Menu
Městys Kněževes
MěstysKněževes

21_kronika


Kronika městyse Kněževes

1921

V r. 1921 provádí se sčítání lidu, jehož výsledek v Kněževsi takto se jeví: Všech obyvatel 1775, z nich 1771 Čechů, 3 Němci, 1 Rus. Mužů 835, žen 940. Z těch dle náboženského vyznání: řím. katolíků 656, československých 729, českobratrských 10, pravosl. 1, bez vyznání 379. Žactva na škole obecné: 87 kat., 92 českosl., 46 bez vyznání. Na měšťanské: 44 kat., 73 českosl., 2 českobr., 31 bez vyznání.

Legionáři, kněževeští příslušníci, vraceli se jeden po druhém, některý dříve, jiný později. Aby jména jejich nevymizela, vkládáme je v obecní kroniku. Jsou to: Václav Fojtík, Bohusl. Chmel, Josef Kučera, Stanisl. Kučera, Rudolf Kunc, Jarosl. Nachtigal, Václav Pastor, Josef Perk, Josef Rudolf, Josef Šídlo, Josef Tůma.

V r. 1921 vystavělo se čís. 285, 286, 287.

Dne 23. srpna 1921 vyhořelo čp. 3, starý domeček, nový již nestavěn, neboť tamtudy projektována jest nová ulice, totiž mezi čp. 144 a 159.

Cena chmele nečekaně vzrostla, dosáhla 7000 K za 50 kg. Nadšení mezi chmelaři! Sklidilo se 1198 balíků chmele.

1922

Že žen v Kněževsi při sčítání v r. 1921 bylo o 105 více, vysvětlí nám pomník padlých, postavený r. 1922 v parku před statkem čp. 79 za obnos 22 000 K. Na místě tom stávala předtím socha sv. Jana. V základním kameni pomníku padlých jest vytesána prostora, ve které uložena je pamětní listina se jmény padlých. Ten kámen leží v základech. Památník ten uhrazen výtěžkem sbírky dům od domu a výnosem slavnosti „Odhalení pomníku“.  Na pomníku padlých (též v pamětní listině v základech) čteme následující jména padlých anebo následkem válečných útrap zemřelých, jichž je celkem 62:

Nedvěd Jos. (leg.), Krumpas Vojt., Ulrych Ad., Koutecký Rud., Urban Rud., Tourek Lad., Švarc Jos., Franěk Frant., Srp Josef, Závora Frant., Perk Emil, Prošek Josef, Kameník Emil, Bušek Josef, Štechmüller Frant., Panuška Ant., Gregor Jarosl., Bazika Jos., Urban Václ., Šnobl Frant., Rybáček Alb., Fojtík Frant., Fojtík Josef, Šindler Ludv., Folber Rud., Kučera Václ., Wachtl Jiří, Fojtík Václ., Fojtík Jos. Brabec Jarosl., Hlaváček Rud. Na straně jižní: Verner Václ. (leg.), Brabec Rud., Němeček Jarosl., Patrák Karel, Patrák Frant., Rýgl Frant., Šíma Frant. (učit.), Šilhánek Joh. (úř.) Šilhánek Ludl., Konopásek Václ., Klaub Konrád, Štis Josef, Pergler Václ., Pracný Jos., Stehlík Jos., Němeček Jos., Černý Eman., Kler Al., Kreissel Jarosl., Slivoň Rud., Švácha Zikm., Gephart Frant., Patrák Jos., Sloup Václ., Sklenka Jos., Englický Boh., Kameník Karel, Brabec Rud., Tůma Václ., Cédl Jos., Amler Rud.

Pomník padlých
Pomník padlých
 

Roku 1922 staví se ještě Tělocvičnou jednotou „Sokol“ v Kněževsi sokolovna za starosty, místního lékaře MUDr. Frant. Topky. Stavba ponejvíce hrazena členstvem a místním občanstvem. Jen ministerstvo zdravotnictví přispělo menším peněžním darem. Stavba byla nákladná (640 000 K) a aby značný nedoplatek byl uhrazen, zařízen byl v sokolovně biograf, k čemuž dáno bylo povolení dne 23. února 1922. Základní kámen položen nebyl.

Stavba sokolovny
Stavba sokolovny.

Stavba sokolovny
Stavba sokolovny.

Sokolovna
Sokolovna po dokončení.
 

Jak loňského roku byli Kněževeští se chmelem šťastni, tak letos ceny strašně klesly (ze 7 000 K na 400 K) a nastala mezi pěstiteli panika. Většina chmele se vyprodala za 400 K; sklidilo se 1788 balíků chmele.

V r. 1922 staví se jen domky č. 288 a 289, ač bytů nedostatek. Stavivo však velmi drahé a za 50 000 – 60 000 K domek je velmi skrovný.

Ku konci chmelové sezony cena chmele rostla a dostoupila 3 000 K. Kněževeským zbývá alespoň důvěra v cenu chmele roku příštího.

1923

Od sokolovny na stranu východní zřízena byla krátká silnice již před válkou. U sokolovny během posledních let utvořila se nová část Kněževsi. Proto v r. 1923 staví se silnice od sokolovny na stranu západní, jelikož dosud byla tu cesta neupravená, blátivá a ta nikterak již nevyhovovala potřebě poslední doby. Stála 40 000 K.

Obec pomýšlí na stavbu chudobince, jelikož domek pro místní chudé a práci neschopné nepostačuje. Sleč. Marie Štrosová darovala proto k tomu účel stavební pozemek v rozměru 14 arů a pomýšlí prý na darování celého přilehlého pozemku chudobinci. Z té příčiny ulice k němu vedoucí nazvána Štrosovou.

V roce 1921 polit. strana sociálních demokratů dělí se na levici a pravici (komunisté a soc. demokrati); proto výsledek místních voleb v r. 1923 se změnil oproti výsledku obec. voleb předchozích. Strana agrární měla 8 členů ob. zast., soc. demokr. 5 členů, č. sociálů 3, živnost. 2, komunistů 4 a národ. demokratů 2 členů.

Starostou zvolen p. Jos. Vrábík. I. náměstkem p. Jos. Kučera, II. nám. p. Jos. Klůc. Členové obecní rady: Al. Pracný, Ant. Hocký, Frant. Klouček, Jos. Rudolf a Jan Šindler. Členové zastupitelstva: Václav Bušek, Rud. Vojáček, Jos. Cédl, Václ. Ibl, Rud. Franěk, Rud. Kejla, Štěpán Kupec, Ant. Pertl, Jos. Ransdorf, Alois Krejza, Vojt. Mráz, Jak. Tůma, Bedř. Majer, Alois Brůha, Adolf Kreissl, Václ. Trešl.

Staveb přibývá, staví se čp. 291, 290, 292 a 293.

Chmele sklidilo se 1123 balíků, cena 2 000 K okrouhle. Sklizeň velmi hojná.


Kronika ve formátu PDF (stran 99 - 102)

Pokračování - připravujeme

Městys

Informace o koronaviru

Kniha o Kněževsi

Mapový portál - středočeský kraj

mapový portál

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:3
DNES:230
TÝDEN:821
CELKEM:1128806

Překlad (translations)

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Informace od nás

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Chci se zaregistrovat

Projekty
Městys Kněževes

První zmínky o obci jsou asi z 10 až 11. století – podle pověsti o kněžně Libuši, dceři Krokově a její věštbě. Když tudy projížděla kněžna a na místě, kde určila, že bude založena Kněží ves se objevila posvátná žába Rosnička. Proto se také objevuje ve znaku obce uprostřed žába. …Více

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na