Žádost o poskytnutí informace 2018

Žádost o poskytnutí informace 2018

Nastavení velikosti písma
Zmenšit písmo o 10%
Zvětšit písmo o 10%

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish
◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK

Žádost č. 1 ze dne 8.1.2019 zde

Žadatel požaduje zaslání informací týkající se Implementace GDPR.

Žadateli byla informace ohledně GDPR zaslána dne 16.1.2019 DS if6q5uy zde

 

Žádost č. 2 ze dne 19.8.2019 zde

Žadatel požaduje zaslání informací týkající se účasti ve výběrových řízeních ve smyslu veřejných zakázek subjektu Domistav CZ a.s.  a DOMISTAV HK s.r.o..

Žadateli byla informace zaslána dne 20.8.2019 prostřednictvím DS 9knaqqz zde

 

Žádost č. 3  ze dne 26.11.2019 zde

Žadatel požaduje zaslání informace týkající se GDPR.

Žadateli byla informace zaslána dne 26.11.2019 na uvedenou emailovou adresu zde

______________________________________________________________________________________

Žádost č.1 ze dne 13.4.2018 zde

Žadatel požadoval zaslání informací týkajících se Implementace GDPR.

Žadateli byla informace ohledně GDPR zaslána dne 24.5.2018 DS if6q5uy zde

 

Žádost č. 2 ze dne 23.4.2018 zde

Žadatel požadoval informace týkajících se uzavřených platných smluv na dodávky elektřiny a plynu, dále poslední vyúčtování elektřiny a plynu všech odběrných míst.

Žadateli byla informace poskytnuta zasláním požadovaných smluv a vyúčtování na uvedenou emailovou adresu dne 15.5.2018 zde.

 

Žádost č. 3 ze dne 24.5.2018 zde

Žadatel požaduje informace ohledně mapování nákladů na zajištění souladu s nařízením GDPR.

Žadateli byla informace ohledně GDPR zaslána dne 1.6.2018 emailem naklady@osobnidata.czzde

______________________________________________________________________________________

Žádost č. 1 ze dne 24. 2. 2017 zde
Žadatel požadoval zaslání investičních plánů obce na pro rok 2017 . Žadateli byla informace poskytnuta zasláním informace o plánované výstavbě II. a III. etapy kanalizace s již vybranou firmou prostřednictvím DS dc6g2wq zde

Žádost č. 2 ze dne 3.4.2017 zde

Žadatel požadoval zaslání informací týkajících se způsobu realizace třídění a nakládání s odpady v obci. Žadateli byl poskytnut přehled svozových míst, přehled druhů tříděných komodit, do jakých kontejněrů se ukládají, kdo je odváží, vlastnictví a počty jednotlivých  kontejnerů, přehled všech firem svážejících tříděný odpad. Informace odeslány prostřednictvím DS wtwd3ds dne 6.4.2017 zde.

Žádost č. 3 ze dne 19.6.2017 zde

Žadatel požadoval zaslání informace o soustavě veřejného osvtlení v obci. Informace byly sděleny na žadatelem předloženém formuláři a odeslány prostřednictvím DS 83wrdvv dne 3.7.2017 zde.

Žádost č. 4 ze dne 3.7.2017 zde

Žadatel požadoval informace ohledně vývozu jímky na ČOV, smlouvy uzavřené mezi vývozcem a městysem, počtu napojených osob a množství likvidovaných odpadních vod za období roku 2015. Informace byly žadateli odeslány doporučeně 17.7.2017 na adresu bydliště zde.

Žádost č. 5 ze dne 10.7. 2017 zde

Žadatel požadoval informace o případné spolupráci s firmou žádající o udělení autorizace k zajišťování sdruženého plnění povinnosti zpětného odběru a využití odpadů z obalů. Informace byly žadateli odeslány doporučeně 24.7.2017 prostřednictvím DS e22fbpq dne 24.7.2017 zde.

Źádost č. 6 ze dne 12.7.2017 zde

Žadatel požadoval informace ohledně existence dokumentu, jeho uložení, autora dokumentu, případné kopie, nahlédnutí do dokumentace domů jejichž není vlastníkem a dále možnost nahlédnutí do dokumentace splaškové kanalizace. Žadateli byly informace odeslány doporučeně 24.7.2017 zde.

Źádost č. 7 ze dne  3.8.2017 zde

Žadatel požadoval informace ohledně sociálního bydlení. Informace byly žadateli na přiloženém formuláři odeslány 14.8.2017 prostřednictvím DS wacv7y3 zde.

Žádost č. 8 ze dne 17.8.2017 zde

Žadatel požadoval informaci ohledně výskytu  škodlivých ptáků a obraně vůči jim. Informace byly žadateli odeslány DS apzqc3 dne 21.8.2017 zde.

Žádost č. 9 ze dne 6.11.2017 zde

Žadatel požadoval informaci ohledně historické vodoteče. Informace byly žadateli odeslány doporučeně 14.11.2017 zde.

Źádost č. 10 ze dne 27.12.2017 zde

Žadatel požadoval informaci ohledně vymáhání daňových nedoplatků exekucí. Informace byly žadateli odeslány DS 86fcemg dne 5.1.2018 zde.

 

 

◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK