Menu
Městys Kněževes
MěstysKněževes

61_kronika

Kronika městyse Kněževes


1954

Volby|Jednou z nejvážnějších událostí roku 1954 jsou volby členů nových místních národních výborů, členů okresních a krajských výborů, konané v květnu 1954.

Nový předseda MNV|V Kněževsi byl zvolen předsedou místního národního výboru soudruh Alois Vrábík.

Zvolený člen ONV|Za člena okresního národního výboru za Kněževes byl zvolen Josef Závora z čp. 233. Když byl mu doručen ustavovací dekret, tak jej nepřijal. Bude proto volen místo něho jiný.

Zvolený člen KNV|Členem krajského národního výboru za Kněževes a ještě 13 okolních obcí (Přílepy, Senomaty, Šanov, Pšovlky, Řež, Václavy, Kolešovice, Hořesedly, Veclov, Svojetín, Milostín, Janov, Pavlčín) zvolen byl Karel Konvalinka, předseda Jednotného zemědělského družstva v Kněževsi, střední rolník z čp. 301, syn Matěje Konvalinky ze Stodůlek.

Návštěva poslance|V předvolebním období byl zde na veřejné schůzi občanů svolané předsedou Národní fronty v sokolovně poslanec Václavů. Sešlo se 202 lidí, aby jej vyslechli. Mezi kněževeskými byli i občané z okolí. Po přednášce se diskutovalo, diskuze byla bohatá. Poslanec Václavů všechny otázky k uspokojení všech zodpověděl.

Divadelní představení|Dne 8. května 1954 sehrál v Kněževsi za vedení místní osvětové komise divadelní odbor z Velostadionu z Rakovníka „Skandál v obrazárně“ za plně vyprodané sokolovny.

Volby|Volby konaly se v neděli 16. 5. 1954. Volební komise pro jednotlivé volební obvody ustanoveny byly 17. 3. 1954. Volebních obvodů v Kněževsi bylo 10. Voličů celkem 781, na voličský průkaz volilo dále 60 občanů. Účast na volbě byla takřka stoprocentní.

Kandidáti|Kandidáti jednotlivých obvodů byli:

Obvod 1: Kandidát s. Rud. Vachtl obdržel 58 hlasů pro, 16 proti, obvod měl 74 voličů, všichni se dostavili k volbě.

Obvod 2: Kandidát Josef Patrák obdržel 65 hlasů pro, 14 proti, obvod měl 81 voličů, dva se k volbě nedostavili.

Obvod 3: Kandidát Josef Pavlovič obdržel 55 hlasů, 21 proti, obvod měl 76 voličů, všichni se dostavili k volbě.

Obvod 4: Kandidát Alois Vrábík obdržel 67 hlasů pro, 6 proti, obvod měl 73 voličů, všichni se dostavili k volbě.

Obvod 5: Kandidát Jiřík František obdržel 33 hlasů pro, 43 proti, obvod měl 81 voličů, 5 se jich nedostavilo k volbě, nebyl zvolen.

Obvod 6: Kandidátka Marie Dondová obdržela 67 hlasů pro, 16 proti, obvod měl 86 voličů, k volbě nedostavili se 3 voliči.

Obvod 7: Kandidát Josef Kučera obdržel 67 hlasů pro, 13 proti, obvod měl 80 voličů, všichni se dostavili k volbě.

Obvod 8: Kandidátka Zdeňka Třísková obdržela 46 hlasů pro, 30 proti, obvod měl 77 voličů, 1 volič nedostavil se k volbě.

Obvod 9: Kandidát Zdeněk Růžička obdržel 60 hlasů pro, 18 proti, obvod měl 78 voličů, všichni se dostavili k volbě.

Obvod 10: Kandidátka Alena Amlerová obdržela 55 hlasů pro, 21 proti, obvod měl 76 voličů, všichni se dostavili k volbě.

Za Františka Jiříka, který ve volbě neprošel, volen byl v obvodě pátém František Louda. Obdržel 71 hlasů pro, 1 proti, k volbě se nedostavilo 9 voličů.

Atmosféra voleb|Volby prošly v klidu a za dobré nálady.

První schůze MNV po volbách|Na prvé veřejé slavnostní schůzi místního národního výboru, konané 3. 6. 1954 za přítomnosti 110 občanů zvolena byla rada místního národního výboru. V Kněževsi podle nového zákona je pětičlenná. Zvoleni byli: Alois Vrábík jako předseda, Rudolf Vachtl jako tajemník MNV, Marie Dondová jako vedoucí komise bytové a sociální, Josef Patrák jako vedoucí zemědělské komise, Josef Pavlovič jako vedoucí bezpečnostní komise.

Předsedové komisí|Předsedy komisí vůbec jsou: Jos. Patrák (zemědělská), Zdeněk Růžička (školská), Zdeňka Třísková (obchod a zásoby), Josef Kučera (výstavba), Frant. Louda (finanční), Alena Amlerová (zdravotní), Marie Dondová (bytová a sociální), Josef Pavlovič (bezpečnostní).

Alois Vrábík|Alois Vrábík, předseda místního národního výboru, pochází z Kněževsi z dělnické rodiny, zaměstnán je jako tesař u Stavotechny, je ženat, má 4 děti, manželka je členkou JZD, má domek čp. 348, otec jeho byl sympatický pomocník při výkupu chmele.

Rudolf Vachtl|Rudolf Vachtl, tajemník MNV, pochází z Přílep, jeho otec pracuje dosud jako kameník v pískovcovém lomu v Přílepích, vyučil se v Praze prodavačství v obchodě, později pracoval jako dělník na dráze ČSD, za války byl poslán na práci do Německa, a to do Řezna, odkud byl přemístěn do Schwandorfu, je svobodný.

Josef Patrák|Josef Patrák pochází z Kněževsi čp. 210 z malozemědělské rodiny, svoje hospodářství o výměře 3 ha půdy předal o JZD a sám jako družstevník pracuje v JZD, je svobodný. Jeho děd Jakub Kučera býval starostou v Kněževsi a měl značné zásluhy o úpravu Hájevského potoka, kterýž předtím za povodní způsoboval velké škody na okolních polích a chmelnicích.

Josef Pavlovič|Josef Pavlovič pochází z Božtěšic, okres Klatovy, pracuje jako zaměstnanec ČSD, jeho manželka pracuje v JZD v Kněževsi, mají domek čp. 127. Je ženat a má 1 dceru.

Marie Dondová|Marie Dondová pochází z Kněževsi. Její matka pracovala v Kněževsi jako zemědělská dělnice a vystavěla si domek čp. 314. Sama je členkou JZD, pracuje v rostlinné výrobě. Její muž je řezník a pracuje v rakovnických jatkách. Má 1 syna.

Alena Amlerová|Alena Amlerová pochází z Kněževsi z rodiny středního rolníka, pracuje jako elektromontérka, je svobodná.

Zdeňka Třísková|Zdeňka Třísková je vdaná, má 2 dospělé dcery, pracuje v JZD jako členka, pochází z Kněževsi, mají domek čp. 147, muž je zaměstnancem ČSD.

Josef Kučera|Josef Kučera pochází z Kněževsi, má domek čp. 162 zde, pracoval původně jako zedník, pak cestář, nyní je cestmistr, je ženatý, má 2 dcery.

Zdeněk Růžička|Zdeněk Růžička má domek čp. 267, pochází z Chrášťan z malozemědělské rodiny, dříve pracoval jako zedník, nyní je úkolář velkého podniku Komunální podnik – stavby v Rakovníku, je ženat, má 2 synky.

František Louda|František Louda pochází z Motyčína u Kladna, je zaměstnán jako úředník finančního odboru v Rakovníku, dříve býval vrchním inspektorem finanční stráže, je ženat, má 2 děti.

Členové komisí|Jednotlivé komise mají tyto členy:

Zemědělská: Jos. Patrák, čp. 210, Havránek Emil, Fojtík Rudolf, Klaub Emil, Jiřík Frant., Václavík Josef, Vaňková Anna (č. 67), Šíma Josef, Korf Rudolf.

Finanční: Procházková Milada, Kácha Antonín, Šindler Václav, Kuklík Karel, Hauner Josef (č. 268), Englický Václav, Šálová Mil., Beran Milan.

Školská: Růžička Zdeněk, Patrák Antonín, Hocký Václav, Navrátilová Anna, Králička Josef, Růžičková Anna (čp. 267), Ledvinková Anna, Fojtíková Františka, Trčková Anna, Kühnel Josef.

Zdravotní: Bíža Vladimír, Pešoutová Štěpánka, Třešňáková Marie, Ledvinková Helena, Pichrt Václav, Brabec Václav (č. 143), Poláková Milada, Janoušková Jitka, Kindlová Mar. (č. 31).

Pro výstavbu: Kučera Josef (č. 162), Frýbert Václav, Buše Adolf, Brabec Frant. (č. 54), Patrovský Josef, Měkuta Jan, Balašová Anna, Martínek Václav, Hejda Jaroslav, Nágl Josef.

Pro obchod: Třísková Zdeňka, Fišer Václav, Heinzová Blažena, Staňková Marie, Tůmová Anežka, Rolcová Bohumila, Tůma Rudolf, Poništová Cecilie, Horáková Julie, Štrossová Anna.

Sociální a bytová: Dondová Marie, Kulovaná Frant., Balaš Václav, Hejda Václav, Brůha Václav, Kaut Jiří, Rokr Josef, Brabec Čestmír, Votýpková Zdeňka.

Bezpečnostní: Pavlovič Josef, Kučera Josef (č. 247), Tříska Frant., Navrátil Antonín, Panoška Vojtěch, Brož Karel, Chmel Josef, Brůha jiří, Koutecká Marie (205), Zástěrová Zdeňka.

Zápis ve formátu PDF (s. 203-206)

Pokračování

Městys

Informace o koronaviru

Kniha o Kněževsi

Mapový portál - středočeský kraj

mapový portál

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:3
DNES:274
TÝDEN:1694
CELKEM:1136356

Překlad (translations)

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Informace od nás

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Chci se zaregistrovat

Projekty
Městys Kněževes

První zmínky o obci jsou asi z 10 až 11. století – podle pověsti o kněžně Libuši, dceři Krokově a její věštbě. Když tudy projížděla kněžna a na místě, kde určila, že bude založena Kněží ves se objevila posvátná žába Rosnička. Proto se také objevuje ve znaku obce uprostřed žába. …Více

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na