Menu
Městys Kněževes
MěstysKněževes

57_kronika

Kronika městyse Kněževes


1952

Vracení pozemků | Petr Kaut čp. 88 a Václav Ransdorf čp. 96 žádají o vrácení svých pozemků, které dali do JZD v tom případě, že jim nebude ponechán celý ha polí a 15 a chmelnice. Později se k nim připojili Rud. Fojtík, čp. 307, a Ludvík Fojtík, čp. 141.

Evidence chmelnic | Jednotné zemědělské družstvo zavádí na pokyn chmelařské organizace v Žatci evidenci chmelnic. Všechny chmelnice budou očíslovány a označeny železnými destičkami s čísly.

Vystěhování sedláků | V říjnu 1952 vystěhováni byli někteří sedláci jako kulaci, kteří podle rozhodnutí soudu pro různé delikty byli odsouzeni, byl jim zakázán pobyt v Kněževsi, byli přesídleni na státní statky a jmění jejich bylo zkonfiskováno. Jsou to: Jos. Amler, čp. 67, Frant. Stehlík, čp. 80, Antonín Stehlík, čp. 66, Václav Stehlík, čp. 35, Josef Hocký, čp. 46, Svatopluk Štis, č. 79, Jos. Jelínek, čp. 77, Ludvík Černý, čp. 76, Josef Patrák, čp. 8, a Josef Bureš, čp. 81.

Komise MNV | Práci místního národního výboru pomáhají komise, jako zemědělská, finanční, kulturní, zásobovací, stavební. Zejména zemědělská a zásobovací komise mají plno práce.

Nespokojenost mezi družstevníky | V rodinách družstevníků velké rozmrzení vyvolalo vydání nových šatenek a mydlenek s menším počtem bodů pro družstevníky než pro ostatní občany. Nebo předtím došlo k rozladění v rodinách družstevníků, když celým družstevním rodinám nebyly vydány potravinové lístky, když z nich třeba jen jeden byl členem družstva a ostatní členové rodiny pracovali jinde, kupř. v továrně v Rakovníku nebo u ČSD apod. Potravinové lístky neměly se vydávati ani těm rodinám, kde bývalý samostatný zemědělec zanechal zde pozemky a šel pracovati mimo Kněževes. Ti, kterých se to týkalo, rovněž nesouhlasili.

Povolení | V roce 1952 místní národní výbor vydává sám povolení k zabiječkám prasat a ti, kteří nemají splněny předepsané dodávky, nemají nárok na povolení a nebývají spokojeni.

Rezignace předsedy MNV | Osmého dubna 1952 podal rezignaci jako předseda místního národního výboru dosavadní předseda Josef Hauner. Říká, že je mu 65 let, že má mnoho práce jako ředitel školy, a funkci předsedy koná již sedmý rok. Akční výbor děkuje mu za veškerou práci konanou tak dlouho ve prospěch celé veřejnosti, zejména pak za jeho zásluhy na zavádění socializace v zemědělské výrobě v Kněževsi. KSČ přijala jeho rezignaci s návrhem, aby zůstal členem rady místního národního výboru jako finanční referent. Předsedou MNV byl zvolan s. Frant. Brabec, dosavadní předseda KSČ. Ten děkuje odstupujícímu předsedovi za dlouhé konání tak zodpovědné funkce a dodává, že doufá, že svými zkušenostmi bude mu nápomocen.

Traktorová stanice | Práce místní traktorové stanice není taková, jak by si bylo přáti a jak by se potřebovalo, což se vysvětluje tím, že STS nemá dosud dostatek strojů a závěsného nářadí. Počasí v r. 1951 na podzim bylo příznivé a přece pro špatnou organizaci práce se nedooralo. Oralo se až na jaře a proto sklizeň byla slabší, než mohla býti, obilí na podzim v r. 1951 nevzešlo pro neobyčejné sucho, zjara však po vláze dohánělo na vzrůstu a přece sklizeň byla slušná. Pšenice dala po 1 ha 25 q, žito 24 q, ječmen 20,5 q, oves 20 q, cukrovka 250 q, řepka 20 q.

Brigádníci | Na jaře, v době žní a chmelů potřebovala se výpomoc pracovních brigád. Rok 1952 byl jasný, teplý, bez deštů, kromě několika deštů o bouřkách. Ve žních se sekalo kombajny a něco samovazy. V době chmelů bylo krásné počasí, přece však česáči chmele byli překvapeni 3 bouřkami. Studenti, ač promoklí, ještě za deště přicházeli z chmelnice v řadách se zpěvem, a když se převlékli a déšť ustal, opět v řadách, opět za zpěvu odcházeli na chmelnice.

Divadlo | Do Kněževsi zajíždí Oblastní divadlo ze Slaného, dává představení pro Kněževes a okolní obce. Oblastní divadlo žádá za jedno představení obyčejně více než 5000 Kčs, to je ovšem částka velká a na vstupném se těžce shání. Když však místní národní výbor připraví návštěvu i z okolních obcí tak, že dává rozprodávati vstupenky v Přílepích, v Chrášťanech, ve Veclově a v Hořesedlích, bývá příjem i více než 6000 Kčs.

Biograf | V biografu je návštěva poměrně slabá. MNV doporučuje biograf, ale přece nedociluje se většího zlepšení. Příčina je i v tom, že bývalá hojná návštěva z okolních obcí odpadla, a to ponejvíce proto, že ve škole v Chrášťanech a v Přílepích promítají často pomocí úzkého filmu.

První máj | První máj oslaven byl okázale, okna ozdobena, zejména ve škole praporečky a obrázky k 1. máji, průvodu do Rakovníka se zúčastnilo i žactvo se svými učiteli.

Kulturní dění | Práce MAV (?) letos je slabá. V Měsicí československo-sovětského přátelství podle bohatého programu jsou hojné akce, jako přednášky, estrády, zábavní večery, filmy, taneční veselice. Právě tak je tomu v sezoně chmelové.

Život ve škole | Dne 14. a 15. června škola uspořádala sokolský den na prostranství za sokolovnou, kterýž měl dobrý úspěch a značnou návštěvu dospělých. Na Velikonoce si žáci sami umyli školu, třídy i chodby a dívky okna. Zvykají tak kolektivní manuelní práci, kromě toho pracují občas na polích družstva za vedení učitelů. Na škole letos provádějí opět závěrečné zkoušky, jsou přístupny veřejnosti a ukazují dobrou práci školy, dobrý prospěch žáků a dokončují usměrnění do budoucího povolání.

Žákovské knížky | Ve škole jsou zavedeny žákovské knížky. Žákovská knížka je zrcadlem každého žáka. Rodiče ji týdně prohlížejí a podpisují. Učitelé je bedlivě střeží.

Noví pionýři | Skupina pionýrů získává 32 nových členů, jimž se na slavnosti pionýrské předávají pionýrské šátky. Pionýři často vystupují jako pěvecký kroužek za doprovodu harmoniky, vystupují v kulturních vložkách na schůzích a slavnostech. Tak slavnostně vystoupili při zahájení školního roku 9. 9. 1952 a na slavnosti výročí Velké říjnové revoluce.

Zápis ve formátu PDF

Pokračování

Městys

Informace o koronaviru

Kniha o Kněževsi

Mapový portál - středočeský kraj

mapový portál

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:3
DNES:246
TÝDEN:837
CELKEM:1128822

Překlad (translations)

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Informace od nás

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Chci se zaregistrovat

Projekty
Městys Kněževes

První zmínky o obci jsou asi z 10 až 11. století – podle pověsti o kněžně Libuši, dceři Krokově a její věštbě. Když tudy projížděla kněžna a na místě, kde určila, že bude založena Kněží ves se objevila posvátná žába Rosnička. Proto se také objevuje ve znaku obce uprostřed žába. …Více

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na