Menu
Městys Kněževes
MěstysKněževes

31_kronika

Kronika městyse Kněževes


1938

Návštěva kardinála | Dne 10. května t. r. konalo se v naší obci svaté biřmování za účasti jeho Eminence kardinála K. Kašpara, arcibiskupa pražského.

Proslov starosty | Byl uvítán městskou radou v čele se starostou obce p. J. Vrábíkem, který jej přivítal touto řečí:

Vaše Eminence, nejdůstojnější pane kardinále, jest mi nesmírnou ctí a velikým potěšením přivítati Vás na půdě naší obce. Vítám Vás jako duchovního vůdce, nejvyššího pastýře všech věřících v hranicích naší svobodné republiky.

Nejen všichni věřící církve římsko-katolické, ale celý národ hledí k Vám s neskonalou úctou a svrchovaně uznává Vaši vynikající duševní rozvahu a děkuje prozřetelnosti Boží, že na místo tak důležité postavila Vás, Vaše Eminence, jenž svými osobními ctnostmi a dokonalou předchozí přípravou za pomoci milosti Boží byl jste k úřadu svému předurčen. Uznáváme všichni bez rozdílu Vaši jasnou prozíravost, s kterou provádíte úskalími tohoto života duše Vám k ochraně svěřené, a budeme prositi Boha, aby i nadále milostí svou Vás v díle Vašem, na cestách často trnitých, doprovázel. Veškeré zdejší občanstvo vítá ve Vás, Vaše Eminence, svého nejvzácnějšího hosta, a já jménem všeho občanstva prosím, abyste zdejší farnosti prokázal vždy i napříště svou vzácnou přízeň.

Biřmování | Biřmování se zúčastnilo asi 200 dětí a mladistvých. Do obce se sjelo mnoho občanstva z okolí. Pan starosta se zúčastnil hostiny s panem kardinálem, k níž byl pozván.


Podpis kardinála
Podpis kardinála v kronice městyse
 

Plesy | Tento rok začal v míru a pokoji jako léta jiná. V masopustě byly pořádány plesy jako jindy. Byly plesy: hasičský, sokolský, agrární, živnostenský a nakonec masopustu maškarní merenda pořádaná Sokolem.

Ochotnická jednota Tyl | Rovněž bylo uspořádáno několik ochotnických divadelních představení. Založena zde byla nová Jednota divadelních ochotníků Tyl na ustavující valné hromadě v hostinci u Posledníků dne 6. února. Večer bylo sehráno slavnostní představení Paličova dcera od J. K. Tyla. Před začátkem hry ujal se slova předseda rakovnického spolku Tyl p. Podolka. V přednášce uvedl zásluhy ochotnických divadel v dobách probuzeneckých až na naše časy a podotkl, že nově ustavená divadelní ochotnická jednota Tyl v Kněževsi navazuje na divadelní dlouholetou činnost dřívějších místních ochotníků. Poukázal pak na zásluhy o ochotnické divadlo některých občanů, zejména Dr. Fr. Topky, dlouholetého režiséra a ředitele místních ochotníků, a Jindřicha Junka, který účinkoval zde již od r. 1904 v neméně než padesáti představeních, většinou v hlavních rolích. Na základě těchto zásluh byl zvolen I. čestným členem místní ochotnické divadelní jednoty Tyl. Předsedou Tyla zvolen p. Václav Hocký, režisérem Jan Blažek.

Tělocvičná akademie | Tělocvičná jednota Sokol uspořádala 6. 3. tělocvičnou akademii a v červenci desátého se zúčastnilo několik členů a členek X. všesokolského sletu v Praze.

Obecní strážník | Jedenatřicátého března se vzdal služby dosavadní obecní strážník Frant. Hořejš a na jeho místo zvolen místní rodák Jiří Fojtík.

Očkování | V dubnu se vyskytlo na Chebsku (?) několik případů černých neštovic, proto bylo nařízeno očkování všech občanů přicházejících ve styk s obecenstvem. Očkoval Dr. Ferd. Janoušek.

Odvod | Osmadvacátého dubna konaly se jarní odvody k vojsku. Od nás bylo odvedeno 14 mladých mužů.

Staročeské máje | Patnáctého května pořádalo místní Sdružení republikánského dorostu na oslavu devadesátiletého výročí zrušení roboty celodenní slavnost „Staročeské máje“. Po obci táhl dlouhý průvod se selskou jízdou v krojích a několika alegorickými vozy do parku, kde se slavnost odbývala.

Mobilizace | Dvacátého sedmého května byla obec překvapena náhlým povoláním některých záložníků k vojenské službě. Také 11 párů koní musila obec vyslati do Rakovníka k vojenským účelům. Celkem bylo povoláno 40 mužů. Přirozeně vyvolala tato náhlá mobilizace veliký rozruch v obci, zejména v rodinách, jejichž členové musili narukovati. Po nějaké době vrátili se všichni povolaní domů. Rozrušení se pomalu uklidnilo, ale to již osud připravoval nové překvapení.

Kampelička |Zatím život v obci běžel dál klidně ve svých vyjetých kolejích. Dvacátého čtvrtého července pořádal místní záloženský spolek Kampelička slavnostní otevření vlastní nové budovy. Dopoledne byla v sokolovně slavnostní valná hromada, odpoledne byl velký koncert úplné Lounské kapely v sadech Dra. Topky. Zemřelým pracovníkům Kampeličky byly položeny na hrob v ten den kytice.

Obecní volby | Tento rok konaly se také volby do obecního zastupitelstva. Kandidovalo těchto sedm politických stran:

č. 1 Odborová jednota republikánských zaměstnanců
č. 2 Republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu
č. 3 Domovina domkářů a malorolníků
č. 4 Československá komunistická strana (sekce komunistické internacionály)
č. 5 Československá živnostensko-obchodní strana středostavovská
č. 6 Československá strana národně socialistická
(předseda  - senátor Václav Klofáč)
č. 7 Československá sociálně demokratická strana dělnictva

Výsledek voleb | Ve volbách, které prošly hladce a pokojně, byli zvoleni následující občané: Josef Vrábík starostou, Adolf Tůma I. náměstkem, Jan Švihla II. náměstkem.

Dále: Fr. Stehlík, Jos. Rudolf, Jar. Krejza, Alois Tvrz, Ant. Pertl, Petr Kaut, Jos. Cédl, Jos. Nágl, Jaroslav Ransdorf, Václav Hocký, Rudolf Krejza, Alois Brůha, František Česal, Václav Vašek, Ludvík Panoška, Josef Václavík, Václav Sajdl, Josef Tůma, Josef Vlk, Ludvík Štros, Jaroslav Patrák a Ludvík Bára.

Nepokoje v pohraničí | A zatímco takto pokojně probíhal život a práce v obci, vyvstávala na severu naší vlasti černá mračna, hrozící bouří. Němci, obývající severní část Čech, počali se bouřiti proti našemu státu, jsouce podporováni mravně i hmotně z německé říše. Volali po spojení s Německem, po „svém“ führerovi Hitlerovi. „My chceme heim“, volali všude, kde byli ve většině v severních městech a obcích. Vyvolávali stálé výtržnosti a pronásledovali tam usazené Čechy.

Stanné právo | Třináctého září bylo vyhlášeno stanné právo v několika pohraničních okresech; již večer a v noci téhož dne projížděly Kněževsí vojenské tanky, obrněná auta a jiná motorová vozidla. Také po státní silnici „Za Vrchy“ jelo veliké množství. Všechny směřovaly na sever do ohrožených míst, ku hranicím.

Mobilizace | Čtrnáctého září pak vyhlášena částečná mobilizace. Od nás narukovalo přes 80 záložníků. Den nato bylo odvedeno do Rakovníka 15 párů koní. Týž den připochodovalo do Kněževsi první vojsko a zde se ubytovalo.


Kronika ve formátu PDF (strany 135 - 138)

Pokračování

Městys

Informace o koronaviru

Kniha o Kněževsi

Mapový portál - středočeský kraj

mapový portál

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:4
DNES:235
TÝDEN:826
CELKEM:1128811

Překlad (translations)

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Informace od nás

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Chci se zaregistrovat

Projekty
Městys Kněževes

První zmínky o obci jsou asi z 10 až 11. století – podle pověsti o kněžně Libuši, dceři Krokově a její věštbě. Když tudy projížděla kněžna a na místě, kde určila, že bude založena Kněží ves se objevila posvátná žába Rosnička. Proto se také objevuje ve znaku obce uprostřed žába. …Více

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na