Kněževes - Zjednodušená verze stránek nejen pro seniory

Nastavení velikosti písma
+

CZECH POINT služba pro občany

CZECH POINT služba pro občany

CZECH POINT    

Kontaktní místo Kněževes 

 

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál  
 
Úřad městyse Kněževes, jako místně příslušný matriční úřad má podle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy uloženu povinnost poskytovat veřejnosti služby pořizování ověřených výstupů z informačních systémů veřejné správy - projekt Czech POINT - "úřad na cestě k lidem".  
 
Co je projekt Czech POINT 
  
Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. V současnosti musí občan navštívit několik úřadů k vyřízení jednoho problému. Czech POINT bude sloužit jako asistované místo výkonu veřejné správy, umožňující komunikaci se státem prostřednictvím jednoho místa tak, aby „obíhala data ne občan“.
Cílem projektu Czech POINT je vytvořit garantovanou službu pro komunikaci se státem prostřednictvím jednoho universálního místa, kde bude možné získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů, úředně ověřit dokumenty a listiny, převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak, získat informace o průběhu správních řízení ve vztahu k občanovi a podat podání pro zahájení řízení správních orgánů. Jde tedy o maximální využití údajů ve vlastnictví státu tak, aby byly minimalizovány požadavky na občany.
Projekt Czech POINT přináší značné ulehčení komunikace se státem. V některých situacích bude stačit dojít pouze na jeden úřad. V konečné fázi projektu by občan mohl své záležitosti vyřizovat i z domova prostřednictvím internetu.
 
Co poskytuje projekt Czech POINT
 
Czech POINT v současné době poskytuje čtyři druhy výstupů. To znamená, že každý, kdo zaplatí příslušný poplatek na místě Czech POINT, může požádat o následující výpis:
  
 
Katastru nemovitostí – výpis listu vlastnictví:
- podle čísla listu vlastnictví
- podle čísla popisného
- podle čísla parcely
- částečné výpisy
 
Obchodního rejstříku:
- úplný výpis
- výpis platných údajů k aktuálnímu dni
 
Živnostenského rejstříku:
- ověřený výpis
 
Rejstříku trestů:
- ověřený výpis
 
 
Jaké doklady mají žadatelé o výpis doložit ?
 
Ověřené výpisy z veřejných evidencí:
  U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku.
 
Obchodní rejstřík:
IČ subjektu
Živnostenský rejstřík:
IČ podnikatele/ fyzické osoby
Katastr nemovitostí:
název katastrální území a číslo listu vlastnictví
 
Ověřené výpisy z neveřejných evidencí – Rejstřík trestů:  
Pro vydání ověřeného výpisů z RT je třeba podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti přineste s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas. Výpis z RT je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo.
Pokud někdo žádá o výpis z RT v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.
 Ceník ověřených výstupů :
 Evidence
Cena za 1. stranu
cena za každou další i započatou stránku
Obchodní rejstřík
100,- Kč
50,- Kč
Živnostenský rejstřík
100,- Kč
50,- Kč
Katastr nemovitostí
100,- Kč
50,- Kč
Rejstřík trestů
100,- Kč
0,- Kč
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zodpovídá: Malafová Zdena