Kněževes - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Hřbitov

Dne 31.12.2017 končí platnost smluv o užívání hrobového místa na veřejném pohřebišti v Kněževsi uzavřená podle § 25 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 479/2001 Sb..

S přijetím novely zákona  o pohřebnictví letos v září  č. 193/2017 se proto budou uzavírat nové smlouvy od 2.1.2018 v kanceláři úřadu. Změny se musí zapracovat do nové smlouvy. Stejně tak se musí upravit Řád pohřebiště, který musí nejdříve schválit krajský úřad, poté zastupitelstvo. Proto se budou smlouvy uzavírat až od ledna, abychom celý schvalovací proces stihli.

Nedostavíte-li  se do konce ledna do kanceláře úřadu, zašlu smlouvu ve dvojím vyhotovení na adresu uvedenou ve smlouvě. Jestli už nyní víte, že smlouvu bude uzavírat jiný nájemce, dejte mi prosím vědět buď na tel.313582206, 775252480 nebo emailem na knezeves@knezevesko.cz.

Pro úplnou evidenci dle zákona prosím o přehled zemřelých (za datum narození a úmrtí budu ráda, pakliže si nevzpomenete, nevadí).

Platba za hrobové místo se nemění. Cena je složena ze dvou částek a to:

Cena za nájem z pozemku – je v souladu s Výměrem MF ČR č. 1/2013, podle počtu obyvatel je max. hranice 20,-Kč za m2 /rok. Zastupitelé schválili 10,-Kč za m2 /rok.

Cena za služby s nájmem místa na pohřebišti spojených – je spočítána podle vynaložených nákladů za rok 2016 na hřbitově (sekání a odvoz trávy, hrabání listí, likvidace náletů, kácení, frézování pařezů, štěpkování, výsadba 9ks lip) vychází náklad na 1 hrob 242,-Kč. Zastupitelé schválili 200,-Kč na 1 hrob a rok. Smlouvy se budou uzavírat opět na 5 let.

Řád veřejného pohřebiště Městyse Kněževes platný od 1.1.2018 zde

Smlouva o nájmu o místa platná od 1.1.2018  zde

Ceník platný od 1.1.2018 zde

Řád veřejného pohřebiště Městyse Kněževes 2012 zde

Vzorová smlouva o nájmu hrobového místa zde

výzva uživatelům hrobových míst 31.8.2012 zde

výzva uživatelům hrobových míst 31.1.2014 zde

Čestné hroby

Důvodem prohlášení následujících hrobů za čestné je ocenění zásluh bývalých občanů našeho městyse, jejichž činnost byla mimořádně prospěšná a všeobecně uznávaná (podrobně jsou popsáni v knize Kněževes…).

Zastupitelé městyse Kněževes na svém zasedání dne 24.6.2014 schválili prohlášení  třech čestných hrobů v Kněževsi.

Jedná se o:

  • hrob č. 55 Antonína Vojáčka (nar. 4.6.1874, zemřel 26.7.1941), mistr kuchař, zakladatel Spolku kuchařů pro království České
  • hrob č. 33 rodina Štrosova (Jakub Štros nar. 25.7.1839 v Kněževsi čp. 71, zemřel 28.10.1910), kněževeský statkář, s jehož jménem je spjat zejména rozvoj chmelařství
  • hrob č. 316 Václava Hornofa (nar. 21.9.1840 v Kněževsi čp. 59, zemřel 6.3.1874), učitel, básník, spoluzakladatel obecní knihovny, první knihovník, kronikář, zakladatel ochotnického spolku

Hroby budou opatřeny nápisem ˇ“Čestný hrob“.

Prohlášením za čestné hroby, bere tím městys na sebe závazek péče o tyto hroby na vlastní náklady.

Na uvedené hroby nebyla doposud uzavřena smlouva o nájmu hrobového místa dle § 25 zákona č. 256/2001 Sb. a byly dne 31.8.2012 uveřejněny ve výzvě k uzavření smlouvy.

Čestný hrob může být zrušen pouze na základě rozhodnutí zastupitelstva města.