Menu
Městys Kněževes
MěstysKněževes

101_kronika

Kronika městyse Kněževes

1959

Činnost matrikáře | Současně hodnotil odbor pro vnitřní věci rady ONV v Rakovníku matrikáře a uvádí: „Matrika je vedena v důsledku pečlivosti matrikáře Josefa Haunera velmi dobře a bez závad, jak potvrzuje okresní matrikářka soudr. Chottová, která se zúčastnila prověrky.“ Kněževeskému sboru ONV v Rakovníku dal zarámované „Čestné uznání“ a matrikáře podaroval knihou s upomínkou.

Občané starší 75 let | V roce 1959 žili v Kněževsi tito občané starší 75 let:
Josef Stehlík, nar. 4. 6. 1873
Fr. Tureček, nar. 1. 4. 1873
Boh. Pichrt, nar. 18 3. 1876
Vác. Trešl, nar. 29. 9. 1877
Vác. Fojtík, nar. 26. 2. 1878
Fr. Burešová, nar. 10. 9. 1879
A. Brůhová, nar. 7. 1. 1879
Kar. Brůhová, nar. 1879
Růž. Bušková, nar. 30. 9. 1880
Lud. Štros, nar. 12. 5. 1880
Josef Fojtík, nar. 10. 2. 1870
Adolf Kreisl, nar. 24. 11 1870
Fr. Sklenka, nar. 28. 11. 1879
Mar. Kupcová, nar. 27. 8. 1879
Kar. Kindlová, nar. 17. 10. 1881
Zdeněk Franěk, 10. 6. 1881
Rudolf Franěk, nar. 18. 7. 1881
Fr. Sklenková, nar. 12. 3. 1881
Vác. Martinovec, nar. 22. 11. 1882
Mar. Sajdlová, nar. 28. 8. 1882
Růž. Perglerová, nar. 4. 1. 1883
Kar. Fojtíková, nar. 30. 10. 1883
Jindř. Klaub, nar. 17. 12. 1883
Anna Henzlová, nar. 19. 2, 1883
Julie Klaubová, nar. 28. 1. 1883
Vil. Kučerová, nar. 23. 8. 1883
Matěj Konvalinka, nar. 1. 11. 1883
Anna Patráková, nar. 7. 2. 1883
Růž. Skluzáková, nar. 8. 10. 1883
Cecilie Pernetová, nar. 11. 11. 1884
Jarosl. Patrák, nar. 23. 1 2. 1884
Lad. Štis, nar. 27. 6. 1882
Anna Haunerová, nar. 23. 8. 1882
Jan Hlaváček, nar. 20. 8. 1883
Rud. Kameník, nar. 26. 5. 1883
Marie Kameníková, nar. 7. 8. 1883
Mil. Haunerová, nar. 1. 5. 1884
Frant. Pastorová, nar. 17. 8. 1884
Ant. Pertl, nar. 1. 11. 1884
Jos. Rabas, nar. 18. 2. 1884
Anna Rabasová, 8. 9. 1884
Emilie Hölzlová, nar. 13. 10. 1884

Činnost místní organizace KSČ | Předsedou Komunistické strany Československa v roce 1959 byl Frant. Ledvinka, členy Kar. Konvalinka, Rudolf Vachtl, Jiřík, Palkosková, Ing. Jos. Černohlávek, Emil Havránek, Josef Kučera z čp. 247. Od 1. října 1959 místo Frant. Ledvinky předsedou byl Josef Kučera, když Fr. Ledvinka odešel na roční školení na předsedy jednotných zemědělských družstev. Stranický výbor scházíval se pravidelně jednou za 14 dní, v mnohých případech, když toho bylo potřeba, bývaly schůze mimořádné. Jednou měsíčně konala se schůze členská. Výborové schůze bývaly členy plně navštěvovány, členské schůze mívaly účast 60 až 70 soudruhů. V roce 1959 za kandidáty strany byli přijati Marie Pertlová, čp. 340, a Zdeněk Mráz, čp. 71. V roce 1959 členstvo komunistické strany se rozdělilo na závodní organizaci Jednotného zemědělského družstva a druhá polovina členů tvoří vesnickou organizaci. KSČ dokončovala v jarních měsících stranické školení, započaté v listopadu 1958. Členové strany zúčastnili se 1. Máje sjezdu v Rakovníku, který pořádala Národní fronta v Kněževsi. Výbor KSČ v Kněževsi obstaral k pochodu hudbu. Hráli studenti hudební školy rakovnické. Pochodující obyvatelstvo zdejší došlo po silnici k Rakovníku až na okraj obce a tam odtud se jelo do Rakovníka na vozech tažených koňmi, na nákladních autech zdejšího JZD i v autobusech. Sjezdu v Rakovníku zúčastnilo se obyvatelstvo většiny vesnice z okresu, dělníci rakovnických továren, členstvo družstev a za velké účasti posluchačů vyslechnut byl z tribuny na náměstí veřejný projev. Výbor komunistické strany staral se o dobrý chod veškerého dění v obci, o úspěchy v hospodaření JZD, o dobrý úspěch práce MNV, o hmotné a kulturní potřeby občanů místních starších i mladých a o všeobecné úspěchy a spokojenost.

Činnost MNV | MNV též v roce 1959 měl 18 členů, rada místního národního výboru byla 7členná. Tvořili ji: předseda MNV Karel Konvalinka, tajemník MNV Rudolf Vachtl, Alois Vrábík, Jar. Junek, Jos. Kučera z čp. 247, Josef Pavlovič, vedoucí bezpečnostní komise, a Frant. Chmelová. Rada MNV scházívala se pravidelně jednou za 14 dní, když však bylo potřeba, kdykoliv mimořádně. Zasedání MNV byla konána rovněž pravidelně jedenkrát za měsíc s výjimkou údobí sklizně chmele. Stálé komise, hlavně finanční, zemědělská, školská, komise sociálního zabezpečení podstatně starali se o chod celého dění v Kněževsi za pomoci komise pro výstavbu, bezpečnost, zdravotnictví a komise bytové.

Výbor žen | Výbor žen při MNV pomáhal při odměňování matek, které vychovaly více dětí, čestnými odznaky mateřství. Tak odznaky III. stupně, které udělovala rada MNV, bylo vyznamenáno v naší obci 10 žen.

SPOZ | Sbor pro občanské záležitosti věnoval velkou pozornost rodinným událostem našich spoluobčanů. Uvítal do občanského života v loňském roce 14 novorozeňat, působil při uspořádání 6 sňatků a to tak, aby snoubenci nehledali další doplnění svatebních obřadů v kostele. V rodinách zemřelých občanů pomáhal zvládnout starosti s pohřbem a zemřel-li občan bez vyznání, obstaral důstojný pohřeb. Dále věnoval pozornost přestárlým lidem a spolu s radou MNV navštívil k Novému roku 42 místních občanů, starších 75 let, poděkoval jim za celoživotní jejich pracovní úsilí a předal jim kytičku s blahopřejným listem a přál mnoho zdraví do dalšího žití.

Civilní obrana | V rámci všenárodní přípravy civilní obrany zajistil MNV školení 30 místních občanů prováděné okresním výborem Svazarmu. Doma provádělo se školení v sokolovně. Účastnilo se ho 586 občanů a z toho 501 občanů svojí pravidelnou účastí splnilo podmínky pro získání odznaku PCO I. Školení konalo se 2 týdny, 1 týden pro polovinu občanů, druhý týden pro druhou polovici zdejších lidí.

Příprava oslav | Rada MNV spolu s výborem Národní fronty konala již v 1. polovině roku přípravy důstojných oslav 15. výročí osvobození naší republiky sovětskou armádou. Při této příležitosti uzavřely některé složky Národní fronty svoje pracovní závazky. Tak Československý svaz mládež provede úklid a úpravu prostranství v sousedství čp. 171 u mostu. Myslivecká společnost vysadí 6000 lesních stromků. Škola provede úpravu sadu pionýrů, porazí 1 suchý strom v obci, vypěstuje 20 000 chmelových kořenáčů, okna školy vyzdobí květinovými zahrádkami. Jednota invalidů provede úpravu parku u pomníku padlých a Husova pomníku. JZD zřídí před svojí jídelnou okrasnou zahradu a vyzve družstevníky, kteří bydlí v provozovnách, aby provedli vnější opravy domů, v nichž bydlí, natřeli barvou okna. Potřebný materiál bude jim k tomu poskytnut.

Výzva občanům | Rovněž rada MNV vyzve občany, aby k 15. výročí upravili svoje domky a upravili nejbližší okolí svého bydlení. Organizace KSČ provede úpravu dolního parku a opravu oplocení zahrady u čp. 20. Rada MNV vynasnaží se, aby konečně získala povolení k odstranění neobydleného domku čp. 110.

Zápis ve formátu PDF (s. 305-308)

Pokračování

Městys

Informace o koronaviru

Kniha o Kněževsi

Mapový portál - středočeský kraj

mapový portál

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:1
TÝDEN:1416
CELKEM:1141095

Překlad (translations)

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Informace od nás

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Chci se zaregistrovat

Projekty
Městys Kněževes

První zmínky o obci jsou asi z 10 až 11. století – podle pověsti o kněžně Libuši, dceři Krokově a její věštbě. Když tudy projížděla kněžna a na místě, kde určila, že bude založena Kněží ves se objevila posvátná žába Rosnička. Proto se také objevuje ve znaku obce uprostřed žába. …Více

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na