Menu
Městys Kněževes
MěstysKněževes

167_kronika

Pamětní kniha vojenských veteránů v Kněževsi

Založena roku 1884
 

Po ustanovení tohoto rozděleny další úkoly mezi správním výborem a slavnostním pořadatelstvem. Však bohužel z nepředvídatelných okolností nebylo lze slavnost tu pořádati proto, že jednak zavládnuvší rozháranosti občanstva strana proti straně, člen proti členu, hlásivší se k té či oné straně za příčinou voleb do říšského sněmu na základě všeobecného rovného přímého hlasovacího práva, bylo z pokynů vyšších míst na to poukázano, aby tentokráte od zamýšlených slavností upuštěno bylo.

Dále usneseno sepsati památník o činnosti spolku od roku založení 1881 do roku 1906.

Výsledky činnosti, jíž dnes spolek náš s dobrým svědomím celé veřejnosti předložiti může, naplniti mohou každého upřímného člena spolku důvěrou a spokojeností.

Uvážíme-li, s jakými obtížemi musel spolek vysloužilců pracovati, než částečně odstranil nedůvěru občanstva k jeho založení a než podařilo se svými stanovami vymezeným vystupováním přesvědčiti mnohé, že úsudky o spolku našem jsou z větší části nesprávně pronášeny.

Uvésti dlužno, že spolek náš po čas svého trvání přestáti musel mnohé útoky na svojí existenci, a to od odpůrců mimo spolek stojících a od nespokojenců ve spolku samém.

Hned po prvním vystoupení na veřejnost podléhaly jak jeho stejnokroj s černožlutou dekorací, tak i jeho veřejné výkony s německým velením nemilému veřejnému posudku.

Není naším úmyslem posuzovati, bylo-li toto zavedení té doby místným čili ne, ale udrželo se to až do roku 1891. Od té doby užívá se ve spolku velení českého.

Od roku 1892 na žádost spolku zavedena se svolením c. k. úřadu státní distinkce na spolkový stejnokroj místo černožluté a zelené červenobílá, kterou až do zavedení jednotného občanského kroje spolek nosil.

V posledních letech zavedení tohoto jednoduchého a vkusného stejnokroje bez veškerých okras, získal spolek přistoupením větší počet nových členů, a až dosaváde stále noví členové přistupují.

Co se týče jednotlivců nespokojenců ve spolku, dlužno podotknouti, že nespokojenost měla mnohý původ v tom státi se populárními, kteří by obětovali třeba celé spolkové jmění na zevnější okázalost. Jiní staví se zase proti veškerému podnikání a činnosti, pakli jim z toho nekyne osobní zisk, třeba to bylo humánní nebo i vlastenecké skutky spolkem konané. Jsou to ovšem případy ojedinělé, které byly vždy rozhledem a rozšafností celku odstraněny.

To, co náš spolek v tak pevný celek pojí, jest vědomí, že všichni ti, kteří jeho členy se stali, vykonati povinnost, ke které losem určeny, aniž by byli zapomněli své rodné dědiny, která leží tak dobře na půdě vlasti české jako všech těch, kteří doplňují počet národa českého.

Že toto na většině rovnoprávné širokou veřejností míněno jest a vysloužilec český, pokud jemu vytknutý cíl sleduje, těšil se přízni všech vrstev občanstva, jest důkazem statistika jeho činnosti a celková bilance spolkové pokladny.

Dalším pojítkem pro udržení celku jest vzájemné se podporování v případě nemoci neb chudoby.

Přestávajíce na zcela krátkém nástinu spolkového života dlužno uvésti, že až podnes podařilo se veškerým v čele spolku postaveným osobnostem, za přispění prozíravého členstva, všecky tyto spolek ohrožující intriky buď odstraniti aneb je tak zmírniti, že až podnes nezůstavili ve spolku škodlivých následků.

A to je zase jen zásluhou všech členů, kteří podporují snahu s veškerým obecenstvem o dobré shodě žití, a co by na váhu špatného posudku z řad občanstva na úkor spolkového života kladeno býti mohlo, se vystříhali.

Následky správnosti ve spolku a korektnosti ve vystupování a co možno mravní styky s veškerým obecenstvem přivodí každé korporaci uznání a přízeň.

I náš spolek přes veškeré chybičky, ačkoliv nijak úmyslně vůči veřejnosti provedené, těšil se a těší až podnes blahovolné přízni občanstva a podporován jest ve svých povinnostech, aby mohl nedostatek v mnohých rodinách svých členů umírniti, které buďto nemocí anebo různým nezaviněným způsobem, do bídy uvrženy.

Nastupujíce po uplynutí 26leté činnosti další dráhu své spolkové působnosti, vzdáváme nejsrdečnější díky veškerým příznivcům, kteří našemu spolku po celý čas jeho trvání svojí blahovůlí projevovali ze stránky mravné i ze stránky humánní, a prosíme, aby i další činnosti naší zachovali tuto přízeň a tak nápomocni byli naše humánní i vlastenecké úkoly plniti.

Končíce doslov svůj, máme jediné přání, aby když oslava našeho 26letého trvání spolku nebyla okázale provedena, byla nám vzdor tomu vzpruhou k další činnosti naší, ale aby též rozmnožila počet členů a ctěných příznivců, čemuž provoláváme „Zdař Bůh!“

Zápis ve formátu PDF (str. 30-32) (547.69 kB)

Pokračování

 

Městys

Informace o koronaviru

Kniha o Kněževsi

Mapový portál - středočeský kraj

mapový portál

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:6
DNES:220
TÝDEN:811
CELKEM:1128796

Překlad (translations)

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Informace od nás

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Chci se zaregistrovat

Projekty
Městys Kněževes

První zmínky o obci jsou asi z 10 až 11. století – podle pověsti o kněžně Libuši, dceři Krokově a její věštbě. Když tudy projížděla kněžna a na místě, kde určila, že bude založena Kněží ves se objevila posvátná žába Rosnička. Proto se také objevuje ve znaku obce uprostřed žába. …Více

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na