už se neudržel, druhý den už tál a 8mého už vítr vysoušel bláto. Asi za týden 16. a 17. dubna velmi stoupala teplota vzduchu až na 28 a 29 °C. Tyto teploty způsobily urychlený vývoj vegetace. Květen byl velmi suchým, toužebně byl očekáván déšť, ale nepřišel. Ovoce suchem opadávalo. Teprve 7. června byl skropen prach, ale na pole bylo to málo. Referát o katastrofálním suchu na Rakovnicku je v RN t. r., čís. 27. I starosta naší obce p. J. Vrábík byl u předsedy vlády s peticí. 15. června lidé se obávají, že nebude úroda a přijde velká bída, vozí vodu z rybníků na pole, zalévají chmelnice, vojtěšku aj. Od 19. června nařízeno, že nikdo nesmí brát vodu z rybníka na zalévání polí, neboť vody velmi ubylo, což v případě požáru bylo by katastrofální. Kdo chce bráti vodu z rybníka k zalévání zahrádky, k napájení dobytka apod., musí míti povolení od obecního úřadu. Koncem června sice trochu pršelo, ale celé léto bylo poměrně velmi suché. Podzim byl na začátku ještě suchý, později deštivý. Zima byla mírná.

K státní stravovací akci koncem letošního roku bylo přihlášeno 86 lidí (z nich je 61 živitelů rodin a 25 svobodných).

Dne 24. února byla provedena nová volba prezidenta republiky. Průběh volby byl vysílán rozhlasem a poslouchán ve škole žactvem. Byl zvolen opět náš Osvoboditel Tomáš G. Masaryk.

Oslavy 28. října uspořádala místní osvětová komise v sokolovně. Přenášela pí. Dr. Olga Pešková-Kounovská z Chrášťan, promítán byl film „Svítání“. Oslavy byly zakončeny zdařilou sokolskou akademií.


Zápis ve formátu PDF (strany 117-122)

Pokračování - připravujeme

 

Městys

Informace o koronaviru

Kniha o Kněževsi

Mapový portál - středočeský kraj

mapový portál

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:6
DNES:232
TÝDEN:823
CELKEM:1128808

Překlad (translations)

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Informace od nás

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Chci se zaregistrovat

Projekty
Městys Kněževes

První zmínky o obci jsou asi z 10 až 11. století – podle pověsti o kněžně Libuši, dceři Krokově a její věštbě. Když tudy projížděla kněžna a na místě, kde určila, že bude založena Kněží ves se objevila posvátná žába Rosnička. Proto se také objevuje ve znaku obce uprostřed žába. …Více

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na