Kněževes - Zjednodušená verze stránek nejen pro seniory

Nastavení velikosti písma
+

Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva městyse Kněževes

Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva městyse Kněževes, které se koná v úterý 14. června od 18.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse.
 
Program:
1.      Schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
2.      Smlouva o dodávce zemního plynu s firmou RSP Energy a.s.
3.      Dohoda o uzavření smíru (stavby na cizím pozemku v MŠ).
4.      Záměr prodeje části pozemku parc.č.161/1 cca o výměře 44 m2
5.      Žádost SDH Kněževes o zproštění poplatků za užívání stánků na veřejném prostranství na oslavách dne 4.6.2011
6.      Uzavření smlouvy o dílo s firmou Froněk spol. s r.o. na stavby projektu „ Úpravy veřejných prostranství (rybník, komunikace, zeleň)“.
7.      Schválení závěrečného účtu za r.2010.
8.      Rozpočtové opatření.
9.      Hospodaření městyse k 31.5.2011
10. Žádost pana Vály o zakoupení pozemku (zahrady) parc.č.221 o výměře 353 m2.
11. Spisový řád (archivace dokladů)
12. Žádost pana Radka Hanzla o pronájem skladu č.14 v hale č.12.
13. Cenová nabídka na kamerový systém v areálu Benzinol.
14. Různé
15. Diskuze
16. Závěr.
 
 
 
 
Eva Janotová
starostka městyse
Datum sejmutí: 14. 6. 2011 Zodpovídá: Malafová Zdena