Kněževes - Zjednodušená verze stránek nejen pro seniory

Nastavení velikosti písma
+

Ceník veřejného pohřebiště

V souladu se zákonem č. 526/1990 o cenách a prováděcími předpisy v platném znění vydává Obec Kněževes tento ceník pro činnosti na veřejném pohřebišti obce.

 

         

                                      C E N Í K

 

 

            Provozovatele veřejného pohřebiště v Kněževsi platný od 30.10.2002

 

O nájmu hrobových míst a služeb s nájmem souvisejících

 

  1. Cena za nájem z pozemků – místa na pohřebišti:

V souladu s výměrem MF ČR č. 01/2002, /seznam zboží s regulovanými cenami/, Část I., Oddíl A, článek 7. činí maximální roční nájemné za nájem pozemků nesloužících k podnikání v obci s počtem do 1000 obyvatel 3,-Kč za 1 m2. Obec Kněževes pro své veřejné pohřebiště uplatňuje cenu ve výši 3,-Kč za 1 m2, tzn.

Urnové místo do 1,5m2………..4,50Kč/rok

1 hrob     3 až 3,5m2………….10,50Kč/rok

2 hrob,hrobka 3,6 až 6m2…….18,-Kč/rok

3 hrob, hrobka 6,10 a více……40,-Kč/rok

 

  1. Ceny za služby s nájmem místa na pohřebišti souvisejících:

Za hrobové místo /bez rozdílu velikosti/ na 1 rok     100,-Kč

            Na 5 let…………………..500,-Kč

 

Tento ceník byl schválen provozovatelem pohřebiště dne 29.10.2002 a je účinný na všechna ujednání a úkony učiněné počínaje dnem nabytí účinnosti.

 

 

 

 

 

                                                                                       Eva Janotová

                                                                                       starostka obce   

Zodpovídá: Eva Janotová