Menu
Městys Kněževes
MěstysKněževes

155_kronika

Pamětní kniha vojenských veteránů v Kněževsi

Založena roku 1884

 

Ve vojsku svolává se „Pozor! Hab acht!“ Nuže vojáci, i já v této slavnostní chvíli volám k vám: Pozor! A proto pozor, co vám s pomocí Boží povím. Pojednání. Úlohu, kterou vám nový prapor, ač není to prapor válečný, nýbrž pokoje, přiděluje, vypsal již náměstek Kristův, svatý Petr, těmito slovy: Všecky ctěte, bratrstvo milujte, Boha se bojte, krále v uctivosti mějte.“

Nuže vysloužilci i vy: Všecky ctěte, bratrstvo milujte, Pán a spasitel náš dal Vám nové přikázání řka: Milujte se vespolek, jakož já jsem miloval Vás. Obsah pak této lásky vyložil dalšími slovy: Jakož chcete, aby Vám lidé činili, vy jim podobně čiňte, co jste učinili jednomu z mých nejmenších, mě jste učinili. Těmito slovy učil Kristus, abychom nikým nepohrdali, každého, byť pobloudilého co tvora Božího sobě vážili a jej milovali, a možno-li nám bez nebezpečí s ním i obcovali a na cestu pravou, na cestu spásy ho uváděli. Podle tohoto učení a vzorů Syna Božího i vy vojínové vysloužilci všecky ctěte, zvláště mezi sebou jeden druhého si všímejte a sobě važte, jeden druhého k dobrému nabádejte. Nikdo mezi vámi nebudiž vám příliš nízkým, nikdo příliš prostým, neboť často pod kabátem prostého vojína tluče srdce zlaté, srdce to nejkrásnější. Tak toho žádá na vás i láska křesťanská, která nikoho nevylučujíc, všecky zahrnuje, pročež všecky ctěte.

Všecky ctěte, ale bratrstvo milujte.

Ovšem my všichni jsme dítky téhož otce nebes, všichni jedněmi slovy k němu voláme „Otče náš“, všichni jsme bratři a sestry vespolek, ale u Vás, drazí vysloužilci, může se ono slovo bratrstvo vztahovati k užšímu kruhu vaší jednoty spolkové. Vy tvoříte jedno tělo duchovní, jste, jak dí svatý apoštol, „jedni druhých údové“. Ale jako v našem těle všickni údové v jeden celek dokonalý spojeni jsou a jako jeden úd slouží druhému, tak i vy milí vojáci máte býti jedno tělo duchovní, máte býti jedna mysl, jedno srdce, jedna duše, by vás spojovala láska ta nejušlechtilejší – láska bratrská byla zajisté také popřední pohnutka, když před třemi lety – 1881- pomýšleli jste na utvoření vašeho ctihodného spolku. A věru sloužit jeden druhému v nemoci a v stáří navzájem a podporovati se v počestném průvodu, až ku hrobu doprovoditi se, toť účel posvěcený již samou lidskostí, toť cíl šlechetný a bohumilý zároveň.

Ale již k jiné lásce vybízí vás ten nový krásný prapor váš, jenž v několika okamžicích zavlaje již nad hlavami vašimi. Všecky ctěte, ale bratrstvo milujte. S některými lidmi spojil nás dobrotivý Bůh tak, že více nám na nich záleží, že více na nich lpíme, nežli na jiných. Svazek, který nás v užší celek pojí, jest svazek rodinné lásky, svazek krve, svazek přátelství, svazek víry, svazek povolání, svazek řeči. Jest to láska k národu.

Zápis ve formátu PDF (s. 9-11) (544.47 kB)

Pokračování

Městys

Informace o koronaviru

Kniha o Kněževsi

Mapový portál - středočeský kraj

mapový portál

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:2
DNES:286
TÝDEN:1706
CELKEM:1136368

Překlad (translations)

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Informace od nás

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Chci se zaregistrovat

Projekty
Městys Kněževes

První zmínky o obci jsou asi z 10 až 11. století – podle pověsti o kněžně Libuši, dceři Krokově a její věštbě. Když tudy projížděla kněžna a na místě, kde určila, že bude založena Kněží ves se objevila posvátná žába Rosnička. Proto se také objevuje ve znaku obce uprostřed žába. …Více

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na