Menu
Městys Kněževes
MěstysKněževes

106_kronika

Kronika městyse Kněževes

1959

Chmelnice | Výtěžnost chmelnic je stále větší a bude růst dále, protože rok od roku zakládají se nové chmelnice odrůd veliké úrodnosti a slabé chmelnice se odstraňují, protože jejich výtěžnost nebývá valná. Chmelnicím věnuje se hodně hnojiva, jak mrvy chlévské, tak umělých hnojiv. Chmelnicím věnuje se také hodně postřiků proti peronospoře, svilušce a mšicím. Pětkrát během roku se postřikují, a to pomocí malých traktůrků „holdrů“, které projíždějí v řadech chmelnic, a ještě letadlovým postřikem. Postřik provádí se i na kořenáče po jaru do otevřených záhonů.

Nové sušárny | Zařizují se nové velké sušárny a staré se modernizují, zejména střešní a vrchní ventilace se dělají. Má se tak vyhověti zásadě „Hodně vzduchu pod sušený chmel a páry z něho rychle odstranit pryč“. Poznalo se, že na sušení chmele načesaného mnoho záleží. Prodaný chmel se hodnotí na třídy, podle nich stanoví se cena a není-li průměr tříd menší než 3, vyplácí se na kupní cenu prémie a ta bývá značná a velmi ovlivní celkový čistý příjem za chmel.

Statistika | V roce 1959 bylo sklizeno 13 231 q zrnin místo předpokládaných 11 667 q, tj. o 13,5 % více. Proto lehce se plnila dodávka pro stát 4 135 q zrnin, 104,5 %. Na naturálie členů dáno 15 % sklizně, totiž 1 740 q obilí, ač strop na naturálie člena rodiny (nezaopatřeného) činil jen 4 q obilí. Krmivový fond v roce 1958 činil 4 363 q zrna, byl v roce 1959 zvýšen na 5 963 q zrna. Obilí sklízela hlavně četa s 5 kombajnéry a sklidili 360,22 ha a namlátili 11 990 q zrna. Většinu této práce provedly hlavně 3 kombajny ze zmíněných 5. Stahování a stohování slámy provádělo se novým způsobem „stahovacím ramenem“ pomocí 6 osob a 2 traktoristů a stahování slámy po kombajnech je úkol nesnadně splnitelný, vždyť v žádném jiném JZD v okol není po 1 ha tolik slámy jako v Kněževsi.

Siláž | Ač od jara do listopadu vůbec nepršelo, přece naplněny byly 2 velké silážní jámy na 8 000 q zelené hmoty, hlavně kukuřice, a přispěly tak k dobré krmivosti krav a ke značnému zvýšení dojivosti.

Brambory | Bramborů bylo všeobecně málo, ale u nás sklizeň poměrně dobrá a nejlepší na celém okrese, ačkoliv plán předpokládal na 1 ha 140 q, byl jenom 94 q.

Mechanizační středisko | V roce 1959 vytvořilo se při JZD mechanizační středisko. Družstvo přejalo a zaplatilo od Strojní traktorové stranice v Olešné veškeré stroje, zařízení a budovy. Byly to 2 pásové traktory, 6 kolových traktorů, 5 obilních kombajnů, vazače, valníky, pařící koloun a veškeré závěsné nářadí. Kromě toho má JZD 3 nákladní auta. Při mechanickém středisku byla zřízena opravářská dílna a pro ni vystavěna velká opravářská hala v čp. 24. Mechanizační středisko a zejména jeho kombajnéři se dobře osvědčili a opravářská dílna rovněž.

Dojivost | Dojivost krav vcelku byla zvýšena, tvrdí se, že to není zcela odvislé na výši a druhu krmiva, ale i na pečlivé obsluze. Pravda jeví se výrazně v péči o dojnice, třeba soudružka A. Hammerschmiedová. Mívala největší dojivost, když měla skupinu 12 krav v samostatné stáji, kde krmila i dojila. Ostatní krmičky říkávaly, že je to proto, že si tam opatřuje trochu píce mimo přidělené. Ona to popírala. V roce 1959 však pracuje ve společné stáji, kde jen dojí a dobytek čistí a ejhle, docílila ze všech dojiček nejvyšší dojivosti opět.

Odchov selat | Na péči záleží i v odchovu selat. Tak jedna družstevnice měla průměr v odchovu selat od jedné prasnice 15,5 selat, jiná 13,75 selat, další 3,3 selat.

Mzdy | Mzda u krmičů dobytka se dává podle přírůstku na váze, tak jako u dojení podle nadojeného mléka. Jsou přidělovány stejné dávky krmiv všechněm pracovníkům podle stejných kategorií a přece výsledky jsou značně rozdílné. Uvádím případ. Družstevník Tomeš na kus a den získává 65 dkg živé váhy, družstevnice Ulrichová 50 dkg, Zdeňka Veselá 50 dkg.

Výsledky hospodaření | Ještě přehled z výsledků hospodaření za celý rok: V roce 1958 bylo dodáno 382 246 l mléka na státní dodávku, v roce 1959 418 952 litrů, to je plnění na 109,59 %. V roce 1958 bylo dodáno hovězího masa 488,89 q, v roce 1959 659,42 q, to je plnění 134,80 % V roce 1958 dodáno bylo vepřového masa 464,53 q, v roce 1959 596,39 q, to je plnění 127 %. Tržby podle živé váhy v celku za rok 1958 činí 1 459 683 korun, v roce 1959 1 9190 750 korun. Veškeré tržby v živočišné výrobě za rok 1959 dosahují 21 % veškeré tržby JZD. Z toho plyne, že veškerá tržba JZD byla 9 098 800 korun.

Obrázek
Nové družstevní budovy


Zápis ve formátu PDF (315-318)

Pokračování

Městys

Informace o koronaviru

Kniha o Kněževsi

Mapový portál - středočeský kraj

mapový portál

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:2
DNES:31
TÝDEN:974
CELKEM:1114881

Překlad (translations)

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Informace od nás

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Chci se zaregistrovat

Projekty
Městys Kněževes

První zmínky o obci jsou asi z 10 až 11. století – podle pověsti o kněžně Libuši, dceři Krokově a její věštbě. Když tudy projížděla kněžna a na místě, kde určila, že bude založena Kněží ves se objevila posvátná žába Rosnička. Proto se také objevuje ve znaku obce uprostřed žába. …Více

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na