Menu
Městys Kněževes
MěstysKněževes

56_kronika

Kronika městyse Kněževes


1951

Dívčí štafeta | Třetího listopadu 1951 prošla Kněževsí dívčí štafeta. Té se zúčastnili žáci i dospělí. Státní štafeta šla po státní silnici. Té zúčastnila se jen škola.

Harmonika pro pěvecký kroužek | Protože pěvecký kroužek dobře si vede, zakoupena mu byla harmonika za 11 750 Kčs.

Delegace kolchozníků | V létě 1951 přijela do Kněževsi delegace sovětských kolchozníků, prohlédli si zařízení celého družstva a odpoledne besedovali s našimi družstevníky o výsledcích hospodaření sovětských kolchozníků. Jeden předseda kolchozu nám vyprávěl o velké sklizni bavlny a o tom, jak velké sklizně docilují. Předsedkyně sovchozu o výměře 900 ha říkala, že mají 80 dojnic jenom, což se nám zdálo málo. Vyprávěla, jak jejich krávy mnoho mléka nadojí, ale ukázala, že také jsou velmi vydatně krmeny, že jsou krmeny 4krát denně a vyjmenovala, kolik dostanou sena, šrotů, otrub, bramborů a jiného ještě. Pozoruhodné je, že dávky jsou opravdu velké, kupř. bramborů dostává dojnice denně 40 kg. Uznáváme, že potom mohou skutečně dávat mléka mnoho.

Výtah na uhlí | Ve škole zřizuje se výtah na uhlí, aby školník nemusil donášeti uhlí v putnách na zádech z velkého školního sklepa po 50 schodech. Výtah se zřizuje uprostřed budovy, aby obsluha kamen byla pohodlná. Výtah zastavuje v přízemí a v 1. poschodí. I roznášení vody od pumpy po celé škole bylo obtížné, odnášení vody z umývadel rovněž. Proto zhotoven byl i vodovod, opět uprostřed chodeb v 1. poschodí a v přízemí s kohouty na chodbách a ve 2 učebnách. Oboje zhotovil Josef Černý, čp. 165.

Nové háječky | V roce 1950 (?) vysázeny byly háječky: u travní cesty ve výměře asi 10 arů, blíže státní sinice vedle železniční trati asi 20 arů, v rokli za obcí podél silnice asi 20 arů. Nasázeny byly většinou smrčky, také však jilmy, modříny a borovičky.

1952

KSČ v Kněževsi | Předsedou Komunistické strany Československa je soudruh František Brabec z čp. 54. Členy výboru komunistické strany jsou Frant. Brabec, Adolf Pelc, Voj. Panoška, E. Havránek, Zdeněk Rolc, Ledvinková Helena, Pikeš Voj., Brůha Vác., Konvalinka Karel, Šrámková Anna, Navrátilová Anna a Ransdorfová Bož. Strana má 214 členů, je rozdělena na 2 dílčí organizace, loňského roku dělila se na 4 dílčí organizace, mají svoje výbory, celou organizaci řídí hlavní výbor. Výbor strany pečuje o chod a zdar všech organizací v obci, zejména o hospodářský a politický úspěch JZD, o činnost místního národního výboru, již pečlivě sleduje, rovněž tak i o činnost Čs. svazu mládeže, Sokola, Osvětové besedy, školy a ostatních.

Vliv KSČ | Aby působnost komunistické strany byla přesně usměrněna, strana svoji práci na celý rok plánovala.  Rozdělila si plány na každé čtvrtletí a pak podrobněji až na týdny si stanovila i program jednotlivých týdenních výborových schůzí. V programech je zahrnuta péče o všechen život místních korporací. Členské schůze strany konají se jednou za měsíc. Data schůzí jak výborových, tak členských jsou přesně předem stanovena. Strana se stará i o to, aby plány si udělal i místní národní výbor, jednotné zemědělské družstvo, ČSM aj. Také škola podrobně svoji práci se žactvem plánuje a to jak uvnitř školy, tak i mimo ni. Výbor místního národního výboru se schází jednou týdně, členská schůze jednou za dva měsíce. Výborové schůze jsou přesně dodržovány.

Plánování práce | Plánování práce je významné a důležité pro dobré výsledky socialistického tvoření. Zejména jednotné zemědělské družstvo jako velmi důležitý sektor socialistického hospodářství bez podrobného plánování je zcela nemožné. Plánuje se pořadí jednotlivých prací, potřebné množství pracovních sil, práce strojů, doba setby, doba sklizně, orby, potřeba brigád atd. Škola si rozdělila svoji práci až na hodiny, počínaje celoročním plánem, naplánovala si i sběry, práci v zahradě, na mičurinském poli i na úpravě okolí školy. Na školní rok 1951-52 naplánovala si k poctě 35. výročí Velké říjnové revoluce tyto závazky: Sebere 3 q červeného usušeného chmele, 25 q starého papíru, 4 q starého textilu, 30 q starého železa, 5 q kostí, 50 kg sušeného lipového květu, 80 kg usušených pecek, 50 kg makovic, 5 kg heřmánku, 4 q bezinek, vypěstování 4000 kořenových chmelových sazenic.

Výroční schůze družstevníků | V roce 1952 konala se výroční schůze JZD 27. ledna. Schůze byla schůzí pracovní, měla však ráz slavnostní. V úvodu schůze vystoupila skupina pionýrů zdejší školy řízená učitelem Antonínem Patrákem asi 23členná a za doprovodu harmoniky, na niž hrála jedna ze spolužaček, buď Věra Hubáčková, nebo Libuše Fraňková, a zazpívali několik písní.

Výsledky hospodaření | Podává se přehled práce JZD za celý rok, ukazuje se na dobrou práci i na nedostatky ve výrobě jak rostlinné, tak živočišné. Celé družstvo je rozděleno na 4 úseky. Přehledně příjem družstva z roku 1951 ukazuje celkový příjem 18 770 189,90 Kčs, výdej 10 412 398,60 Kčs. Předsedou byl jednomyslně zvolen opět s. Karel Konvalinka. Ze zprávy výroční schůze je patrno, že družstvo s úspěchem poprašovalo proti mandelince bramborové lány bramborů letecky, že ve stájích vypukla slintavka a kulhavka paznechtníků. Ta však na zvěrolékařský zárok za použití ochranných očkovacíh prostředků měla průběh mírný a nezpůsobila velké škody. Jen dodávka mléka značně utrpěla, protože krávy málo dojily a mléko se musilo zkonzumovati vepřovým dobytkem a nebylo možno dodávati je několik týdnů mlékárně.

Zrušení chovu ovcí | Družstvo mělo 65 ovcí, ale chovu jich se vzdalo, protože tu nejsou pro ně vhodné pastviny a prodalo je do Sýkořice, kde jsou neobdělavatelné stráně a dobré pastviny.

Vyloučení členů | Ze svých členů vyloučilo jednotné zemědělské družstvo dosavadní členy: Josefa Amlera čp. 67, Jos. Hockého čp. 46, Josefa Jelínka čp. 76 a Josefa Bureše čp. 81 jako vesnické boháče, živel nehodící se do družstva.

Zápis ve formátu PDF

Pokračování

Městys

Informace o koronaviru

Kniha o Kněževsi

Mapový portál - středočeský kraj

mapový portál

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:4
DNES:20
TÝDEN:1435
CELKEM:1141114

Překlad (translations)

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Informace od nás

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Chci se zaregistrovat

Projekty
Městys Kněževes

První zmínky o obci jsou asi z 10 až 11. století – podle pověsti o kněžně Libuši, dceři Krokově a její věštbě. Když tudy projížděla kněžna a na místě, kde určila, že bude založena Kněží ves se objevila posvátná žába Rosnička. Proto se také objevuje ve znaku obce uprostřed žába. …Více

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na