Menu
Městys Kněževes
MěstysKněževes

12_kronika


Kronika městyse Kněževes

Do pamětní knihy nebyly zaznamenány události od roku 1892. Proto za starosty obce Josefa Vrábíka na vyzvání okresní politické správy v Rakovníce byla kniha doplněna a vepsány jednotlivé události od roku 1892 do 1914 učitelem Antonínem Patrákem a od roku 1914 do 1927 učitelem Josefem Haunerem.

V Kněževsi 8. srpna 1927.

Antonín Patrák, Josef Hauner

1892

V tomto roce byly volby do obecního zastupitelstva. Starostou obce byl zvolen Jakub Štis, Ludvík Wachtl I. radním, Mikš Rudolf II. radním, Franěk František III. radním.

Výboři:

Štros Jakub, č. 102

Patrák František, č. 38

Srb Josef, č. 22

Patrák Josef, č. 57

Holý Martin, č. 111

Bušek Václav, č. 126

Ransdorf František, č. 143

Hornof Jakub, č. 45

Cédl Josef, č. 20

Linhart Josef, č. 36

Modr František, č. 159

Franěk Josef, č. 15

Fojtík Václav, č. 63

Náhradníci:

Fojtík Václav, č. 130

Kučera Josef, č. 44

O dotazu okresního výboru, aby mýta byla zrušena, pojednal obecní výbor 8. V. a usneseno: Mýta budtěž zrušena, neboť neshledáváme v nich prospěchu pro občanstvo ani pro okres. Poté v rakovnickém okrese byla zrušena všechna mýta.

Cesta ke hřbitovu byla rozšířena. K tomu účelu byl koupen kus pozemku od manželů Lankových za 49 zlatých.

Poněvadž brána mezi domy čís. 4 a 84 byla příliš chatrnou, usneseno, aby tato památka se zachovala. Proto zmocněno obecní představenstvo bránu dáti rozšířiti a dostatečně zvýšiti. Později usneseno většinou členů obecního zastupitelstva bránu zbořiti, odstraniti a znovu postavení brány té na neurčitou dobu odloženo.

Z nařízení c. k. hejtmanství zřízena zdravotní komise v obci k odstranění veškerých nedostatků a nepřístojností zdravotních. Hrozilo totiž nebezpečí zavlečení cholery.

Opravena obecní kovárna, neboť byla velice zpustošena, a vydlážděna chodba.

30 zlatých věnováno na zakoupení knih pro obecní knihovnu. Dozor nad knihovnou svěřen místnímu odboru Národní jednoty severočeské.

Zřizuje se obecní silnice k Zavrchům. Majitelé pozemků mohou do 25 dnů ornici sházeti a odstraniti. Po této době připadne obci. Poněvadž při úpravě silnice nekonají se správně práce ruční a potažité, pronajmou se ve veřejné dražbě za nejnižší podání.

K vybídnutí c. k. okresního hejtmanství, aby dobytčí trhy se konaly za obcí, zažádáno, aby obci byla povolena roční lhůta k opatření místa za obcí. Dobytčí trh, konaný v pondělí před masopustní nedělí, budiž dovoleno přeložiti na pondělí po masopustní neděli.

Na škole vyučovali: řídící učitel Vojáček Jan, Suttner František, Ludvík Václav, Franěk Albín a industriální učitelka Matylda Ludvíková. Náboženství vyučoval farář Ullmann a kaplan Josef Fiala.

Při sušení chmele vypukl v neděli v poledne požár v sušírně Adolfa Patráka, č. 117. Oheň přičiněním hasičů strávil jen sušírnu na chmel.

Rozpočet obecní na rok 1893: přímé daně činily 7908 zlatých 5 krejcarů. Schodek 5 058 zlatých uhradil se 64 % přirážkou a 6 % školní přirážkou.

V tomto roce bylo v obci 200 domů.

1893

Tento rok byl velice suchý, takže byla nepatrná sklizeň.

Stará stříkačka dala se upraviti na voznici a zbytečný materiál se prodal.

Jednalo se o rozšíření hřbitova, a proto obce Chrášťany a Přílepy byly požádány, aby přispěly připadajícím obnosem.

Okresní hejtmanství v Rakovníce zrušilo dosavadní tržiště v hořejší části obce a trhy byly na neurčito odloženy.

Okresní výbor v Rakovníce se tázal na utrpěné škody suchem.

Jednalo se na projektu lokální dráhy Rakovník – Jesenice – Karlovy Vary. Obecní zastupitelstvo se staralo, aby bylo v obci nádraží a proto podalo nabídku, že by přispělo 20 000 zlatých, jestliže bude zřízeno nádraží mezi Kněževsí a Kolešovicemi.

Jednáno o zhotovení situačních plánů obce, ale marně.

Upraveny rybníky za branou tak, aby vodu udržely. Zasazeny byly krátké čepy, aby voda přebytečná odtékala vrchním korytem.

Doporučeno uděliti povolení ku provozování živnosti hostinské v domě číslo 38.

Do místní školní rady byli zvoleni Jakub Hornof, Jakub Štros, František Patrák, Josef Srb a Martin Holý. Náhradníci: Josef Patrák a František Holý.

Byla zřízena pobočná třída při čtvrté třídě a na ni byla dosazena učitelka Emilie Bertlová.

Obec prodala čtvereční sáh na stavební místo za 1,5 zlatých až 2 zlaté.

Důvěrníkem pro českou tržnici na chmel zvolen Jakub Hornof.

Rozpočet obecní na rok 1894: přímé daně činily 7 974 zlatých 65 krejcarů. Schodek 3 585 zlatých 55 krejcarů uhradil se 45 % obecní přirážkou a 6 % školní přirážkou.

Ústřední matici školské darováno 30 zlatých a Národní jednotě severočeské 30 zlatých.

1894

Okresní výbor v Rakovníce zaslal dotazník, kteří rolníci by žádali zápůjčku na zakoupení píce a semen. Jak velikou zápůjčku mohou poskytnouti a kteří rolníci jsou tak zadluženi, že by jim byla poskytnuta zemská neb státní podpora. Na základě vyplněného dotazníku zapůjčil okresní výbor 2146 zlatých 40 krejcarů k rozdělení na občany loňským suchem poškozené. Obecní zastupitelstvo odmítlo zápůjčku, protože jest nepatrná, a proto na ni nereflektuje.

V tomto roce založen byl u nás Okrašlovací spolek, jehož předsedou byl zvolen Josef Srb. Ihned vyvíjí horečnou činnost v obci. K žádosti jeho obecní zastupitelstvo dalo srovnati vlastním nákladem obecní místa u sv. Jana, za sochou sv. Václava a obecní silnici. Zavezena louže před číslem 37. Plány parků načrtl Dr. František Topka, obvodní lékař. Na dolejší části bylo vysázeno přes 350 sazenic divokých stromů a v hořejší části 250 trsů různých keřů. V obci zřízen 7. hostinec Františka Kauta, číslo popisné 88.

Ústřední matici školské přispěno 6,75 zlatých.

1895

Hned na počátku roku sestavena byla reklamační komise pro volby obecního zastupitelstva. V červnových volbách byl zvolen starostou Srb Josef, Hornof Jakub I. radním, Patrák Josef, čís. 57, II. radním, Modr František III. radním.

Výboři:

Štis Jakub

Fojtík Václav, č. 17

Stehlík Josef, č. 66

Linhart Josef, č. 36

Wachtl Ludvík, č. 80

Holý Martin, č. 111

Bušek Václav, č. 126

Patrák František, č. 122

Patrák František, č. 38

Patrák Jan, č. 65

Patrák Emanuel, č. 55

Ibl Alois, č. 93

Fojtík Václav, č. 63

Ransdorf František, č. 143

Inženýru Josefu Brzákovi v Karlíně zadáno zhotovení regulačního a situačního plánu Kněževsi za cenu 300 zlatých pod podmínkou, že budou hotovy do měsíce března 1896. Dále byl objednán nový parcelní protokol a nová katastrální mapa.

Spolku Krakovec v Rakovníce posláno 5 zlatých, spolek Vlasta obdržel 10 zlatých, Matici školské věnováno 10 zlatých.

Od 1. ledna nastoupila za lit. učitelku Marii Holou Božena Mikulášková. Po prázdninách přišel za odešlého Václava Ludvíka Josef Kaňka a od listopadu nahrazen učitelkou Annou Kuchařovou. Po industriální učitelce obdržela místo Josefina Fraňková.

V obci vypěstovalo se 1073 žoky chmele a počáteční cena za 50 kg byla 105 zl. a klesla až na 70 zl.

Zemřelo 28 mužů a 14 žen. Narodilo se 39 hochů a 36 děvčat.

Rozpočet na rok 1896: Přímé daně činily 8118 zl. 33 kr. Schodek 3896 zl. 33 kr. se uhradil 48 % obecní přirážkou a 6 % školní přirážkou.


Kronika ve formátu PDF (strany 63-66)

Pokračování

Městys

Informace o koronaviru

Kniha o Kněževsi

Mapový portál - středočeský kraj

mapový portál

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:2
DNES:275
TÝDEN:1695
CELKEM:1136357

Překlad (translations)

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Informace od nás

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Chci se zaregistrovat

Projekty
Městys Kněževes

První zmínky o obci jsou asi z 10 až 11. století – podle pověsti o kněžně Libuši, dceři Krokově a její věštbě. Když tudy projížděla kněžna a na místě, kde určila, že bude založena Kněží ves se objevila posvátná žába Rosnička. Proto se také objevuje ve znaku obce uprostřed žába. …Více

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na