Menu
Městys Kněževes
MěstysKněževes

158_kronika

Pamětní kniha vojenských veteránů v Kněževsi

Založena roku 1884

Veliké jest vlastenectví, vznešená věrnost ku králi, a proto musí státi na pevném základu, a základ ten jest Bůh.

Nebo co jest vlastenectví bez Boha? Jest to shon jenom po vlastní slávě, jest to bažení po vlastním zisku.

Nehodlám to doložiti smutnějšími příklady z našich dějin českých, abych nerušil slavnostní náladu, jenom k tomu poukazuji, že téměř před sto lety vlastenci francouzští vlast svou uvrhli v záhubu a zaplatili nevinou krví svých spoluobčanů, poněvadž vlastenčili bez Boha, vlastenčili proti Bohu.

A jak může býti, a bude věrným císaři a králi, kdo se spustil Boha? Kdo nevěří, že na věčnosti dojde odplaty od Hospodina, ten snadno dá se zaslepiti mámivým leskem zlata i ku velezradě.

Hrozné věci, které se nyní ve světě dějou, jenom smutný toho doklad nám podávají.

Boha se tedy bojme a dobrý Bůh vyleje na nás požehnání, abychom všecky ctili, bratrstvo litovali a krále v uctivosti měli.

Přeji Vám milí naši vysloužilci, abyste v plné víře dostáli úloze ku svému blahu, ku prospěchu vlasti, k slávě říše rakouské a ku chvále Boží.

Bude sice ještě o to mnohý boj, ale k boji jste se zavázali sv. přísahou, k boji jste byli vycvičeni, a důvěřujte – Bůh jest s námi.

Jako veliký Konstantin svatý křížem opatřil prápory svých vojínů a v kříži také zvítězil proti svému soupeři – tak nyní důstojný světitel i váš nový prapor požehná svatým křížem, abyste za tímto znamením orlím letem a silou lvovou ku svému vytknutému cíli spěchali, stále při tom pamatujíce, že všecko nasaditi máte pro Boha, krále a vlast!

Bůh, král, vlast budiž dnes přísaha Vaše k novému tomuto praporu Vašemu a vězte – pakliže svědomitě hájiti budete povinnosti Vaše co křesťané, co poddaníý a jedné vlasti synové, vězte, že také zvítězíte. A povstane Bůh a přikáže vášním rozbouřeným a bude utišení veliké.

Ano, povstaň, ó Bože, a uděl nám pokoje, kterého tento svět dáti nemůže.

Povstaň a požehnej nás všecky, amen.

Po obřadě posvěcení odevzdán prápor zástupkyní matky práporu paní Eleanorou Láblerovou předsedovi, tento pak praporečníkovi s věnovacím proslovem.

Ten přijav odevzdaný mu prapor, slavným slibem věrně jej střežiti a nésti co symbol věrnosti a oddanosti k panovnickému rodu a mohutnosti a síly věrné k sobě spolubratří – kolem svého soustředěných, vztyčil jej nad hlavami četných řad a za zvuků hymny a hřímavého volání slávy Jeho Veličenstvu Císaři.

Zápis ve formátu PDF (str. 13-15) (545.46 kB)

Pokračování

Městys

Informace o koronaviru

Kniha o Kněževsi

Mapový portál - středočeský kraj

mapový portál

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:6
DNES:224
TÝDEN:815
CELKEM:1128800

Překlad (translations)

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Informace od nás

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Chci se zaregistrovat

Projekty
Městys Kněževes

První zmínky o obci jsou asi z 10 až 11. století – podle pověsti o kněžně Libuši, dceři Krokově a její věštbě. Když tudy projížděla kněžna a na místě, kde určila, že bude založena Kněží ves se objevila posvátná žába Rosnička. Proto se také objevuje ve znaku obce uprostřed žába. …Více

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na